Andriesen Joannes Fransicus

Andriesen Joannes Fransicus

Naam: Andriesen Joannes Fransicus

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1894-02-26

Overleden te: moorslede

Overleden op: 1918-10-04

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Turnhout, Leopoldstraat

Beroep: schoenmaker

Joannes Fransicus Andriesen is de zoon van Maria De Bondt  en Corneille Andriesen.  Zijn erfgenamen waren zijn twee broers: Eduardus Joannes Andriesen 28j. (kleermaker) en Josephus Joannes Andriesen 21,5j.  (letterzetter) . 

 

Zijn laatst gekende adres is Leopoldstraat te Turnhout. Hij verbleef hier bij H.D. Van Everbroeck. 

Volgens zijn doodsprentje is hij begraven te Moorslede.

loopbaan in grote lijnen:

6de  legerdivisie

1ste  regiment                                                                        stamboeknr64134

3e  bataljon / groep

11e   compagnie / eskadron / batterij

functies en opleidingen:

23 september 1914:  Opleidinscentrum Montebourg

26 april 1915: Ingelijft bij de carabiniers

11  april1916: Soldaat te fiets

27 december 1916: 11e divisie carabinier

7 augustus 1917: Opgenomen in het ziekenhuis maar nog steeds recht op frontstrepen

2 oktober 1917: Verlaat hospitaal en gaat naar opleidingscentrum

12 oktober 1917: Gaat naar opleidingscentrum rel a cruel

4 oktober 1918 : Sterft bij een commando

aantal frontstrepen en vergoeding:

 

Van September 1914  tot 15 oktober 1914 

Van 16 oktober 1914  tot 25 april 1915 

Van 26 april 1915  tot 4 oktober 1918 

6 frontstrepen

45  Maanden aan 75 frank (aan het front)

5 Maanden aan 50 frank (achterhoede)

 

    Naam:Andriesen

     Voornaam: Joannes Fransicus

      Regiment: 1e carabiniers

      Graad en positie: soldaat M.14

      Geboren te turnhout op26-2-94

3375                               45 maanden aan het front

250                               5maanden in opleiding

 /                        /

3625

       -300 frank (familiebegiftiging)

3325

 

straffen:  ( dagen cel/ dagen zonder soldij)

Toegekend door de commandant van de compagnie

4/6/16 :  8/16     werk verlaten en sergeant beledigd

11/8/16:  8/16    te laat aan zijn werk begonnen

30/10/16: 8/8 kamp verlaten zonder toelating en buiten de uren

25/11/16:6/8  uniform niet aan bij inspectie

3/2/17: 8/8 blijven praten tijdens een oefening

14/2/17:  4/6  schop vergeten mee te nemen naar een oefening

5/3/17: 10/15 blijven praten tijden s een oefening

27/6/17: 1/-75fr wasbadje kwijtgeraakt

2/7/17:4/4 10min te laat gaan slapen

 

 

 

 

stadsarchief Turnhout