Noorderkempen Inloggen Disclaimer Privacy

Wie zijn wij?

EEN EDUCATIEF PROJECT

 

Kempense Klaprozen is een educatief project rond de Eerste Wereldoorlog, met focus op de verwevenheid met de lokale en regionale geschiedenis. Het heeft als doel het in kaart brengen van de militairen die omkwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog, die afkomstig waren uit één van de elf Kempense gemeenten van het werkingsgebied van de Erfgoedcel Noorderkempen, of die er lange tijd verbleven hebben.  Hun verhaal wordt zo volledig mogelijk gereconstrueerd aan de hand van kritisch bronnenonderzoek.

 

Doelstellingen

Het project Kempense klaprozen wil:

 • leerlingen in contact brengen met het immateriële en roerend erfgoed 
 • leerlingen inzicht geven in de verwevenheid van de lokale, regionale, nationale en algemene geschiedenis,
 • leerlingen vanuit de historische methode leren omgaan met het gevarieerd historisch informatiemateriaal,
 •  leerlingen tonen dat ‘verleden’ en ‘geschiedenis’ twee verschillende zaken zijn en dat elk historisch inzicht een voorlopig en onvolledig product van menselijke kennis is,
 • leerlingen laten beseffen dat de kennis van het verleden niet exact de historische werkelijkheid weergeeft en dat onze historische kennis onvolledig en voorlopig is,
 • leerlingen leren nauwkeurig te zijn bij het verzamelen, ordenen, analyseren en interpreteren van informatie over de historische en actuele werkelijkheid,
 • leerlingen belangstelling bijbrengen voor de overblijfselen uit het verleden en voor de actuele samenleving.

 

Werkwijze

De leerlingen analyseren digitale scans van de militaire personeelsdossiers en toetsen deze gegevens aan informatie die ze halen uit bronnen uit burgerlijke archieven (gegevens burgerlijke stand, bevolkingsregister militieregisters, bidprentjes, lokale weekbladen, lokale publicaties). Indien  mogelijk worden interviews met nabestaanden afgenomen.

De leerkrachten van de betrokken leerlingen screnen de bevindingen en vullen ze eventueel aan.

Tot slot worden de bevindingen ingevoerd op de website www.kempenseklaprozen.be en raken zo ontsloten voor een breed publiek.

Na het afsluiten van het project in 2018 worden alle onderzoeksresultaten overgedragen aan de diverse lokale archiefinstellingen en erfgoedwerkingen. Zij staan verder in voor het bewaren en beheren van de gegevens.

 • Belgische vrijwilligers Stadsarchief
 • Belgisch bezettingsleger soldaat Kenis Stadsarchie
 • Soldaten op tocht Stadsarchief
 • test stadsarchief begrafenis
 • Belgisch bezettingsleger Stadarchief

Zoeken naar soldaten

help ons

Hoe kan ik bijdragen?

Wanneer u in het bezit bent van originele documenten en/of foto's in verband met soldaten uit Wereldoorlog I? Neem dan contact op via het online contactformulier.

© 2013 Kempense Klaprozen - alle rechten voorbehouden Mixed by Aroma Communicatie.