BOECKMANS Pieter

BOECKMANS Pieter

Naam: BOECKMANS Pieter

Geboren te: Veerle

Geboren op: 1892-02-24

Overleden te: (D)

Overleden op: 1918-11-14

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Laakdal (Veerle)

Beroep: Lanbouwerswerkman

°1892-02-24 te Veerle

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Carolus Boeckmans (geboren op 17-02-1862 en overleden op 10-11-1909) en Rosalia Pauwels (geboren op 05-09-1867 en overleden op 21-03-1906)

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Pieter Boeckmans

2 Tryphon (geboren te Veerle op 08-09-1893)

3 Sidonia (geboren op te Veerle 30-05-1895 en overleden op 26-01-1896)

4 Joannes Baptista (geboren te Veerle op 06-08-1899)

5 Victor Augustinus (geboren te Veerle op 12-02-1901)

6 Augustinus (geboren te Veerle op 04-01-1903)

7 Bernardina (geboren te Veerle op 16-03-1906)

Laatst gekend adres

Veerle

Beroep

Landbouwerswerkman

Datum van overlijden

14 november 1918

Plaats van overlijden

Alten (D), Leddin (D) volgens www.wardeadregister.be

Begraafplaats

1ste begraafplaats: Alten- Grabow (D)

Geen informatie over een herbegraving

Andere gegevens

Lengte: 1,50 meter

 

Datum indiensttreding

1913

Stamnummer

59257

 

Graad

Soldaat 2kl mil 1913

 

Regiment

5 linie

 

Verloop militaire loopbaan

 

4 oktober 1914: verschijnt voor de eerste keer voor de militieraad. Omdat hij te klein is, wordt hij voor één jaar vrijgesteld van militaire dienst

1913: in dienst bij het 5de linie

1 augustus 1914: gemobiliseerd

12 september 1914: als krijgsgevangene naar Duitsland afgevoerd. Vermoedelijk na het gevecht bij het gehucht Molen in Rotselaar.

 

Onderscheidingen

Geen informatie

 

Gevechten waaraan deelgenomen

12 september 1914: gevecht bij Molen-Rotselaar

 

Andere gegevens

Geen  frontstrepen

Op 25 november 1922 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor 52 maanden in krijgsgevangenschap heeft hij recht op 2600 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 2300 frank.

Omdat beide ouders overleden zijn, zijn de broers en zussen de erfgenamen. Het leger gaat evenwel weinig doordacht te werk om die erfgenamen te traceren, zoals blijkt uit de briefwisseling bewaard in Pieters militair personeelsdossier. We geven een overzicht.

18 juni 1925: de dienst strijdersfonds richt een schrijven aan Pieter Boeckmans in Veerle met de vraag een vragenlijst in te vullen zodat men zijn strijdersbegiftiging kan opmaken. Blijkbaar loopt de interne communicatie bij Landsverdediging niet zoals het hoort en is de dienst strijdersfonds niet op de hoogte van zijn overlijden.

14 augustus 1929: de dienst personeel en werving van het ministerie van Landsverdediging  informeert bij gemeente Veerle naar het huidig adres van de erfgenamen van Pieter. Dit schrijven is een aanmaning omdat een eerder schrijven van 13 mei 1929 onbeantwoord bleef.

17 augustus 1929: de gemeente Veerle antwoordt en geeft een correct overzicht van de vijf nog overlevende erfgenamen van Pieter (vier broers en één zus). Geen van hen woont evenwel nog in Veerle. De gemeente vermeldt daarom van elk van de vijf  het moment van hun verhuizing uit Veerle en hun nieuwe woonplaats.

26 augustus 1929: de dienst personeel en werving informeert bij de gemeente Herselt naar het huidige adres van Jean Baptiste Boeckmans, een jongere broer van Pieter (geboren te Veerle op 6 augustus 1899, zie ook bovenaan bij familiaal). Merkwaardig is de formulering dat Jean Baptiste Boeckmans voor Herselt afgeschreven geweest is den 21 december 1910. In het overzicht van de gemeente Veerle (17 augustus 1929) staat vertrokken naar Herselt den 21/12/10. De niet uniforme omschrijving van de verhuizing leidt tot verwarring.  De gemeente Herselt stuurt de  – Nederlandstalige! – brief door naar de gemeente Gilly en die laat weten dat ene Jean Baptiste Boeckmans, geboren te Herselt op 7 november 1887, zijn adres heeft op Chaussée de Fleurus nr. 567 te Gilly. Landsverdediging verkeert in de waan dat dit een broer is van de gesneuvelde Pieter en op 7 oktober 1929 richt de dienst personeel en werving een schrijven aan deze Jean-Baptiste Boeckmans met de vraag een vragenlijst in te vullen om zijn rechten als erfgenaam van de gesneuvelde vast te stellen.

Het hoeft niet te verbazen dat deze Jean Baptiste op 31 oktober 1929 antwoordt dat Pierre Boeckmans hem volstrekt onbekend is (completement inconnu). Jean Baptiste Boeckmans schrijft dat hij navraag deed bij zijn familie, maar ook dit levert geen info op (restées infructueuse).

Dit is de laatste communicatie bewaard in het personeelsdossier. We hebben geen uitsluitsel of de erfgenamen ooit getraceerd werden.

 

 

 

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 2169, Boeckmans Pieter.

Documentatiecentrum KLM, Militair personeelsdossier

ProGen databank Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde

www.wardeadregister.be, Pierre BOECKMANS