Aerts Victor

Aerts Victor

Naam: Aerts Victor

Geboren te: Minderhout

Geboren op: 1888-09-30

Overleden te: Duffel

Overleden op: 1914-10-04

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Rijkevorsel, Eekhofstraat (of Achtel nr. 29)

Beroep: landbouwer

Victor AERTS was het zesde kind van Constantinus Josephus Franciscus AERTS (°Minderhout 13-11-1852) en Maria Anna BEVAERTS (°Wortel 16-07-1857). De ouders huwden in Minderhout op 13-08-1877; voordien was Constant dienstknecht en Maria Anna dienstmeid. In hun gezin werden negen kinderen geboren: Eerst in Meer: Joannes Petrus (°08-03-1878), Petrus (°16-03-1880), Maria Catharina (°16-04-1882), Franciscus (°20-06-1884); daarna in Minderhout: Adrianus (°12-08-1886), Victor (°30-09-1888), Augustinus (°01-07-1892), Joanna (°10-10-1896); Bertha Maria Ludovica werd in Rijkevorsel geboren op 07-08-1901.

Het gezin woonde voor de oorlog in Rijkevorsel op de Eekhofstraat, (op de Schomme (?) of op Achtel nr. 29). Victor Aerts was landbouwer van beroep en ongehuwd.

Victor Aerts was van de lichting 1908 en dus nog een loteling. Hij trok het nummer 37 en begon aan zijn militaire dienstplicht op 04-06-1908. Hij is 1 m.58 groot, weegt 52 kg, heeft een borstomtrek van 77 cm, een ovaal gezicht, grijze ogen, een kleine mond, een ronde kin en kastanjebruin haar. Op 4 juni worden hem de krijgswetten voorgelezen en hij tekent dat hij ze begrijpt en weet dat hij er vanaf die dag aan onderworpen is. Op 16 november 1908 begint zijn actieve dienst. Hij is ingedeeld bij het 3de Regiment Jagers te Voet met garnizoen in Doornik en krijgt stamnummer 51113. Op 11 juli 1909 is hij al soldaat 1ste klas. Van 19 mei tot 31 augustus 1910 volgt hij een vervolmakingsopleiding in de infanterie, aan de ingenieursschool voor jonge officieren (waarschijnlijk in Menen). Op 12 juni 1912 zit zijn militaire dienst erop en wordt hij in onbepaald verlof gestuurd.

Op 1 augustus 1914 verzamelt het 3de Jagers te Voet in het mobilisatiecentrum te Kontich. In september 1914 wordt Victor Aerts ingedeeld bij het 6de Regiment Jagers te Voet, een ontdubbeling van het 3de Jagers te Voet, 1ste bataljon, 3de compagnie. Samen met het 3de Jagers te Voet vormt zijn eenheid de 17de gemengde brigade. Ze horen in de strijd bij de 5de legerdivisie.

Op 4 augustus na de inval van de Duitse troepen, trekken de Belgische regering, koning Albert I en het leger zich terug in de Versterkte Stelling Antwerpen. Rond Antwerpen waren twee fortengordels, een oudere binnenste en een recentere buitenste. De Duitsers zetten koers naar Antwerpen en vallen de buitenste fortengordel aan met zwaar artillerievuur. Op 29 september openen ze het vuur op het Spoorwegfort Duffel. De Duitsers zetten hun zware artillerie in, terwijl de kanonnen van het fort niet zover reiken. Toch duurt het beleg nog zes dagen. Op 3 oktober wordt de situatie onhoudbaar en laat het garnizoen de eigen munitie springen, steekt het fort in brand en vlucht weg. Bij de gevechten aan de Nete-oevers de dagen daarop, laten meer dan 150 Belgische soldaten het leven. Ook Victor Aerts is vermist na de gevechten in de gehuchten Lachenen en Hulst (nabij Duffel) in de nacht van 4 op 5 oktober 1914. Zijn lichaam wordt niet teruggevonden en het is niet geweten waar hij begraven werd.

Op 20-12-1916 stelt de ‘Colonne Ambulance’ van de 5de legerdivisie in Oostvleteren een overlijdenscertificaat op waarin vermeld staat dat Victor AERTS in Duffel is overleden op 4/5 oktober 1914.

Zijn moeder vraagt bij het V.O.S. de strijdersbegiftiging aan, de aanvraag is niet gedateerd, maar zij is op dat ogenblik weduwe (dus is het na 23-12-1917, de datum waarop Constant Aerts in Rijkevorsel is overleden). Het Vredegerecht van Hoogstraten heeft op 21-09-1921 uitgesproken dat zij ‘voor het geheel’ erfgename is van Victor Aerts. Op 03-08-1922 is het Ministerie van Landverdediging klaar met de berekening: Victor Aerts was 3 maand in frontdienst en heeft dus recht op 225 frank strijdersbegiftiging. Na aftrek van de 300 frank familiebegiftiging rest er voor zijn moeder 0 frank te ontvangen.

Hij heeft ook geen recht op frontstrepen (die kreeg je pas na en volledig jaar frontdienst).

Victor Aerts krijgt wel de onderscheidingen van Ridder in de Orde van Leopold II met palm én het Oorlogskruis met palm (toegekend bij K.B. dd 15-09-1917) en aan zijn moeder in Rijkevorsel uitgereikt op 20 februari 1922.

Rijksarchief van België (voor zover online beschikbaar)
geneanet
militair dossier
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=946
https://files.warveterans.be/pdf/A1/72.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603EE9B3-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030
https://www.fortduffel.be/nl/over-het-fort/geschiedenis/eerste-wereldoorlog
informatie verkregen van de Heemkundige Kring van Rijkevorsel