Partners

Het project Kempense Klaprozen is het resultaat van de inzet van heel veel onderzoekers, verenigingen, scholen, archieven en documentatiecentra en wordt gecoördineerd door Erfgoedcellen Stuifzand , Erfgoed Noorderkempen en Kempens Karakter. We lijsten onze vele partners hieronder op. 

Heemkringen en geschiedkundige genootschappen

Heel veel dank gaat uit naar:

Bezieler en drijvende kracht: Herman Sterckx (Sint Maria Geel)

Het “team” Kempense Klaprozen regio Stuifzand: Hans Geerts (Sint Maria Geel), Gonnie Leyssen (archivaris Geel), Bram Dierckx (Erfgoed Balen en Balen Bevrijd), Luc Damen (voorzitter heemkring De Griffioen Dessel), Patrick Goos (Molse Kamer voor Heemkunde en Rauwse Werkgroep voor Cultuur en Geschiedenis), Karel Swolfs, Gilbert Claes (Olmense Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis), Jos Sterckx (Meerhouts Patrimonium), Walter Raeymaekers (voorzitter Zeven Neten Retie), Quincy Oeyen (Laakdalse Werkgroep voor Heemkunde en Geschiedenis, Alex Lefevere (Rauwse Werkgroep voor Cultuur en Geschiedenis)

Het “team” Kempense Klaprozen regio Noorderkempen: Kristien Lenaerts, Laura Mesotten, Steve Van Veldhoven, Hugo Bax, Lore Smets, Sarah Goossens, Frank Janssens, Bob Van Dooren

Begeleidende leerkrachten regio Noorderkempen: 
Bert Hendrickx (Sint-Victorinsituut Turnhout), Lut Dubois (Sint-Pietersinstituut Turnhout), Erik Feys (Het Spijker Hoogstraten), Christophe Stessens (Heilig Graf Turnhout), Joke Jacobs (Heilig Graf Turnhout), Natalie Leysen (Talentenschool Campus Zenit) en alle betrokken leerlingen

En verder: de werkgroep Balen Bevrijd, het Nieuwsblad van Geel, Bart Sas (archivaris Turnhout), Alain Vanhove (medewerker stadsarchief Turnhout), Manu  Cammaert (Kon Verbroedering Zesde Linie), Katrijn Decuypere (Wervik), Gwynnie Hagen (Geel), Dirk Hannes (Westerlo), Ria Lux (stadsarchief Geel), Michel Oosterbosch (Rijksarchief Antwerpen), Didier Pontzeele en Willem Segers (IV-NIOOO), Walter Sels (Oevel), Martha Swolfs-Corthout (Geel), Jan Van der Fraenen (KLM-RMA), Francois Vandermeeren (Koninklijke vereniging 5 Linieregiment VZW), Paul Vanhoof (Geel), Sandra Van Hoof (Mol), Xavier Van Tilborg (dienst notariaat leger Evere), René Veraghtert (Winkelomheide)

Ook onze dank aan alle vrijwilligers die we hier niet bij naam hebben kunnen noemen, maar elk geduldig en gedreven hun steentje hebben bijgedragen!