Soldatenfiche: VAN DEN BERGH Josephus Carolus

VAN DEN BERGH Josephus Carolus
Naam VAN DEN BERGH Josephus Carolus
Geboorteplaats Meerhout
Geboortedatum 1881-12-08
Plaats overlijden Meerhout
Datum overlijden 1918-12-10
Burgelijke stand Gehuwd met Mathil Nijsmans
Laatst gekende adres Meerhout
beroep Fabrieksarbeider

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Petrus Jozef Van den Bergh en Maria Theresia Van Olmen

Laatst gekend adres

Geen informatie

Beroep

Fabrieksarbeider

Datum van overlijden

10 december 1918

Plaats van overlijden

Meerhout

Begraafplaats

1ste begraafplaats: Meerhout-Gestel, katholieke begraafplaats

2de begraafplaats: Meerhout-Gestel, katholiekebegraafplaats (30 april 1924)

Andere gegevens

Gehuwd met Mathil Nijsmans (geboren op 21 september 1886, landbouwster)

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Jan Van den Bergh, geboren te Balen op 17 mei 1905

2 Jozef Louis Van den Bergh, geboren te Balen op 16 oktober 1908

3 Peer Jan Van den Bergh, geboren te Meerhout op 17 januari 1911

4 Domuun Juul Van den Bergh, geboren te Meerhout op 3 april 1913

5 Eugeen Gerard Van den Bergh, geboren te Meerhout op 19 april 1915

Datum indiensttreding

1901

Stamnummer

50149

 

Graad

Soldaat 1kl mil 1901

 

Regiment

12 linie

 

Militaire loopbaan

 

4 augustus 1914: gemobiliseerd en meldt zich bij het 12de linieregiment, IIde bataljon, 3de compagnie.  Omdat hij hoort tot een oudere klasse, wordt hij ondergebracht bij de vestingstroepen.

15 oktober 1914: gaat naar de achterhoede

18 oktober 1915: overgeplaatst naar het Parc du Génie d’Armée (PGA) in Gravelines

10 december 1918: overlijdt te Meerhout, volgens de overlevering aan de gevolgen van mosterdgas. In zijn militair personeelsdossier is echter geen spoor van een opname in het hospitaal.

 

Onderscheidingen

Oorlogskruis (KB 8 april 1927)

 

Gevechten waaraan deelgenomen

Geen informatie

 

Andere gegevens

4  frontstrepen

 Op 7 januari 1921 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 37 maanden aan het front en de 5 maanden in opleiding heeft hij recht op 3.525 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 3.225 frank.                                                                         

 

Documentatiecentrum KLM, Militair personeelsdossier

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 30612, Van den Bergh Josephus.

Gemeentearchief Meerhout, Verzamelstaat der rechthebbenden op de vergelding in zake van Militie

Gemeentearchief Meerhout, Register der militairen met bepaald verlof en met onbepaald verlof

Documentatiecentrum Meerhouts Patrimonium, gegevens bevolkingsregister 1910.

Documentatiecentrum Meerhouts Patrimonium, Collectie bidprentjes

  • Honfleur
  • test x
  • Mertens
  • Dessel oudstrijders
  • Alfons Lievens

Zoeken naar soldaten

help ons

Hoe kan ik bijdragen?

Wanneer u in het bezit bent van originele documenten en/of foto's in verband met soldaten uit Wereldoorlog I? Neem dan contact op via het online contactformulier.

© 2013 Kempense Klaprozen - alle rechten voorbehouden Mixed by Aroma Communicatie.
log