Borghs Augustinus Josephus

Borghs Augustinus Josephus

Naam: Borghs Augustinus Josephus

Geboren te: Kasterlee

Geboren op: 1886-04-01

Overleden te: Woesten

Overleden op: 1917-06-12

Burgerlijke stand: Gehuwd

Laatst gekend adres: Kasterlee, Terlo

Beroep: Landbouwer

FAMILIAAL

Burgerlijke stand
Zoon van Petrus en Maria Anna Van den Brande
* Petrus, geboren te Lichtaart op 26 december 1838, strodekker van beroep, zoon van Joannes Franciscus en Anna Maria Adriaensen
* Maria Anna Van den Brande, geboren op 3 oktober 1847 te Kasterlee, dochter van Pierre Francois en Elisabeth Leysen
Het koppel huwde op 6 februari 1874 te Lichtaart. Kinderen uit dit huwelijk:
1. Petrus Franciscus
2. Joannes
3. Petrus Josephus
4. Ludovicus Joannes Baptista
5. NN zoon
6. Augustinus Josephus
7. Carolus Josephus
8. Julius Joannes
Het koppel woonde in Terlo te Kasterlee. Augustinus Josephus groeide op in Terlo en woonde er zijn ganse leven.


Laatst gekend adres
Terlo, Kasterlee


Beroep
landbouwer


Datum van overlijden
12 juni 1917
Plaats van overlijden
Woesten
Begraafplaats
Belgische militaire begraafplaats te West-Vleteren, grafnummer 531


Andere gegevens
Huwde met Maria Elisa Coleta Van den Putte, geboren op 15 juni 1893, die hem twee kinderen schonk. Zij hertrouwde op 3 januari 1929 met Bonaventura Janssens.
Zijn jongere broer Carolus Josephus diende ook in het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog.

MILITAIR
 
Datum indiensttreding
1906
Stamnummer
14269 (vestingartillerie)
3564 (10e regiment Artillerie)
Graad
Soldaat 1e klas
Regiment
Vestingartillerie
10e regiment artillerie (2e Groep, 71e batterij)(4e Legerdivisie)
 
Verloop militaire loopbaan
1906: loot zich in het leger met lotnummer 35 en doet zijn legerdienst bij de vestingartillerie te Antwerpen
1 augustus 1914: wordt terug onder de wapens geroepen en ingedeeld bij de vestingartillerie van het fort van Sint-Katelijne Waver
9 juni 1915: gaat over naar het 4e regiment artillerie MVD (Mortier van Deuren)
4 juli 1915: gaat over naar het 4e regiment artillerie, 70e batterij
26 december 1916: gaat over naar het 10e regiment artillerie, 2e groep, 71e batterij
 
Onderscheidingen
– Ridder in de Leopold II orde (toegekend 12-01-1918)
– Oorlogskruis met palm (toegekend 12-01-1918)
– IJzermedaille (toegekend 20-12-1919)
– Overwinningsmedaille
– Herinneringsmedaille 1914-1918
– vier frontstrepen
 
Gevechten waaraan deelgenomen
Op 1 augustus 1914 word hij terug opgeroepen en ingedeeld bij de vestingartillerie in het fort van Sint-Katelijne-Waver. Dit fort maakt deel uit van de buitenste fortengordel die de vesting Antwerpen beschermt. 
Nadat de Duitse opmars in Frankrijk tot stilstand komt, besliste de Duitse legerleiding om zich te richten op het Belgische Leger dat zich in de vesting Antwerpen bevindt. Ze beslissen om de vesting eind september 1914 aan te vallen in het gebied tussen Walem en Lier, de regio waar ook het fort van Sint-Katelijne-Waver zich situeert.
In tegenstelling tot de aanval op de vesting Luik beslissen de Duitsers het grote werk te laten uitvoeren door de artillerie i.p.v. de infanterie. Vanaf 27 september 1914 schiet de Duitse lichte artillerie in actie door de forten in de aanvalszone te beschieten, een dag later volgt de zware artillerie met zijn 305mm en 420mm kanonnen (de Dikke Bertha’s). De kanonnen van de verschillende beschoten Belgische forten vuren terug naar hun belagers, maar de draagwijdte van hun kanonnen is te beperkt om de Duitse artillerie te bedreigen.
Op 29 september is het alsof de hel losbarst op het fort van Sint-Katelijne. Duitse projectielen van alle slag worden op het fort afgeschoten. Op het einde van de voormiddag zijn de meeste kanonnen van het fort buiten strijd gesteld en een ontploffing in de munitiekamer doet een hevige brand ontstaan in de kamers en gangen. Tegen 18u verlaten de overgebleven soldaten noodgedwongen het fort. Na een ononderbroken beschieting die meer dan 30 uur duurde, met een ritme van soms 20 projectielen per minuut! is het fort herschapen in een ruïne. 
August overleeft de beschieting en samen met zijn makkers komen ze op adem in de versterkte vesting. Maar niet voor lang: in de nacht van 6 op 7 oktober 1914 verlaat het overgrote gedeelte van de Belgische troepen de stad Antwerpen. August is één van hen en trekt richting kust. 
Ter voorbereiding van de IJzerslag worden de verzwakte troepen waar mogelijk aangevuld. August wordt zo ingedeeld bij de 58e batterij van de 8e Gemengde Brigade van de 4e Legerdivisie. Deze divisie wordt vanaf 17 oktober 1914 opgesteld te Keiem, maar moet door de Duitse druk achteruit, via Tervate en Stuyvekenskerke. Op 25 oktober wordt de eenheid afgelost om drie dagen later terug op het front te verschijnen als deel van de verdediging achter de spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort. Op 31 oktober is ook voor hen de IJzerslag afgelopen. 
Vanaf juni 1915 gaat August over naar het 4e regiment artillerie (4e Legerdivisie) waar hij terecht komt in de 70e batterij.
Eind december 1916 is er een reorganisatie van het Belgische leger: het 4e regiment artillerie wordt in twee regimenten gesplitst: 4A en 10A. August gaat over naar het 10e regiment artillerie (met stamboeknummer 3564), 2e groep, 71e batterij voorzien van snelvurende 75mm kanonnen.
Nadat het 10e regiment artillerie de sector Ramskapelle verliet op 18 maart 1917 voor een korte rustperiode, neemt ze haar intrek in de sector van Boezinge, een zeer bedrijvige sector. De 2e groep installeert zich ten zuiden van Zuidschoote. Dit is het begin van een onrustige periode, met veel en ononderbroken artilleriegevechten met de vijand. Het dagrapport van 13 juni 1917 meldt dat er de dag voordien om 14u00 twee verschillende Duitse batterijen de streek ten noorden van Boezinge alsook Het Sas beschieten waarbij één soldaat van de 71e batterij zwaar wordt gewond. Deze gewonde is August Borghs. Hij wordt geraakt in de buikstreek en overlijdt diezelfde dag, 12 juni 1917.
 
Oorlogsmonumenten
August Borghs wordt vermeld op het herdenkingsmonument op de gemeentelijke begraafplaats te Kasterlee.
 
 
Bronvermelding:
Documentatiecentrum van het Legermuseum en de Krijgsgeschiedenis Brussel, militair dossier nr 6190388
Belgisch bureel van inlichtingen over de zieke, gekwetste of overleden soldaten, bestuurd door het Comité Médical van het Rode Kruis van België, ‘Zevende lijst der Belgische soldaten gesneuveld voor het vaderland 1914-1915-1916-1917’
Verbeeck Michel, ‘Lief en leed in de Kempen: burgerlijke stand van Kasterlee 1796-1910, Lichtaart 1798-1910, Tielen 1796-1910’, 2002
Archief gemeentehuis Kasterlee, ‘nationale militie, inlijving der miliciens, gemeente Casterlé, naamlijst, lichting van 1906’
Archief gemeentehuis Kasterlee, ‘nationale militie, register tot inschrijving, gemeente Casterlé,  lichting van 1906’
Documentatiecentrum van het Legermuseum en de Krijgsgeschiedenis Brussel, ‘4e Legerdivisie, dagelijkse orders juni 1917’
Documentatiecentrum van het Legermuseum en de Krijgsgeschiedenis Brussel, ‘4e Legerdivisie, Generale Staf, 1e bureau, dagdossiers 1-17 juni 1917, farde 13 juni 1917’
Roets Peter, ‘Koninklijke Besluiten 1918, deel 1’, 2015
Fiche Belgian War Dead Register
Stadsarchief Herentals, ‘Frontblad Herenthals, nr 13, september 1917’
 
 
FOTO:
Borghs AJ 0039: persoonlijk archief
Borghs AJ 0034: Belgische Militaire Begraafplaats West-Vleteren, persoonlijk archief