Bruurs Jan

Bruurs Jan

Naam: Bruurs Jan

Geboren te: Hoogstraten

Geboren op: 1895-12-06

Overleden te: Stuivekenskerke

Overleden op: 1914-10-20

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Hoogstraten, Vrijheid 171

Beroep: klompenmaker - beroepsvrijwilliger

Jan BRUURS is de oudste zoon van Cornelis BRUURS (°Hilvarenbeek 28-01-1867/+Hoogstraten 20-01-1917) en Johanna Maria Catharina BAX (°Baarle-Nassau 18-02-1870/+28-11-1940). De ouders huwen in Baarle-Nassau op 22 april 1893. Cornelis is dan klompenmaker van beroep, Johanna landbouwster, allebei hebben ze de Nederlandse nationaliteit en wonen in Baarle-Nassau. Ze gaan in Hoogstraten wonen en daar worden vier kinderen geboren: Anna (°18-02-1894/+31-12-1962), Johannes (°06-12-1895), Aloïs (°01-04-1897/+01-04-1987) en Frans (°07-03-1899/+Wilrijk 11-09-1954). Jan woont tot begin 1914 aan de Vrijheid in het ouderlijke huis annex winkel. Tot aan de dood van haar echtgenoot op 20-01-1917 is moeder Johanna huisvrouw. Nadien staat zij als winkelierster geregistreerd. Jan en Aloïs stappen in de voetsporen van hun vader en worden ook blokmaker (= klompenmaker, een ambacht dat toen nog veel beoefend werd). Frans treedt in op 05-11-1925 en wordt van 1932 tot 1949 als Missionaris van het Heilig Hart naar Kongo gestuurd. Ook Anna heeft een roeping, zij wordt zuster Majella in de Orde der Norbertienen.

Jan BRUURS zou – gezien zijn geboortejaar 1895 – pas in 1915 opgeroepen worden om zijn militaire dienstplicht te vervullen, maar hij treedt reeds in 1912 in dienst als beroepsvrijwilliger. Hij zou in februari 1914 vertrokken zijn uit Hoogstraten om in de regimentsschool van Mariembourg (mogelijks als korporaal) de cursussen aan de school voor onderofficieren van het 8ste Linieregiment te gaan volgen.

Jan zou vlak na de bezetting op 12-10-1914 met zij broer Aloïs naar Nederland zijn gevlucht en zich hebben laten registreren in Baarle-Nassau(, mogelijks om via deze weg het front in de Westhoek te kunnen bereiken).

Wanneer de oorlog in 1914 uitbreekt, bevindt het regiment zich in Laken. Ingedeeld bij de 4e Legerdivisie wordt het 8e Linie op 3/8 met de trein naar Rhisnes gevoerd om aldaar mee voor de verdediging van de “Position Fortifiée Namur” te zorgen. Na hevige gevechten moeten zij zich zwaar gedecimeerd terugtrekken naar de Versterkte Stelling Antwerpen. Ook hier wordt de situatie al snel onhoudbaar en met achterlating van de 2e Legerdivisie trekt het Belgische Leger, dus ook Jan Bruurs, zich terug richting IJzer. Tijdens deze helse voettocht onderscheidt het 8e Linie zich bij de gevechten in Dendermonde. Het regiment ontvangt hiervoor een eervolle vermelding. Jan komt zo uiteindelijk bij de IJzer aan. Hij betrekt samen met zijn overgebleven strijdmakkers de stelling aan de IJzer in de bocht van Tervate op de grens tussen de 1ste en de 4de legerdivisie. Het zwaar gehavende Belgische leger krijgt er wederom goed van langs.

Op dinsdag 20/10/1914, na de stormaanval bij Tervate werd Jan Bruurs in de stamboeken van het regiment als ‘vermist in de omgeving van de hoeve Vasseur ‘geregistreerd. Vermoedelijk is hij gesneuveld, officieel in Stuivekenskerke. De gevechten moeten blijkbaar zeer hevig en de situatie zeer precair geweest zijn, want men vindt geen dagverslag van het 8e Linie voor die dag terug. De verslagen van het 10e en 13e Linie spreken van zware bombardementen over de gehele frontlijn. Jans lichaam is nooit gevonden. Vermoedelijk werd hij na de wapenstilstand als ‘onbekende’ begraven op de BMB van Keiem.

Op 11/8/1925 ontvangt hij postuum de Orde van Lepold II met palm en 3 maanden later (25/5) de IJzermedaille en het Oorlogskruis.

De familie ontvangt 225 frank vanuit het Strijdersfonds. Volgens Jans dossier zou hij in de loop van zijn carrière de graad van korporaal ontvangen hebben. Wanneer is niet duidelijk en er is in zijn dossier nog even veel sprake van “soldat”. Ook in de briefwisseling aangaande de vergoeding heeft hij de graad van “soldat”. Cynisch detail vinden we terug in het militie register van de stad Hoogstraten. Alhoewel hij gesneuveld is, staat Jan daar bij de lichting 1915 vermeld. Er staat genoteerd dat hij “vrijwilliger van beroep” is en “ingelijfd 24/4/1912 (sic)” werd. In de kolom “redenen der inschrijving” lezen we “soldaat in het Belgische Leger”.

De naam van Jan BRUURS staat op het oorlogsmonument aan de Sint-Katharinakerk te Hoogstraten.

https://www.bloggen.be/vlaanderensvelden/archief.php?ID=2656197
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=5265
https://files.warveterans.be/pdf/A7/3338.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603EA88C-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030

  • www.inventaris.onroerenderfgeod.be/erfgoedobjecten/94367
  • www.abl1914.be/garnizoen/8linie.htm
  • 1914, de duitsers komen, Dirk Van Thuyne,2010
  • Bevolkinsregister 1910 stad Hoogstraten, boek 1 pg. 88
  • Militair dossier