Bayens Ludovicus (Louis)

Bayens Ludovicus (Louis)

Naam: Bayens Ludovicus (Louis)

Geboren te: Poppel

Geboren op: 1884-12-25

Overleden te: Emblem

Overleden op: 1914-10-09

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Poppel, in het dorp

Beroep: landbouwer

Ludovicus (Louis) BAYENS was de jongste zoon in het landbouwersgezin van Franciscus (Francus) BAYENS (°Poppel 04-05-1838) en Adriana WILBERS (°Poppel 20-08-1845). De ouders waren in Poppel gehuwd op 6 juli 1870. Ze bleven in Poppel wonen en kregen er vijf kinderen: Helena Catharina (Francisca)(°09-03-1871/+Poppel 12-03-1880, 9 j. oud), Adrianus (°30-05-1873), Antonius (Antoon) (°29-07-1875), Cornelius (°26-01-1881) en Ludovicus (Louis)(°25-12-1884). De moeder, Adriana WILBERS overlijdt te Poppel in het dorp Wijk C nr. 12 op 18-03-1908, de vader ook in Poppel op 08-01-1917.

Louis BAYENS was ongehuwd en landbouwer van beroep. Hij woonde waarschijnlijk in Poppel in het dorp Wijk C nr. 12.

Na de oorlog woont zijn broer Cornelis BAYENS op de Dijkstraat in Poppel

Louis BAYENS was van de lichting 1904 en dus nog een loteling. Hij trad in dienst van het Belgische leger in 1904 en werd ingelijfd bij het 6de Linieregiment. Hij was soldaat 2de klas en droeg het stamnummer 106/67268.

Op 1 augustus 1914 wordt hij weder opgeroepen en vervoegt zijn garnizoen gekazerneerd in de forten 7-8 en 9-10 van de Stelling van Antwerpen. Het 6de Linieregiment verdrievoudigt zich in het 6de Linie, het 26ste Linie en het 6de Vestingslinieregiment. Samen vormen ze de 6de gemengde brigade en worden ingezet in de 2de Legerdivisie. Louis BAYENS behoort tot het 2de bataljon, 5de compagnie van het 6de Linie. Op 5 augustus bevinden ze zich ten oosten van Leuven, op 18 augustus leveren ze slag te Aarschot en te Werchter, daarna keren ze terug naar het ‘nationaal reduit’ Antwerpen. Ze nemen deel aan de twee uitvallen uit Antwerpen: op 25 en 26 augustus te Boortmeerbeek en Over-de-Vaart en van 9 tot 12 september in Wijgmaal, Putkapel en Holsbeek. Daarna verdedigen ze de forten rond Antwerpen, maar als deze verlaten moeten worden, trekken ze zich terug achter de Nete. Ze graven loopgraven en organiseren de verdediging van de overgangen en de noordelijke Netedijken. De Belgische en Britse legereenheden liggen achter de afleidingsvaart en de Nete en trachten zo de Duitse troepen tegen te houden, maar deze zoeken al vanaf 3 oktober een zwak punt in de Belgische verdediging. Op 5 oktober ’s morgens begint de Duitse aanval op de Netestelling. De Duitsers slagen er na een intens bombardement in om enkele troepen de Nete over te krijgen, al spoedig gevolgd door meer en meer Duitse eenheden. De chaos in de Belgische rangen is enorm, maar de Belgische legerleiding besluit toch om in de nacht van 5 op 6 oktober 1914 een grote nachtelijke tegenaanval te organiseren om de Duitse eenheden terug over de Nete te dwingen. Een bajonetaanval wordt uitgevoerd, hevige lijf-aan-lijfgevechten spelen zich af in de duisternis. De Belgische troepen zijn echter niet opgewassen tegen de Duitse overmacht, de tegenaanval mislukt. Onder de Belgische eenheden vallen veel slachtoffers. Mogelijks is Louis BAYENS onder hen. Hij wordt al als vermist opgegeven op 5 oktober. Er wordt van uitgegaan dat hij in de nacht van 8 op 9 oktober in Emblehem (Emblem) is gesneuveld. Zijn graf wordt niet gevonden.

Louis BAYENS was gedurende 2 maanden en 9 dagen in frontdienst, hij heeft dus geen recht op frontstrepen (de eerste frontstreep werd toegekend na een volledig jaar frontdienst).

Op 16 november 1920 vraagt zijn broer Adriaan BAYENS de vergoeding aan bij het V.O.S. Op 16-11-1923 is het Ministerie van Landsverdediging klaar me de berekening: Voor de 3 maanden frontdienst hebben de nabestaanden recht op 225 frank, maar omdat hiervan de familiebegiftiging van 300 frank wordt afgetrokken, krijgen de nabestaanden 0 frank.

Hoogstwaarschijnlijk heeft hij wel postuum de Herinneringsmedaille en de Overwinningsmedaille gekregen, alle soldaten die deelgenomen hadden in de oorlog kregen die. Het was niet te achterhalen of hij ook nog andere onderscheidingen heeft gekregen.

Heemkunde – en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw

Rijksarchief van België (voor zover online beschikbaar)
geneanet
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=2421
https://files.warveterans.be/pdf/A3/1240.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=973479CE-B071-11D6-982A-00E07DC5522C
https://nl.wikipedia.org/wiki/6de_Linieregiment
https://www.lier1418.be/blog/de-slag-aan-de-nete1

gesneuvelden van Poppel
namen op de gedenkplaat voor de gesneuvelden van Poppel
geboorteakte
huwelijksakte van zijn ouders, deel 1
huwelijksakte van zijn ouders, deel 2