Andries Ludovicus Augustinus Maria

Andries Ludovicus Augustinus Maria

Naam: Andries Ludovicus Augustinus Maria

Geboren te: Tielen

Geboren op: 1891-04-04

Overleden te: Schiplaken

Overleden op: 1914-08-26

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Kasterlee, Zwijndrecht

Beroep: bediende

Burgerlijke stand
Zoon van Augustinus Emilius en Catharina Lemmes.

* Augustinus Emilius, geboren op 23 maart 1865 te Herentals en actief als bediende van de spoorweg, zoon van Joannes Josephus en Maria Dimpna Oerlemans
* Catharina Lemmes, geboren op 10 juli 1865 te Antwerpen, dochter van Petrus Antonius en Maria Philomena Dupont

Het koppel huwde op 23 november 1887 te Herentals. Kinderen uit dit huwelijk:

1. Maria Ludovica Joanna Wilhelmina
2. Ludovicus Augustinus Maria
3. Francisca Maria Stephania

Zijn ouders kwamen van Antwerpen naar Tielen (Kerkstraat) op 5 maart 1888 en verhuisde met de ganse familie in april 1895 richting Antwerpen.

Laatst gekend adres
Zwijndrecht

Beroep
Louis werkte als bediende bij de firma “American Express”

Datum van overlijden
Louis verdwijnt tijdens de gevechten op 26 augustus 1914

Plaats van overlijden
Schiplaken

Begraafplaats
Er is geen graf bekend
 
 

 

Datum indiensttreding
2 oktober 1911

Stamnummer
56761

Graad
Korporaal (benoemd op 20 november 1912)

Verloop militaire loopbaan
27 maart 1911: inlijving bij het 1e regiment Karabiniers
2 oktober 1911: start militaire dienst
29 juli 1914: terug onder de wapens geroepen
26 augustus 1914: verdwijnt tijdens het gevecht

Onderscheidingen
– Ridder in de Leopold II orde met palm (toegekend 17-11-1920)
– Oorlogskruis (toegekend 17-11-1920)
– Overwinningsmedaille
– Herinneringsmedaille 1914-1918
– wordt vermeld op het regimentsdagorder van 25 augustus 1921: “en temoignage de gratitude de la Patrie reconnaissante: est mort pour la défense des foyers et l’honneur du peuple Belge” [als bewijs van erkentelijkheid van het dankbare vaderland: is gestorven voor de verdediging van de haardstede en de eer van het Belgische volk]

Gevechten waaraan deelgenomen
Nadat het Belgisch Leger zich had teruggetrokken in het Versterkte Vesting Antwerpen (20 augustus 1914) beslist het Belgisch legercommando om de druk op de Engelse en Franse legers in Frankrijk te verlichten door een uitval uit te voeren vanuit Antwerpen. De opzet is om de Duitse communicatielijnen in het achtergebied te bedreigen waarbij de 6e Legerdivisie als objectief het gebied Hofstade – Elewijt krijgt. In de ochtend van 25 augustus start de aanval, die op hevige Duitse tegenstand botst. De troepen slagen er toch in om vorderingen te maken. De volgende dag proberen de Belgische troepen de aanval te heropenen ten noordoosten van Elewijt maar die loopt hopeloos vast op een stevige Duitse verdediging. Het is op deze dag dat Louis Andries “verdwijnt” in de buurt van Schiplaken. Hij zou omgekomen zijn in de gevechten.

Oorlogsmonumenten
Louis Andries wordt vermeld op het herdenkingsmonument aan de kerk alsook op het monument op de gemeentelijke begraafplaats, beiden te Zwijndrecht.

Kwartier Koningin Elisabeth, militair archief, dienst notariaat, Evere, militair dossier nr 2218187

Belgisch bureel van inlichtingen over de zieke, gekwetste of overleden soldaten, bestuurd door het Comité Médical van het Rode Kruis van België, ‘Derde lijst der Belgische soldaten gesneuveld voor het vaderland 1914-1915-1916’

Verbeeck Michel, ‘Lief en leed in de Kempen: burgerlijke stand van Kasterlee 1796-1910, Lichtaart 1798-1910, Tielen 1796-1910’, 2002

Verspreet Jacques (red), ‘Kroniek van de Belgische regimenten Karabiniers 1830-1992, deel 2: de Karabiniers tijdens de grote oorlog 1914-1918’, Evere, 2003

Fiche Belgian War Dead Register

FOTO:
Andries LA 0036: persoonlijk archief
Andries LA 0032: herdenkingsmonument Markt Zwijndrecht, persoonlijk archief

​*** Deze tekst werd geschreven door Koen Muësen.