Alders Jan Frans

Alders Jan Frans

Naam: Alders Jan Frans

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1895-04-25

Overleden te: Calais

Overleden op: 1918-10-24

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Turnhout, Patersstraat 270

Beroep: Diamantslijper

Naam: Jan Frans Alders (Jean François Alders)

Geboren te Turnhout op 25 april 1985 (op dat moment nog onwettig) om zes uur 's avonds.

Toestand 1910: Hij was de zoon van Maria Helena Alders (geboren te Peer en te Turnhout aan tyfus overleden op 15 juli 1896), een naaister die op het moment van de geboorte 25 jaar oud was. Zijn vader was vermoedelijk Joannes Edwardus Jansen (hij en Maria Helena trouwden pas op 15 juni 1896, na de geboorte van Jan Frans en een maand voor haar dood). Joannes Edwardus Jansen erkende hem na het huwelijk als zoon. Jan Frans Alders was enig kind.

Laatst gekende adres: Zijn laatst gekende adres was Patersstraat 270 (opmerking: dit is het huisnummer dat in het bevolkingsregister vermeld staat, maar in het boekje 'Onze Helden' spreekt men van huisnummer 169).

Burgerlijke stand: ongehuwd.

Beroep: Jan Frans Alders was een diamantslijper.

Plaats, datum en oorzaak van overlijden: hij werd op 10 oktober 1918 afgevoerd naar het Belgisch militair hospitaal 'Porte de Gravelines' te Calais. Hier overleed hij op 24 oktober aan een longonsteking aan de linkerlong, veroorzaakt door griep.

Begraafplaats: Hij werd begraven op 26 oktober 1918 in het Noorderkerkhof te Calais (Carré militaire du cimentière communal Calais-Nord), in het graf met grafnummer 894.

 

Hij trad in dienst als vrijwilliger (hij was nog niet oud genoeg om opgeroepen te worden) op 14 januari 1915.

Stamnummer: 1544/56832

Graad: Soldaat 2de klasse

Regiment: 2de jagers te voet (de etappetroepen), 3de of 5de divisie, 1ste bataljon, 1ste compagnie.

Verloop militaire loopbaan

Van 14 januari 1915 tot 10 september 1915 werd hij opgeleid voor het leger.

Van 11 september 1915 tot 24 oktober 1918 zat hij aan het front. Hij trad in dienst bij de 2de jagers te voet.

Op 9 juli 1916 raakte hij gewond in Boezinge. Hij verloor zijn rechterwijsvinger door een granaatscherf. Hij werd voor deze verwonding opgenomen in het ziekenhuis van Grand Fort Philippe (Nord-Pas-de-Calais) en uit werd uit het ziekenhuis ontslagen op 19 juli 1916.

Op 26 december 1916 werd het 5de regiment jagers te voet gevormd uit de eenheden van de 2de jagers te voet en een compagnie van de 1ste jagers te voet. Nadat zij samen waren gevoegd, werden de regimenten gescheiden. Het 2de regiment jagers te voet vormde met de 1ste en de 21ste linie de 5de infanteriedivisie.

14 november 1917: Naar etappetroepen te velde.

Na het offensief te Oostende waarbij de 2de jagers te voet de kust bevrijden op 14 oktober 1918 (Alders was toen reeds in het ziekenhuis opgenomen) en zich nadien bij de 5de jagers te voet vervoegden, ontvingen zowel de 2de als de 5de jagers te voet de vermelding 'Antwerpen-Diksmuide-Ijzer'. Het 2de kreeg bovendien de vermelding 'Ertvelde'. Zij kregen nadien beiden het lint van de Leopoldsorde. 

In totaal was hij 37 maanden aan het front.

Onderscheidingen: Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II met een palm. Ook het Oorlogskruis, een overwinningsmedaille en een herdenkingsmedaille als postume onderscheidingen.

Gevechten waaraan deelgenomen: Bij het bevrijdingsoffensief van 1918 werden de 2de jagers te voet ingezet op het defensief front (Nieuwpoort-Pervijze).

Andere gegevens

Alders kreeg 5 frontstrepen

Op 15 november 1920 vraagt zijn grootvader de vergoeding van het strijdersfonds aan.

Op 13 februari 1923 berekent het Ministerie van Defensie het bedrag voor het Strijdersfonds. Voor de 37 maanden aan het front en de 8 maanden in opleiding heeft hij rech op 3225 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegifiging wordt afgetrokken, hebben zijn nabestaanden nog recht op 2925 frank.