Bauweraerts Franciscus

Bauweraerts Franciscus

Naam: Bauweraerts Franciscus

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1895-10-04

Overleden te: Bikschote

Overleden op: 1917-03-30

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Warandestraat, nr. 68, Turnhout

Beroep: kuiper

Franciscus BAUWERAERTS was het oudste kind van fabriekwerker Joannes Alphonsus BAUWERAERTS (°Turnhout 08-09-1869) en Maria Ludovica WITTENS (°Turnhout 09-06-1871). De ouders huwden in Turnhout op 29 april 1895. Maria Ludovica was voor haar huwelijk handwerkster, zij kon de huwelijksakte tekenen, Joannes Alphonsus niet. Op 4 oktober 1895 werd Franciscus geboren (waarschijnlijk in de Hofstraat) en op 9 januari 1897 Anna Maria Ludovica. Rond die tijd verhuisde het gezin naar de Warandestraat nr. 68 en daar werd op 19 maart 1901 Bonaventura geboren.
Franciscus BAUWERAERTS was ongehuwd en woonde bij zijn ouders op de Warandestraat nr. 68. Hij was kuiper van beroep, d.w.z. dat hij houten kuipen en vaten of tonnen maakte.
Frans BAUWERAERTS is in Tilburg geregistreerd als vluchteling, daar aangekomen op 16 oktober 1914. Hij is er gehuisvest op de Paterstraat nr. 9.

Franciscus BAUWERAERTS was van de lichting 1915 en had bij het uitbreken van de oorlog nog geen legerdienst gedaan. Hij vluchtte in oktober 1914 over de Belgisch-Nederlandse grens en engageerde zich op 27 juni 1915 als vrijwilliger bij het speciale contingent 1915. Hij werd meteen naar het C.I. 6 D.A. (het Opleidingscentrum van de 6de Legerdivisie) in La-Haye-du-Puits in Normandië (Frankrijk) gestuurd voor een basisopleiding. Hij was als soldaat 2de klas ingedeeld bij het 1ste regiment Grenadiers met stamnummer 135/54368. Op 25 oktober 1915 zit zijn opleiding erop en wordt hij naar het front gestuurd. Hij behoort dan tot het 2de Bataljon, 7de Compagnie van het 1ste Grenadiers, op 7 november verandert hij naar de 3de Compagnie.
De naam ‘grenadiers’ kregen de soldaten van deze eenheid doordat ze bij het ontstaan van dit regiment (in het midden van de 16de eeuw) in hun tas kleine ronde ijzeren ballen gevuld met buskruit bij zich droegen, de eerste handgranaten. Bij veldslagen stak de soldaat de lont aan en slingerde de ijzeren bol in de richting van de tegenstander.
De Grenadiers zijn in het begin van de 1ste wereldoorlog twee regimenten infanterie, 1ste en 2de Grenadiers en vormen de 18de gemengde brigade. Na de herinrichting van het leger zijn ze de 12de I.D. (12de Infanteriedivisie). Als Frans BAUWERAERTS aan het front komt is de eenheid al in de Westhoek. Ze moeten daar heel wat aanvallen doorstaan, loopgrachten heroveren en patrouillegevechten voeren, o.a in Steenstrate, in Diksmuide, in Nieuwkapelle…
In de nacht van 30 op 31 maart 1917 verdwijnt Frans BAUWERAERTS aan de IJzer, in Boezinge of ergens tussen Bikschote en Steenstrate. Er wordt van uitgegaan dat hij door de Duitsers krijgsgevangen is genomen en gedood (présumé tué à l’enemi). Later blijkt hij begraven op het Friedhof 1 te Houthulst in graf 907. Dit Duitse kerkhof lag op de Klerkenstraat, links richting Madonna bij het verlaten van de dorpskom van Langemark.
Op 14 maart 1923 wordt vader Alphons BAUWERAERTS op de hoogte gebracht dat het graf van zijn zoon gevonden is. Op 15 maart 1923 wordt door de rechtbank van Turnhout de gerechtelijke uitspraak gedaan over het overlijden van Franciscus BAUWERAERTS: Hij is officieel overleden in Steenstraat op 30 maart 1917. Nu kan de overlijdensakte bijgeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand van Turnhout. Op 29-09-1923 worden zijn stoffelijke resten ontgraven en opnieuw begraven op de militaire begraafplaats op de Poelkapellestraat, links richting Poelkapelle, ongeveer anderhalve km buiten Houthulst in graf V-884.
Zijn moeder vraagt op 25-11-1920 bij het V.O.S. afdeling Turnhout de strijdersbegiftiging aan en tekent met ‘vr. Bauweraerts’. Franciscus BAUWERAERTS was 18 maanden in frontdienst (aan 75 frank) = 1350 frank en 4 maanden in dienst achter het front (aan 50 frank) = 200 frank. Na aftrek van de familiebegiftiging van 300 frank, blijft er 1250 frank te ontvangen door de nabestaanden.

Voor de 17 maanden en 7 dagen frontdienst heeft Frans BAUWERAERTS recht op één frontstreep (de eerste frontstreep kreeg een soldaat voor een volledig jaar frontdienst).
Hij krijgt ook de volgende onderscheidingen: Ridder in de Orde van Leopold II (K.B. 23-04-1920), het Oorlogskruis (K.B. 23-04-1920), de Herinneringsmedaille en de Overwinningsmedaille. Zijn vader neemt deze onderscheidingen in ontvangst in Turnhout op 12-10-1919 en 16-07-1920.

http://www.genealogieturnhout.be/Databank
Regionaal archief Tilburg
https://jeangustaveschoup.wordpress.com/2014/09/26/in-de-eerste-wereldoorlog-grenadier-tegen-wil-en-dank/
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=2393
https://files.warveterans.be/pdf/A3/1221.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603EEA20-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030
militair dossier
https://www.findagrave.com/memorial/26922545/franciscus-bauweraerts
bidprentje op: http://www.heemkundewalem.be/cms/index.php/component/content/article/7-bidprentjes/25-bidprentjes-os

huwelijksakte ouders van Franciscus Bauweraerts
geboorteakte Franciscus Bauweraerts
registratie van Frans Bauweraerts in Tilburg
Friedhof 1 in Houthulst
begraafplaats Houthulst
graf van Franciscus Bauweraerts