Artus Maurits Jozef Lodewijk Jan

Artus Maurits

Naam: Artus Maurits

Geboren te: Mol

Geboren op: 2094-12-29

Overleden te: Hoogstraten

Overleden op: 2016-02-18

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Lindenwijk 24

Beroep: Student

Maurits’ verhaal begint in Brussel. Daar treden op 23/7/1892 Ernest Artus (23/7/’72) en Victorine Hanicq  (11/5/’74) in het huwelijk. Een dik jaar later (18/9/’93) ziet hun eerste zoon Gaston het levenslicht. Het gezin verhuist niet veel later naar Mol. Daar breidt de familie uit met Maurits (29/12/’94) en Paul (26/3/’99).

Begin september 1913 betrekt het gezin Artus het pand in de Lindewijk 24 in Hoogstraten. Wel zonder Gaston. Hij is op 24/11/’12 naar Antwerpen getrokken en heeft daar Kipdorp 49 als adres.

Maurits moet in 1914 als milicien “naar den troep”. Omwille van zijn studies krijgt hij nog even respijt, maar uiteindelijk meldt hij zich op 2/6/1914 aan voor dienst.

En dan is het plots oorlog. Het 13 Linie wordt met de rest van de 4 DA naar Namen gestuurd om daar het hoofd aan de Duitse agressor te bieden. Zij krijgen de volle laag. 2 dagen voor het fort Namen uiteindelijk capituleert wordt Maurits op 23/8/1914 krijgsgevangen genomen. Men verkast hem naar Cellelager in Duitsland.

Het heeft er alle schijn naar dat Maurits de rest van de oorlog in gevangenschap zal moeten uitzitten. Maar na een dik jaar (2/9/1915) repatrieert de Duitse legerleiding Maurits zeer uitzonderlijk en onder strenge voorwaarden terug naar huis. Maar waarom? Maurits is ernstig ziek geworden daar in het krijgsgevangenenkamp. Zijn militaire dossier spreekt van een “afliction cervituele”. Uiteindelijk bezwijkt hij op 18/2/1916 aan de gevolgen van zijn ziekte. Dezelfde dag doet zijn broer Gaston (die ondertussen terug in Hoogstraten woont) aangifte van het overlijden. Maurits krijgt een plek op het Hoogstraatse kerkhof. Zijn graf is ondertussen wel verdwenen.

Maurits zijn korte carrière in het leger geeft hem recht op een vergoeding  van 1025BEF . Zijn ouders ontvangen uiteindelijk op 24/11/1921 725BEF: 300 BEF familiebegiftiging moet er nog afgetrokken worden.

Erfgoedbank Hoogstraten

www.wardeadregister.be

www.14-18.be/nl/defensie

overlijdensakte 24, 1916

Militaire dossier Maurits Artus