Cnaepkens Franciscus Ludovicus

Cnaepkens Franciscus Ludovicus

Naam: Cnaepkens Franciscus Ludovicus

Geboren te: Borgerhout

Geboren op: 1892-12-04

Overleden te: Elverdinge

Overleden op: 1916-06-30

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Rijkevorsel, Cementfabriek, Merksplassebaan nr. B 178

Beroep: ?

Franciscus Ludovicus (Louis) CNAEPKENS was het zevende kind van Cornelius CNAEPKENS (°Vlimmeren 10-12-1854) en Angelina DOMS (°Rijkevorsel 11-10-1858). De ouders huwden in Rijkevorsel op 10-01-1880. Corneel was dan dagloner van beroep, later werd hij werkman. In het gezin werden elf kinderen geboren: eerst vijf in Rijkevorsel: Martinus Cornelis (Marten) (°09-02-1880), Maria Elisabeth (°05-05-1881), Joanna (°10-09-1883/+Rijkevorsel 06-02-1888), Anna Maria (°05-05-1885) en Franciscus (°05-10-1886); dan twee in de Delvastraat nr. 1 in Borgerhout: Eduardus Joannes (°20-09-1889) en Franciscus Ludovicus (°04-12-1892); dan weer in Rijkevorsel: Josephus Livinus (°19-03-1895), Maria Melania (°18-09-1897), Gustavus Frans (°02-01-1902) en Julius (°20-12-1904).

Voor de oorlog woonde het gezin op de Cementfabriek, Merxplasschebaan nr. B 178 in Rijkevorsel. Louis was ongehuwd, het was niet te achterhalen welk beroep hij uitoefende.

Franciscus Ludovicus CNAEPKENS engageerde zich als oorlogsvrijwilliger voor de duur van de oorlog op 4 april 1915 en werd meteen naar het Opleidingscentrum (Centre d’Instruction 6) gestuurd in Montebourg (Manche, Frankrijk), waar hij opgeleid werd. Het was niet te achterhalen of dit een algemene opleiding tot infanterist of een specifieke voor de Genie was. Normaal gezien zou hij zijn dienstplicht hebben moeten vervullen als milicien van de lichting 1912, maar hij kan om een of andere reden vrijgesteld geweest zijn. Begin 1915 waren er een tiental opleidingskampen, het kamp in Montebourg bestond al vanaf 17 oktober 1914. Deze kampen werden geherstructureerd, in 1916 waren er nog zes opleidingscentra voor de infanterie (één per legerdivisie), twee voor de artillerie en één voor de genie. Hij kreeg het stamnummer 1348 toegekend.

Na zijn opleiding (van 5 maanden en 21 dagen) werd Louis op 25 september 1915 toegevoegd aan de Genie, 5de bataljon, 2de compagnie ten dienste van de 5de legerdivisie met stamnummer 178/1348. Daar was hij tot 29-06-1916 actief. De genie werd vooral ingezet voor de uitvoering van verdedigingswerken, bruggen opblazen, bruggen bouwen, spoorwegen versperren, enz. Aan de IJzer beheren ze de overstromingen, zijn belast met het onderhoud en vaak de herstelling van de waterkeringen en sluizen,… maar ondertussen worden ze ook ingezet in de voorste linie als infanterie.

Op 29 of 30 juni 1916 wordt Louis CNAEPKENS in Elverdinge dodelijk gewond door obusscherven. Hij wordt eerst in Westvleteren op de militaire begraafplaats begraven in graf 96, maar op 12 september 1922 wordt hij overgebracht naar het ereperk aan de Sint-Willibrorduskerk in Rijkevorsel.

Zijn ouders vragen op 11 november 1920 in Rijkevorsel bij het V.O.S. de strijdersbegiftiging aan. Hij was van 04-04-1915 tot 24-09-1915 in dienst achter het front en van 25-09-1915 tot 29-06-1916 in frontdienst. Zijn nabestaanden hebben dus recht op 5 x 50 frank = 250 frank en 10 x 75 frank = 750 frank, verminderd met de 300 frank familiebegiftiging die ze al hebben ontvangen, dus 700 frank.

Hij krijgt één frontstreep toegekend, hoewel hij slechts 9 maanden in frontdienst was (normaal gezien kreeg je die pas na een volledig jaar in frontdienst (?)).

Eerst is er nog wat verwarring omdat zijn naam KNAEPKENS werd gespeld op zijn overlijdensakte in Elverdinge, maar op 8 augustus 1924 kan het vonnis over zijn overlijden uitgesproken worden en de gegevens worden doorgestuurd naar Rijkevorsel om zijn overlijdensakte bij te schrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente.

Louis CNAEPKENS kreeg postuum de eretekens van Ridder in de Orde van Leopold II met palm en het Oorlogskruis met palm (toegekend bij K.B. dd 22-07-1924).

Rijksarchief van België (voor zover online beschikbaar)
geneanet
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=7195
https://files.warveterans.be/pdf/A10/4844.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=19694397-9CAA-11D5-AAFC-F0C9CB844C48
militair dossier
informatie verkregen van de Heemkundige Kring van Rijkevorsel