Historiek

2011

Leerkrachten Herman Sterckx en Hans Geerts van het Sint-Maria-Instituut in Geel (deel van de scholengemeenschap KOGEKA) starten een educatief project rond de Eerste Wereldoorlog, met focus op de verwevenheid met de lokale en regionale geschiedenis: de militairen uit Geel die omkwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog in kaart brengen en hun verhaal zo volledig mogelijk reconstrueren aan de hand van kritisch bronnenonderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden ontsloten via een website.

Datzelfde jaar krijgt het project de steun van de erfgoedcel k.ERF (Kempisch erfgoed) en wordt het onderzoeksterrein uitgebreid naar de zeven Kempense gemeenten die samen de intergemeentelijke erfgoedvereniging k.ERF vormen: Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie.  Het project wordt Kempense klaprozen gedoopt. Elk schooljaar zal de focus op één van de gemeenten liggen. Het einde van het onderzoeksproject is voorzien voor 2018.

 

2012

De leerlingen van het vijfde jaar studiedomein handel  van het Sint-Mariainstituut gaan aan de slag met het bronnenmateriaal  van al de omgekomen Geelse militairen.  In de zomer van dat jaar is het Geelse luik van het onderzoek afgerond.

Er wordt een overeenkomst gesloten met de firma Aroma communicatie uit Geel voor het ontwerpen en hosten van de website www.kempenseklaprozen.be .

 

2013

De leerlingen van het vijfde jaar studiedomein handel  van het Sint-Maria-Instituut gaan aan de slag met het bronnenmateriaal  van al de omgekomen Meerhoutse  militairen.  In de zomer van dat jaar is het Meerhoutse  luik van het onderzoek afgerond.

Op 4 mei presenteert het project zich voor het eerst aan de buitenwereld. De website wordt in avant-premiere getoond aan een ruim publiek van erfgoedwerkers en beleidsmakers . De werkgroep breidt uit en het team Kempense klaprozen is geboren. Die dag wordt ook voor het eerst het logo getoond. Het logo is een ontwerp van Bryan Hannes (5ITN) uit Geel. Naast de bekende klaproos toont het logo een Mauser 1889 (standaardwapen van het Belgische leger in 1914) met in de loop een dennentak. 

Op 6 november wordt de website officieel gelanceerd, met de resultaten van het onderzoek in Geel en Meerhout.

 

2014

De leerlingen van het vijfde jaar studiedomein handel  van het Sint-Maria-Instituut gaan aan de slag met het bronnenmateriaal  van al de omgekomen Molse  militairen.  In de zomer van dat jaar is het Molse  luik van het onderzoek afgerond.

De erfgoedcel Noorderkempen breidt in samenwerking met een aantal scholen uit hun regio het onderzoek uit naar de gemeenten Beerse, Kasterlee, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar

 

2015 – 2018

De gemeenten Balen, Dessel, Laakdal en Retie komen aan bod.

  • Honfleur
  • Dessel oudstrijders
  • Alfons Lievens
  • test x
  • Mertens

Zoeken naar soldaten

help ons

Hoe kan ik bijdragen?

Wanneer u in het bezit bent van originele documenten en/of foto's in verband met soldaten uit Wereldoorlog I? Neem dan contact op via het online contactformulier.

© 2013 Kempense Klaprozen - alle rechten voorbehouden Mixed by Aroma Communicatie.
log