ADRIAENSEN Jozef Karel

ADRIAENSEN Jozef Karel

Naam: ADRIAENSEN Jozef Karel

Geboren te: Retie

Geboren op: 1885-08-26

Overleden te: Ermeton sur Biert

Overleden op: 1914-08-24

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Retie

Beroep: Landbouwer

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Louis Adriaensen en Anne-Marie Verkuringen

Laatst gekend adres

Retie, Werbeek 27

Beroep

Landbouwer

Datum van overlijden

24 augustus 1914

In een vonnis van 8 januari 1925 bevestigt de rechtbank van eerste aanlag in Turnhout zijn overlijden op 24 augustus 1914 bij Ermeton-sur-Biert

Plaats van overlijden

Ermeton-sur-Biert, bij Namen

Begraafplaats

1ste begraafplaats: onbekend/ vermist

Andere gegevens

Ongehuwd

Lengte: 1,635 meter

Blonde haren en blauwe ogen

Zijn bidprentje kan je hier raadplegen

Datum indiensttreding

3 november 1905

Stamnummer

22104

 

Graad

Soldaat 2kl mil 1905

 

Regiment

1 Jagers te Voet, 3 bataljon, 1ste compagnie (III/1)

 

Verloop militaire loopbaan

 

14 juni 1905: ingelijfd bij het 1ste regiment Jagers te Voet. Zijn lotnummer is 37.

3 november 1905: in actieve dienst

26 december 1905: 8 dagen verlof in Retie

25 maart 1906: 2 dagen verlof in Retie

14 april 1906: 5 dagen verlof in Retie

23 april 1906: 2 dagen verlof in Retie

23 mei 1906: met bepaald verlof

22 juni 1906: bepaald verlof wordt met vijf dagen verlengd

27 juni 1906: terug in actieve dienst

8 juli 1906: twee dagen in de politiekamer wegens verlaten van het garnizoen zonder toestemming.

31 juli 1906: opgenomen in het hospitaal in het kamp van Beverlo

8 augustus: ontslagen uit het hospitaal

19 november 1906: 5 dagen verlof in Retie

1 januari 1907: 2 dagen verlof in Retie

22 januari 1907: met bepaald verlof

21 februari 1907: bepaald verlof wordt met zes dagen verlengd

27 februari 1907: bepaald verlof wordt met zes dagen verlengd

4 maart 1907: terug in actieve dienst

23 juli 1907: twee dagen in de politiekamer wegens belediging van een korporaal. Nadat de korporaal hem aansprak op een slecht uitgevoerde handeling, reageerde Jos met de uitspraak “gij zijt te lomp!”

14 september 1907: met onbepaald verlof

24 april 1908: opgeroepen voor de dienst

22 mei 1908: met onbepaald verlof

15 december 1913: naar de reserve

1 augustus 1914: gemobiliseerd

24 augustus 1914: als vermist opgegeven na de gevechten bij Namen

 

Onderscheidingen

Geen informatie

 

Gevechten waaraan deelgenomen

Verdediging Versterkte vesting Namen (20-24 augustus 1924)

 

Andere gegevens

Geen  frontstrepen

Voor de ene maand aan het front en de heeft hij recht op 75 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op nul frank.

De militaire overheid tracht in de naoorlogse periode via verschillende kanalen klaarheid te scheppen in het finale lot van Jos Adriaensen. In de periode 1921-1924 worden achtereenvolgens de gemeenten Namen en Ermeton-sur-Biert, vader Louis Adriaensen, een tiental mogelijke getuigen uit zijn eenheid en de burgemeester van Retie gecontacteerd. Niemand kan informatie verschaffen. Vader Louis Adriaensen bezit geenenkele foto van zijn zoon die kan helpen bij een eventuele identificatie. Tot op heden zijn de omstandigheden van het overlijden van Jos Adriaensen, evenals zijn laatste rustplaats, onbekend.

 

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 496, Adriaensen Jozef.

Documentatiecentrum KLM, Militair personeelsdossier

www.wardeadregister.be, “Joseph Charles ADRIAENSEN”

www.zevenneten.be, “Adriaensen Jozef Karel”

/www.heemkundewalem.be/cms/index.php/7-bidprentjes/25-bidprentjes-os