Backx Adrianus Augustinus

Backx Adrianus Augustinus

Naam: Backx Adrianus Augustinus

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1888-08-16

Overleden te: Zonnebeke (Frezenberg)

Overleden op: 1918-09-28

Burgerlijke stand: gehuwd met Maria Joanna Janssen

Laatst gekend adres: Patriottenstraat, nr. 107, Turnhout

Beroep: fabrieksgast/kaartenmaker

Adrianus Augustinus BACKX was het vierde kind van Cornelius BACKX (°Turnhout 02-12-1852) en Maria Constantia WOUTERS (°Turnhout 01-09-1854). De ouders huwden in Turnhout op 7 oktober 1878 en bleven in Turnhout wonen. Cornelius was werkman en Maria Constantia kantwerkster, geen van beiden kon de huwelijksakte tekenen; later tekent vader Cornelius de geboorteakten van zijn kinderen wel. Na de geboorte van hun eerste kind Gerardus Ludovicus Aloysius (°10-11-1879) verhuist het gezin naar de IJzerenweg nr. 218 en daar worden de volgende drie kinderen geboren: Maria Elisabeth Martina (°16-09-1882), Henricus (°16-06-1885) en Adrianus Augustinus (°16-08-1888). Omstreeks 1890 verhuist het gezin naar de Molenstraat nr. 95 en daar worden nog twee kinderen geboren: Maria Theresia (°09-07-1891) en Joannes Josephus Ludovicus (°13-08-1893). Op 09-09-1897 vertrekt Gerardus Ludovicus Aloysius naar Mechelen, hij is dan bijna 18 jaar.

Adrianus Augustinus BACKX is fabrieksgast van beroep. Hij werkt als kaartenmaker in een fabriek. Hij huwt op 9 januari 1911 te Turnhout met kantwerkster Maria Joanna JANSSEN (°Turnhout 22-10-1890), zij kan ‘bij ongeleerdheid’ de huwelijksakte niet tekenen. Ze gaan in de Kruisbergstraat wonen in Turnhout, daar wordt Joanna Cornelia geboren op 29 augustus 1911, maar ze overlijdt al op 5 oktober 1911, slechts vijf weken oud. Het gezin verhuist naar de Patriottenstraat nr. 107 en daar wordt Josephus geboren op 11 september 1913.

Na de oorlog woont de weduwe in 1919 op de Patriottenstraat nr. 107, in 1920 op de Kruisbergstraat nr. 7. Maria Joanna JANSSEN hertrouwt na 1923 met VAN CLEUVENBERG en woont dan op de Rivierstraat nr. 33.

Adrianus Augustinus BACKX was van de lichting 1908 en trad in dienst van het Belgische leger op 16 november 1908. Hij werd als soldaat 2de klas met stamnummer 131 ingelijfd bij het 7de Linieregiment. Hij is 1,65 m groot en heeft kastanjebruin haar. Voor hij huwt in 1911 heeft hij voldaan aan de militiewet blijkens het getuigschrift afgeleverd door de gouverneur van de provincie Antwerpen d.d. 28-11-1910.

Op 1 augustus 1914 wordt hij weder opgeroepen en is present bij het 27ste Linieregiment in kazerne 7-8 te Antwerpen. Het 27ste Linie (een ontdubbeling van het 7de) vormt samen met het 7de Linie de 7de gemengde brigade die in de 2de legerdivisie strijdt. De eerste maanden van de oorlog vechten ze in de omgeving van Leuven en Mechelen en nemen deel aan de uitvallen uit Antwerpen. Na de val van de Scheldestad, smelten het 27ste en 7de Linie weer samen tot het 7de Linie en trekken naar de Westhoek. Aan de IJzer strijden ze aan de Uniebrug bij Sint-Joris, bij Lombardzijde, bij Ramskapelle; vanaf januari 1915 bij Sint-Jacobskapelle; vanaf juli 1915 in Nieuwkapelle en van 20-01-1916 tot 24-12-1916 te Steenstrate; vanaf februari 1917 aan de Dodengang te Diksmuide, daarna ten zuiden van Diksmuide. Op 1 oktober 1917 muteert Adriaan August BACKX naar het 17de Linie, 2de Bataljon, 5de Compagnie. Het 17de Linie was in december 1916 ontstaan door een ontdubbeling van het 7de Linie. Vanaf 18 december 1917 zijn ze actief in de sector Ramskapelle-Pervijze, van maart tot mei 1918 te Oud-Stuivekenskerke en nadien trekken ze naar het front tussen Brielen en Sint-Jan. Vanaf 26 augustus 1918 behoort het 17de Linie samen met de 16de en 7de Linieregimenten tot de 8ste Infanterie Divisie (8ste I.D.).

Als op 28 september 1918 het eindoffensief wordt ingezet, is het 17de Linie bij de meest zuidelijke Belgische troepen en richt aanvallen vanaf Ieper in de richting van Broodseinde. Het 17de Linie herovert in de 8ste infanteriedivisie Zonnebeke en Broodseinde, maar Adrianus Augustinus BACKX loopt op het slagveld een hoofdwonde op en sterft te Zonnebeke. Hij wordt pas op 13 oktober teruggevonden en begraven op 100 m van de weg Ieper-Zonnebeke, aan de rechterkant richting Zonnebeke, in Frezenberg, een klein gehucht van Zonnebeke.

Op 11-11-1920 vraagt zijn weduwe, Maria Joanna JANSSEN, de strijdersbegiftiging aan bij het Strijdersfonds, afdeling Turnhout. Ze laat de aanvraag door iemand anders invullen en tekent met haar handmerk (= een kruisje).

De berekening door het Ministerie van Landsverdediging is klaar op 15 november 1921: Adriaan August BACKX was 50 maanden actief aan het front. Hij heeft dus recht op 50 x 75 frank strijdersbegiftiging = 3750 frank. Hiervan wordt wel nog de familiebegiftiging van 300 frank afgetrokken die de familie al ontvangen heeft. De nabestaanden zullen dus 3450 frank krijgen.

Adrianus Augustinus BACKX heeft recht op 7 frontstrepen.

Hij krijgt ook postuum de onderscheidingen van Ridder in de Orde van Leopold II met palm, het Oorlogskruis met palm (23-04-1920); zijn weduwe ontvangt deze onderscheidingen te Turnhout op 12-10-1919 en 02-07-1920. Hij krijgt ook het IJzerkruis (20-03-1923) want hij nam deel aan de IJzerslag.

Op 25-11-1921 is het overlijden van Adriaan August BACKX nog niet bevestigd. Mevrouw Mermans, gedelegeerd lid van het Werk voor Oorlogswezen en morele voogd van het kind BACKX te Turnhout, vraagt een overlijdensakte aan opdat de weduwe zou kunnen hertrouwen. Op 15 maart 1923 bevestigt de rechtbank te Turnhout het overlijden van Adriaan August BACKX en wordt zijn overlijdensakte overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Turnhout. Na de oorlog woont de weduwe in 1919 nog op de Patriottenstraat nr. 107, in 1920 op de Kruisbergstraat nr. 7. Maria Joanna JANSSEN hertrouwt na 1923 met (?) VAN CLEUVENBERG en woont dan op de Rivierstraat nr. 33.

Op 1 augustus 1938 vraagt Maria Joanna JANSSEN bij de Minister van Landsverdediging het Vuurkruis aan voor haar gesneuvelde echtgenoot. Hij ontvangt het Vuurkruis postuum op 15-11-1938 (bij K.B. 2330). De mogelijkheid om deze onderscheiding ten postume titel te verkrijgen kon pas onder bepaalde omstandigheden bij K.B. van 13-05-1936 en gebeurde zelden. Hij staat wel niet vermeld in het Guldenboek der Vuurkaart. Het Guldenboek bevat namen en foto’s van oorlogsveteranen die in het bezit waren van een Vuurkaart.

http://www.genealogieturnhout.be/Databank
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=1583
https://files.warveterans.be/pdf/A2/638.PDF
http://www.wo1.be/nl/geschiedenis/slagen-in-de-westhoek/de-ieperboog/het-bevrijdingsoffensief-28-september-11-november-1918
http://www.wo1.be/nl/faq/detail-186
militair dossier
http://www.westhoekverbeeldt.be/afbeelding/c524dbf6-bbc5-11e3-89e6-b70a0fd07f5e
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603F05BE-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030
http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/guldenboek.htm
http://www.stanny-van-grasdorff.be/webdesign/het%20vuurkruis.html

huwelijksakte ouders van Adrianus Augustinus Backx
geboorteakte van Adrianus Augustinus Backx
huwelijksakte Adrianus Augustinus Backx
Zonnebeke-Frezenberg

Adrianus Augustinus Backx