Bastiaens Leonard

Bastiaens Leonard

Naam: Bastiaens Leonard

Geboren te: Meerhout

Geboren op: 1891-11-02

Overleden te: Keiem (Diksmuide)

Overleden op: 1914-10-19

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Meerhout, Markt 51

Beroep: Beenhouwersgast

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Jan Baptist Bastiaens (geboren te  Oevel op 9 juli 1858, beenhouwer) en Maria Natalie Linten (geboren te Meerhout op 6 mei 1864)

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Maria Emma Bastiaens, geboren te Meerhout op 22 februari 1887

2 Anna Bastiaens

3 Virginie Bastiaens

4 Leonard Bastiaens geboren op 2 november 1891, ongehuwde zoon, beenhouwersgast

Laatst gekend adres

Meerhout, Markt 51. Hij verhuist  op 21 februari 1913 naar Antwerpen.

Beroep

Beenhouwersgast

Datum van overlijden

19 oktober 1914

Plaats van overlijden

Keiem (Diksmuide)

Begraafplaats

Geen informatie

Andere

Gegevens

Ongehuwd

Volgens gegevens van het gemeentearchief te Meerhout krijgt zijn moeder Nathalie Linten na de oorlog stemrecht voor beide wetgevende kamers.

Datum indiensttreding

1910

Stamnummer

54291

 

Graad

 

Soldaat 2kl militievrijwilliger 1910.

 Een militievrijwilliger (VdM) is iemand die verklaart dat hij vrijwillig zijn dienstplicht vervult, in ruil krijgt hij een som geld (300 frank) overhandigd

 

Regiment

8 linie

 

Militaire loopbaan

 

1910: In actieve dienst bij het 8 linie, 4de bataljon, 1ste compagnie

24 maart 1912: met onbepaald verlof

1 augustus 1914: gemobiliseerd en meldt zich bij zijn eenheid in Laken

19 oktober 1914: sneuvelt bij Keiem (Diksmuide)

 

Onderscheidingen

Geen informatie

 

Gevechten waaraan deelgenomen

Verdediging van de Versterkte stelling Namen (19-23 augustus 1914)

Slag bij de IJzer (16 – 30 oktober 1914)

 

Andere gegevens

Geen  frontstrepen

Op 28 september 1921 getuigen Jozef Adriaensen en Jozef Heylen, beiden woonachtig te Meerhout, ten over staan van Vrederechter Gustave Janssens dat zijn ouders en zusters de wettige erfgenamen van de gesneuvelde zijn. 

Op 21 november 1920 vraagt zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aan

 Op 28 februari 1923 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor 3  maanden aan het front heeft hij recht op 225 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 0 frank.

Van Leonard werd één brief bewaard:

Moha, donderdag 6 augustus 1914

Teerbeminde ouders,

Ik wil u nog eens schrijven want het kan misschien den laatsten keer zijn. Men kan het nooit niet weten. Wij zijn dinsdagavond uit St.-Denis vertrokken en nu liggen wij in Moha tegen Hoei. Wij hebben hier al moeten vechten dat het wreed is. Ik heb vandaag nog een Duitse officier gevangen genomen. Mijn oversten juichten mij toe langs alle kanten. Deze morgen hebben wij met vijf man 12 Duitse lanciers en twee gedood en zes paarden. Wij hebben nog geen verliezen en ik heb mij altijd goed als dat ik in geen twee nachten geslapen heb en goed vermoeid ben. Maar het is voor het vaderland dat wij strijden. Schrik heb ik niet en moed mankeert er niet en indien ik tussen de levenden blijf, zal ik fier terugkomen als dappere Belg. Ja, strijden voor onze onafhankelijkheid voor ons geluk en welzijn.

Wij willen niet dat ons fier en vruchtbaar België in de handen valt van een lafaard die ons zo lafhartig aanvalt en wij zullen strijden tot den laatsten. Dan zullen wij onze plicht vervuld hebben als dappere Belgen.

Leve de Koning

Leve het Leger

Leve België

Ontvang de beste groten van uwen moedigen zoon

Leonard

Tot zien of vaarwel

Indien ik kan, zal ik nog meer schrijven. Wij krijgen juist een bericht dat de duitsers 35.000 doden hebben, in Luik gisteren 8.000.’

 

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 1042, Bastiaens Leonard.

Gemeentearchief Meerhout, Register der militairen met bepaald verlof en met onbepaald verlof

Gemeentearchief Meerhout, Verzamelstaat der rechthebbenden op de vergelding in zake van Militie

Documentatiecentrum Meerhouts Patrimonium, gegevens bevolkingsregister 1910

Documentatiecentrum Meerhouts Patrimonium, Collectie bidprentjes

RA Beveren. Nationale militie. 18de militiekanton. Lichting van 1910. Provincie Antwerpen.

‘Geschiedenis der regimenten’ in Guldenboek der vuurkaart, http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/legeronderdelen.htm