BOSMANS Eduard

BOSMANS Eduard

Naam: BOSMANS Eduard

Geboren te: Lommel

Geboren op: 1875-04-15

Overleden te: Veurne

Overleden op: 1915-03-14

Burgerlijke stand: Gehuwd met Valentine De Backer

Laatst gekend adres: Meerhout

Beroep: Opperwachtmeester Rijkswacht

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Jan Frans Bosmans en Anna Catharina Staes

Laatst gekend adres

Meerhout

Beroep

Opperwachtmeester Rijkswachtkazerne Meerhout

Datum van overlijden

14 maart 1915

Zelfmoord door verdrinking volgens de legerarts

Het bidprentje vermeldt: roemrijk voor het vaderland gesneuveld te Veurne

Plaats van overlijden

Veurne (bassin bij de Sluis)

Begraafplaats

 

1ste begraafplaats: Veurne, stedelijke begraafplaats

Omdat hij zelfmoord pleegde kwam hij volgens gegevens van de dienst oorlogsgraven van defensie (IV-NIOOO) niet in aanmerking om herbegraven te worden op een militaire begraafplaats.

Andere

Gegevens

Hij is gehuwd met Valentine De Backer en heeft  één dochter, Julia.

Datum indiensttreding

28 augustus 1914

Stamnummer

10198

 

Graad

 

Onderluitenant (hulptroepen)

Opperwachtmeester mil 1895

 

Regiment

4 linie, 2de bataljon, 3de compagnie (Rijkswacht te voet)

 

Militaire loopbaan

 

28 augustus 1914: aangesteld tot hulpofficier bij de infanterie, 4de linieregiment

2 december 1914: zijn regimentscommandant kolonel Servais geeft hem vier dagen arrest omdat hij niet direct  gevolg gaf aan een bevel van zijn korpschef.

12 januari 1915: zijn aanstelling tot hulponderluitenant zou zijn ingetrokken, waarop hij terugkeert naar de Rijkswacht

14 maart 1915: zijn lichaam wordt opgevist uit het bassin bij de sluis van Veurne. De conclusie van de legerarts De Meester luidt dood door verdrinking (zelfmoord). Diezelfde dag stellen opperwachtmeester Henri Louquet en eerste wachtmeester August Bossaert het proces verbaal op. Zij melden hoe rond 10 uur een lijk nabij de sluis wordt opgevist. Het lichaam wordt overgebracht naar de lijkenhuisje van het burgerlijk gasthuis te Veurne voor verder onderzoek. Op het lichaam treffen ze naast wat kleinere persoonlijke bezittingen ook een som geld van 1623,27 frank aan en een afscheidsbrief. Dit laatste doet hen concluderen dat het om een zelfmoord gaat. In de afscheidsbrief uit Eduard Bosmans drie beschuldigingen aan het adres van een aantal militairen. De tekst luidt:

“4e Regiment de ligne, 2e Bataillon, 3e compagnie

Poste de Rykenhoek (met potlood uitgedaan)

Ik sterf uit schaamteloosheid. De capitaine der kompagnie van 3/2 is beticht van bij De S… te Wulpen het geld achter gehouden te hebben voor het slapen der manschappen op 26 december 1914. V… en K… hebben denzelfde datum bij gezegden landbouwer een pot boter gestolen. De luitenant M… draagt de schoenen van den troep in plaats van ze aan de arme soldaten te delen.

Ik vraag vergiffenis aan mijne vrouw geboren Valentine De Backer en mijne dochter Julia, wonende te Meerhout.

Wulpen 24-1-15

Hulpofficier 3/2

Get. Bosmans

Gelieve de Kolonel van het 4de linie van dit alles te willen verwittigen en het geld in mijn bezit gevonden ’t zij 1600 frs. aan mijn echtgenoote te willen laten geworden.

Get. Bosmans”

Beide rijkswachters besluiten dat Eduard Bosmans mogelijk al op 24 januari 1915 een einde aan zijn leven maakte.

16 maart 1915: ondervraging van luitenant M… naar aanleiding van de beschuldigingen geuit in de afscheidsbrief van Eduard Bosmans. Tijdens de ondervraging weerlegt luitenant M… alle beschuldigingen. Voor de vermeende niet betaling van het logement in Wulpen verwijst hij naar de betalingsbewijzen bewaard bij de eerste kwartiermeester. Na onderzoek door de veldwachter en eigen onderzoek door luitenant M…is de aanklacht wegens het stelen van de pot boter zonder gevolg geklasseerd. Zijn schoeisel kan hij verantwoorden aan de hand van het aankoopbewijs voor een paar bottines, gedateerd 10 oktober 1914.

Op de vraag waarom Bosmans deze beschuldigingen uitte, blijft luitenant M… het antwoord schuldig. Hij antwoordt steeds vriendschappelijk met Eduard Bosmans te zijn omgegaan en nooit eerder deze beschuldigingen te hebben gehoord.

Hij beweert wel dat Eduard Bosmans gedeprimeerd was sinds hij vernam terug als Rijkswacht te moeten dienen. Het afscheid van zijn kameraden in de compagnie viel hem zwaar.

Deze versie kan bevestigd worden door het feit dat op het lichaam van Eduard Bosmans ook het schrijven van 28 augustus 1914 met zijn benoeming tot hulpofficier bij de infanterie werd gevonden. Iets wat hij blijkbaar koesterde.

(Bij de persoonlijke bezittingen op het lichaam zit ook een briefomslag met het adres van Victor Kaerts, landbouwer te Leende (Nederland) om te bestellen aan Valentine De Backer. Viktor Kaerts is een Meerhoutenaar die in de mobilisatietijd is uitgeweken naar Nederland.)

 

Onderscheidingen

Geen informatie

 

Gevechten waaraan deelgenomen

Geen informatie

 

Andere gegevens

Na de oorlog wordt zijn pensioen aan de weduwe geweigerd

 

Documentatiecentrum KLM, Militair personeelsdossier

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 2558, Bosmans Eduard.

Documentatiecentrum Meerhouts Patrimonium, Collectie bidprentjes