Biermans Franciscus Josephus

Biermans Franciscus Josephus

Naam: Biermans Franciscus Josephus

Geboren te: Lichtaart

Geboren op: 1888-04-05

Overleden te: Calais, Frankrijk

Overleden op: 1915-12-15

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Kasterlee(Lichtaart), Hukkelbergen

Beroep: Landbouwer

FAMILIAAL
Burgerlijke stand
Zoon van Petrus Josephus Biermans en Maria Constantia Vervecken
* Petrus Josephus Biermans, geboren te Pulderbos op 21 juni 1858 en overleden op 30 januari 1918, zoon van Franciscus Josephus en Maria Christina Meeussen
* Maria Constantia Vervecken, geboren te Lichtaart op 30 januari 1858 en aldaar overleden op 19 februari 1894, dochter van Jan Francis en Anna Catharina Bisschops
Het koppel huwde op 19 juni 1887 te Kasterlee. Kinderen uit dit huwelijk:
1. Franciscus Josephus
2. Modestus Franciscus
3. Maria Constantia Justina
4. Leonia Maria
5. NN zoon
6. NN zoon
Petrus Josephus Biermans huwde een tweede maal op 24 september 1894 met Justina Lucia Van Dael, geboren te Lichtaart op 9 januari 1865, aldaar overleden op 28 augustus 1908 en dochter van Franciscus en Maria Amelia Van Looy. Kinderen uit dit huwelijk:
7. Leonia Paulina
8. Josephus Augustinus
9. Justina Bertha
10. Carolus Josephus
11. Carolus Petrus Gerardus
12. Julianus Josephus Cornelius
13. Constantia Maria Ludovica
14. Maria Paulina
15. Maria Mathildis
Naast de twee doodgeboren kinderen haalden acht broers en zussen de leeftijd van drie jaar niet.
Het koppel woonde bij de geboorte van Franciscus Josephus (Frans, maar ook Sooi genoemd) in het gehucht Hukkelbergen te Lichtaart, waar Frans zijn ganse leven verbleef.
Vader Frans was molenaar in de watermolen te Kasterlee en landbouwer.
Laatst gekend adres
Hukkelbergen, Lichtaart
 
Beroep
Frans was actief als landbouwer, maar hij was van plan, na zijn huwelijk met Louisa Leysen, om naar de stad te trekken als melkboer. De oorlog dwarsboomde deze plannen.
 
Datum van overlijden
15 december 1915
Plaats van overlijden
Calais, Frankrijk
Begraafplaats
Cimétière Nord, Pas-de-Calais, Calais (Frankrijk), grafnummer 963
 
Andere gegevens
Burgerlijke stand: ongehuwd
Frans was actief lid van de fanfare ‘Vreugd in Deugd’ te Lichtaart, hij speelde er tuba.
MILITAIR
 
Datum indiensttreding
16 november 1909
Stamnummer
55314
Graad
Soldaat 2e klas
Regiment
5e Linieregiment, 2e Legerdivisie
 
Verloop militaire loopbaan
1908: loot zich met lotnummer 30 in het Belgische leger, maar krijgt een jaar uitstel
16 november 1909: start legerdienst 
1 augustus 1914: terug onder de wapens geroepen (5e Linieregiment)
15 februari 1915: opname ziekenhuis (ontslag 7 maart)
19 april 1915: opname ziekenhuis (ontslag 26 april)
30 april 1915: opname ziekenhuis (ontslag 2 mei)
5 december 1915: opname ziekenhuis 
11 december 1915: overbrenging naar het Hôpital Militaire Belge in de Rue des Soupirants nr 27 te Calais (Fr).
14 december 1915: Frans overlijdt in het hospitaal aan een acute nierontsteking
Onderscheidingen
– IJzermedaille (postuum uitgereikt via KB 25 mei 1925)
– Overwinningsmedaille
– Herinneringsmedaille 1914-1918
– een frontstreep
 
 
Gevechten waaraan deelgenomen
Frans maakt de ganse Duitse inval mee: eerste uitval Antwerpen (25-26 augustus 1914), tweede uitval Antwerpen (9 – 13 september 1914), verdediging van Antwerpen (28 september – 6 oktober 1914), slag aan de IJzer (18 oktober – 31 oktober 1914)
 
Oorlogsmonumenten
Frans ligt begraven op de Belgische Militaire Begraafplaats dat zich bevindt op het kerkhof Calais Communal te Calais (Fr).
Zijn naam wordt vermeld op het herdenkingsmonument te Lichtaart.
 
 
Bronvermelding:
Documentatiecentrum van het Legermuseum en de Krijgsgeschiedenis Brussel, militair dossier nr 6186803
Documentatiecentrum van het Legermuseum en de Krijgsgeschiedenis Brussel, ‘stamboekfiche 5e Linieregiment, fichenummer 471, 55265 – 55354’
Wouters, Karel, ‘De stam Biermans deel III’, Tielen, 1987
Belgisch bureel van inlichtingen over de zieke, gekwetste of overleden soldaten, bestuurd door het Comité Médical van het Rode Kruis van België, ‘Vierde lijst der Belgische soldaten gesneuveld voor het vaderland 1914-1915-1916’
Verbeeck Michel, ‘Lief en leed in de Kempen: burgerlijke stand van Kasterlee 1796-1910, Lichtaart 1798-1910, Tielen 1796-1910’, 2002
 ‘Historiek van het 5e Linieregiment 1830-1992’, herdruk van ‘Geschiedkundig overzicht der 5e, 15e en 25e Linieregiment’, een uitgaven van 1937
 
FOTO:
Biermans FJ 0021: archief heemkundige kring Kasterlee