Wie zijn wij?

EEN EDUCATIEF PROJECT

Leerkrachten Herman Sterckx en Hans Geerts van het Sint-Mariainstituut in Geel (deel van de scholengemeenschap KOGEKA) starten in 2011 een educatief project rond de Eerste Wereldoorlog, met focus op de verwevenheid met de lokale en regionale geschiedenis: de militairen uit zeven Kempische gemeenten die omkwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog in kaart brengen en hun verhaal zo volledig mogelijk reconstrueren aan de hand van kritisch bronnenonderzoek

 

Doelstellingen

Het project Kempense klaprozen wil:

 • leerlingen in contact brengen met het immateriële en roerend erfgoed ,
 • leerlingen inzicht geven in de verwevenheid van de lokale, regionale, nationale en algemene geschiedenis,
 • leerlingen vanuit de historische methode leren omgaan met het gevarieerd historisch informatiemateriaal,
 •  leerlingen tonen dat ‘verleden’ en ‘geschiedenis’ twee verschillende zaken zijn en dat elk historisch inzicht een voorlopig en onvolledig product van menselijke kennis is,
 • leerlingen laten beseffen dat de kennis van het verleden niet exact de historische werkelijkheid weergeeft en dat onze historische kennis onvolledig en voorlopig is,
 • leerlingen leren nauwkeurig te zijn bij het verzamelen, ordenen, analyseren en interpreteren van informatie over de historische en actuele werkelijkheid,
 • leerlingen belangstelling bijbrengen voor de overblijfselen uit het verleden en voor de actuele samenleving.

 

Werkwijze

De leerlingen analyseren digitale scans van de militaire personeelsdossiers en toetsen deze gegevens aan informatie die ze halen uit bronnen uit burgerlijke archieven (gegevens burgerlijke stand, bevolkingsregister militieregisters, bidprentjes, lokale weekbladen, lokale publicaties). Indien  mogelijk worden interviews met nabestaanden afgenomen.

De leden van het team Kempense Klaprozen screnen de bevindingen van de leerlingen en vullen ze aan met onderzoek in de militaire archieven (vooral dagorders), gespecialiseerde vakliteratuur en diverse lokale bronnen.

Tot slot worden de bevindingen ingevoerd op de website www.kempenseklaprozen.be en raken zo ontsloten voor een breed publiek.

Na het afsluiten van het project in 2018 worden alle onderzoeksresultaten overgedragen aan de diverse lokale archiefinstellingen en erfgoedwerkingen. Zij staan verder in voor het bewaren en beheren van de gegevens.

 • Alfons Lievens
 • test x
 • Honfleur
 • Mertens
 • Dessel oudstrijders

Zoeken naar soldaten

help ons

Hoe kan ik bijdragen?

Wanneer u in het bezit bent van originele documenten en/of foto's in verband met soldaten uit Wereldoorlog I? Neem dan contact op via het online contactformulier.

© 2013 Kempense Klaprozen - alle rechten voorbehouden Mixed by Aroma Communicatie.
log