Noorderkempen Inloggen Disclaimer Privacy

Kempense klaprozen

Wie zijn de Kempense Klaprozen?

 

Kempense klaprozen omvat al de militairen die omkwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) afkomstig uit elf Kempense gemeenten en steden: Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas, Oud-Turhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar. Vandaag vormen deze elf gemeenten en steden samen de erfgoedcel Noorderkempen. Het is met de actieve steun van deze erfgoedcel dat dit onderzoeksproject mogelijk is. Dit project is een uitbreiding van het oorspronkelijke project Kempense Klaprozen dat in 2011 van start ging in de regio van de erfgoedcel k.ERF

 

Met omgekomen militairen bedoelen we zij die sneuvelden ten gevolge van militaire acties, ten gevolge van ziekte of ongevallen tijdens de oorlogsjaren (zowel aan het front, in krijgsgevangenschap als de geïnterneerden) en ook die militairen die in de onmiddellijke naoorlogse periode alsnog stierven ten gevolge van verwondingen opgelopen tijdens de oorlogsjaren. De burgerslachtoffers vallen buiten de focus van dit project.

 

Het bepalen van de afkomst van de militairen is minder eenduidig af te bakenen. Voor militairen die heel hun leven wonen in hun geboorteplaats stelt zich geen probleem, maar wat te doen met zij die verhuizen? Is iemand die slechts de eerste levensjaren in Turnhout verblijft nog een Turnhoutenaar? Verhuist men pas kort voor de mobilisatie naar Beerse, is men dan een Beersenaar?

 

Voor het verzamelen van de namen van de gesneuvelden deden we een beroep op de heemkundige kringen. Zij bezorgden ons naamlijsten van de gesneuvelden van hun gemeenten. Zoals eerder aangehaald, is het bepalen van de afkomst van de soldaten niet altijd even evident. Sommige namen komen dan ook voor op lijsten van verschillende gemeenten en worden zelfs op oorlogsmonumenten in die diverse gemeenten vermeld. In de mate van het mogelijke verwijzen we naar deze dubbele vermelding. 

 

Voor elke militair wordt een biografische fiche opgesteld aan de hand van gegevens uit diverse burgerlijke en militaire archieven. Elke fiche bestaat uit vier luiken: familiaal, militaire loopbaan, bronvermelding en media (digitale kopie van opvallende foto's en documenten). Het zwaartepunt ligt bij het luik militaire loopbaan omdat hier tot op heden vaak nog geen systematisch onderzoek gebeurde. Het spreekt voor zich dat niet elke biografische fiche in even grote mate gestoffeerd is. Dit hangt af van het beschikbare bronnenmateriaal.

 

Het logo werd ontworpen door een van de leerlingen die meewerkte aan het project van de erfgoedcel K.erf. Meer informatie over het onstaan van dit logo kan je hier terugvinden.

 

Tot slot wensen we te benadrukken dat dit project een proces is. De gepresenteerde resultaten zijn niet definitief maar worden voortdurend aangepast en aangevuld naar mate nieuwe elementen aan het licht komen.

  • Soldaten op tocht Stadsarchief
  • test stadsarchief begrafenis
  • Belgische vrijwilligers Stadsarchief
  • Belgisch bezettingsleger Stadarchief
  • Belgisch bezettingsleger soldaat Kenis Stadsarchie

Zoeken naar soldaten

help ons

Hoe kan ik bijdragen?

Wanneer u in het bezit bent van originele documenten en/of foto's in verband met soldaten uit Wereldoorlog I? Neem dan contact op via het online contactformulier.

© 2013 Kempense Klaprozen - alle rechten voorbehouden Mixed by Aroma Communicatie.