BINNEMANS Karel

BINNEMANS Karel

Naam: BINNEMANS Karel

Geboren te: Laakdal-Eindhout

Geboren op: 1883-12-05

Overleden te: Lombardsijde

Overleden op: 1914-11-04

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Laakdal-Eindhout

Beroep: Blokmaker

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Franciscus Binnemans (° 30 november 1858) en Francisca T’Seyen (°1859).

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Clementina T’Seyen (°1 augustus 1880)

2 Joannes Josephus (°13 maart 1882)

3 Carolus Josephus (°5 december 1883)

Laatst gekend adres

Eindhout. Verhuist op 5 oktober 1905 naar Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 92

Beroep

Blokmaker                                                                                                                                            

Datum van overlijden

4 november 1914

In een vonnis van 12 april 1924 bevestigt de rechtbank van eerste aanlag te Antwerpen zijn overlijden op 4 november 1914 te Lombardsijde.

Plaats van overlijden

Lombardsijde

Begraafplaats

 

 

Onbekend

Zijn militair personeelsdossier bevat een briefwisseling uit het voorjaar van 1920 waarin de Belgische militaire overheid informeert bij de Duitse overheid of Karel Binnemans voorkomt op een lijst met krijgsgevangenen of begraven ligt op een Duitse militaire begraafplaats. Op beide vragen is het antwoord negatief.

Andere gegevens

Gehuwd met Cecilia Neysen (geboren te Antwerpen op 11 mei 1886).

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Jozef Maria Lodewijk Binnemans (°23 augustus 1913 te Antwerpen).

Lengte: 1,58 meter. Een ovaal gezicht met een gemiddelde neus, kleine mond, ronde kin, grijze ogen en rode haren. Litteken aan de linker ringvinger.

 

Datum indiensttreding

5 juni 1903

Stamnummer

52710

 

Graad

Soldaat 2kl mil 1903

 

Regiment

7 linie, III bataljon, 3de compagnie (11de compagnie)

 

Verloop militaire loopbaan

 

2 juni 1903: ingelijfd. Zij lotnummer is 65.

5 juni 1903: in actieve dienst

30 september 1905: met onbepaald verlof

7 mei 1907: aangenomen als reservevrijwilliger voor een periode van 4 jaren

9 september 1913: ontslagen van zijn verbintenis als reservevrijwilliger

1 augustus 1914: gemobiliseerd bij het 7de linie, vestingtroepen

14 oktober 1914: gaat over naar het 7de linie, veldleger

4 november 1914: vermist bij Lombardsijde. In antwoord op een vraag van de kwartiermeester van het 7de linie antwoordt burgemeester Vleugels van Eindhout dat Binnemans Carolus Josephus, ons persoonlijk welbekend geweest, (…) na den oorlog nimmer naar Eynthout is wedergekeerd (schrijven van 25 februari 1922, militair personeelsdossier). Ook de Antwerpse politie laat weten dat hij na den wapenstilstand in zijne haardstede niet wedergekeerd (is) en wordt aldaar als vermist aanzien (schrijven van 3 maart 1922, militair personeelsdossier).

 

Onderscheidingen

Kruis van ridder in de Orde van Leopold II en Oorlogskruis met palm (KB 18 augustus 1924)

IJzermedaille (KB 27 november 1925)

 

Gevechten waaraan deelgenomen

Slag bij de IJzer (16 – 31 oktober 1914)

 

Andere gegevens

Geen frontstrepen

Op 26 november 19?? vraagt zijn weduwe de vergoeding van het strijdersfonds aan.

 Op 30 november 1922 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 4 maanden aan het front heeft hij recht op 300 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 0 frank.

 

 

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 1905, Binnemans Karel.

Documentatiecentrum KLM, Militair personeelsdossier

ProGen databank Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde

Collectie Fons Loffens