CEUPPENS Leopold

CEUPPENS Leopold

Naam: CEUPPENS Leopold

Geboren te: Antwerpen

Geboren op: 1895-01-14

Overleden te: Langemark

Overleden op: 1918-09-28

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Laakdal (Eindhout)

Beroep: Dienstknecht

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Virginia Elisabeth Ceuppens (°Broechem)  woonachtig te Borgerhout, Bleekhofstraat 53.

Laatst gekend adres

Eindhout

Beroep

Dienstknecht

Datum van overlijden

28 september 1918.

In een vonnis van 3 januari 1924 bevestigt de rechtbank van eerste aanleg in Turnhout zijn overlijden op 28 september 1918 te Langemark.

Plaats van overlijden

Langemark

Begraafplaats

 

1ste begraafplaats: Keerselare – Sint Juliaan (3 oktober 1918)

2de begraafplaats: gemeentelijke begraafplaats Silsburg (Borgerhout), graf 4760 (4 november 1921)

Andere gegevens

Ongehuwd.

Lengte: 1,69 meter. Hij heeft een rond gezicht met grote neus, grijsblauwe ogen en licht kastanjebruine haren.

Zijn moeder Virginia Elisabeth Ceuppens overlijdt op 19 maart 1922 op de leeftijd van tweeënvijftig jaar.

 

Datum indiensttreding

25 oktober 1915

Stamnummer

7384

 

Graad

soldaat 2kl oorlogsvrijwilliger

 

Regiment

2 karabiniers, 1ste bataljon, 1ste compagnie

 

Verloop militaire loopbaan

 

16 februari 1915: Leopold Ceuppens wordt te Calais (F) door sergeant De Bock en in aanwezigheid van luitenant Pitanec de krijgswetten voorgelezen en ingelijfd bij het leger als oorlogsvrijwlliger.

19 maart 1915: gaat over naar het opleidingscentrum van de 6de legerdivisie.

25 oktober 1915: in dienst bij het 2de regiment karabiniers en gaat naar het front

17 november 1917: in onderhoud bij het opleidingscentrum van de 6de legerdivisie

3 februari 1918: vervoegt zijn eenheid

5 juli 1918: in onderhoud bij de 4de compagnie

18 juli 1918: vervoegt zijn eenheid

27 augustus 1918: neemt deel aan een aanval op de hoeve ‘Boris’, gelegen ten westen van Langemark. Ondanks zwaar mitrailleurvuur bereiken de manschappen de vijandelijke stellingen. Het levert Leopold Ceuppens een vermelding op in het dagorder van 19 september 1918.

28 september 1918: gekwetst bij Langemark en overlijdt ter plaatse aan zijn verwondingen. De aanval is eerder die dag begonnen vanuit de lijn ter hoogte van de hoeve ‘Boris’. Meer informatie omtrent deze operatie is te vinden via http://poelcapelle14-18.be/2dekarabiniers.

 

Onderscheidingen

Oorlogskruis en ridder in de orde van Leopold II (KB 12 januari 1920)

 

Gevechten waaraan deelgenomen

Bevrijdingsoffensief (28 september – 11 november 1918)

 

Andere gegevens

Vier frontstrepen

Op 12 november 1920 vraagt zijn moeder de vergoeding van het strijdersfonds aan.

 Op 16 juli 1921 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 36 maanden aan het front en de zeven maanden in opleiding heeft hij recht op 3.050 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 2.750 frank.

In een schrijven van 22 augustus 1922 laat de directeur van de Algemene spaar – en lijfrentekas aan ene Frans Verhallen uit Borgerhout weten dat zij de uitbetaling van het bedrag van het strijdersfonds op naam van Ceuppens Leopold niet kunnen uitvoeren. Dit bedrag wordt enkel uitbetaald aan eventuele weduwen of erfgenamen in rechte lijn. Natuurlijke ouders worden door de wet niet beschouwd als erfgenaam maar slechts als ‘onregelmatige erfopvolgers’ (successeurs irréguliers). Bijgevolg kan mevrouw Virginie Ceuppens geen aansprak maken op het geld. Het bedrag komt toe aan de staat. Wel raadt de directeur aan een schrijven te richten aan de minister van Landsverdediging met de vraag een afwijking voor dit bijzondere geval toe te staan (schrijven van 22 augustus 1922, militair personeelsdossier).

Frans Verhallen richt op 26 augustus 1922 inderdaad een schrijven aan de minister van Landsverdediging. De inhoud luidt:

Met deze ben ik ondergetekende zoo vrij uw een verzoek toe te sturen ten einde de uitkering of ten minste een deel der uitkering te bekomen der dotatie welke toekomt aan wijlen Ceuppens Leopold wier moeder op het punt stond mijne echtgenote te worden en onlangs overleden zijnde hen ik al de kosten van onderhoud en begrafeniskosten gedragen waarvan op uw verzoek de bewijzen kunnen voorgelegd worden. “

Over de afloop van deze zaak bevat het militair personeelsdossier geen gegevens.

 

 

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 4277, Ceuppens Leopold.

Documentatiecentrum KLM, Militair personeelsdossier

ProGen databank Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde

Collectie Fons Loffens