CORNELIS Joannes Franciscus

CORNELIS Joannes Franciscus

Naam: CORNELIS Joannes Franciscus

Geboren te: Geel

Geboren op: 1888-07-18

Overleden te: Rotselaar

Overleden op: 1914-09-12

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Geel, Herentalsebaan 72

Beroep: Sigarenmaker

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Carolus Cornelis en Coleta Verschueren

Carolus Cornelis, landbouwer, geboren te Geel (Eerste Wijk) op woensdag 22 oktober 1856 akte 245, zoon van Petrus Cornelis en Catharina Gelens.

Hij is getrouwd te Geel op zaterdag 3 november 1877 akte 56 (getuigen waren Joannes Cornelis, Gelens Guilhelmus, Josephus Bastiaens en Geukens Josephus) met

Coleta Verschueren, kantwerkster, geboren te Geel (Elsum) op woensdag 19 november 1856 akte 269, overleden te Geel op vrijdag 30 april 1920, 63 jaar en 163 dagen oud, dochter van Josephus Verschueren en Maria Carolina Bertels.

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Maria Catharina Cornelis, geboren te Geel (Elsum) op donderdag 14 februari 1878 akte 52, overleden te Geel (Eerste Wijk) op donderdag 28 juli 1881 akte 244, 3 jaar en 164 dagen oud.

2 Carolus Alphonsus Cornelis, schrijnwerker, geboren te Geel (Eerste Wijk) op zondag 28 december 1879 akte 401.
3 Joannes Baptista Cornelis, geboren te Geel (Eerste Wijk) op dinsdag 3 januari 1882 akte 5, overleden te Overpelt op zondag 25 oktober 1914, 32 jaar en 295 dagen oud. Hij sterft 6 weken na zijn broer
4 Maria Carolina Joanna Cornelis, huishoudster, geboren te Geel (Eerste Wijk) op woensdag 13 augustus 1884 akte 217.
5 Maria Regina Cornelis, sigarenmaakster, geboren te Geel (Eerste Wijk) op vrijdag 27 augustus 1886 akte 255.
6 Joannes Franciscus Cornelis ook genaamd de Baron, sigarenmaker, geboren te Geel (Eerste Wijk) op woensdag 18 juli 1888 akte 247, ongehuwd overleden te Leuven op woensdag 16 september 1914, 26 jaar en 60 dagen oud. 

7 Josephus Franciscus Cornelis, geboren te Geel (Eerste Wijk) op dinsdag 14 oktober 1890 akte 330, overleden aldaar op dinsdag 30 december 1890 akte 381, 77 dagen oud

 8 Eduardus Josephus Cornelis, sigarenmaker, geboren te Geel (Eerste Wijk) op maandag 14 maart 1892 akte 78, overleden te Geel op zaterdag 22 maart 1958, begraven aldaar op woensdag 26 maart 1958, 66 jaar en 8 dagen oud.
9 Joanna Josephina Cornelis, sigarenmaakster, geboren te Geel (Eerste Wijk) op dinsdag 21 augustus 1894 akte 306.
10 Anna Catharina Cornelis, sigarenmaakster, geboren te Geel (Eerste Wijk) op woensdag 30 december 1896 akte 474.
11 Maria Theresia Cornelis, geboren te Geel (Eerste Wijk) op dinsdag 3 oktober 1899 akte 391, overleden aldaar op zondag 3 februari 1901 akte 52, 1 jaar en 123 dagen oud. Doodsoorzaak : mazelen

Laatst gekend adres

Geel, Herentalsebaan 72

Beroep

Sigarenmaker

Datum van overlijden

Volgens alle documenten in het militair personeelsdossier op 12 september  1914

Volgens het bidprentje en gegevens van de burgerlijke stand overleden op 16 september 1914.

Op 28 augustus 1916 vermeldt het frontblad Stem uit Gheel hem in de lijst der gesneuvelden.

De rechtbank van Turnhout bevestigt in een vonnis van 15 mei 1925 zijn overlijden op 12 september 1914 te Rotselaar.  Dit is dus de officiële datum en plaats.

Voor de militairen gesneuveld was vaak geen officiële overlijdensakte opgesteld. Pas na de oorlog werd door de bevoegde rechtbank een vonnis uitgesproken waarna de dode werd erkend als oorlogsslachtoffer. Hierna kon in de burgerlijke stand van de betreffende gemeente of stad een officiële inschrijving volgen.

Ingeschreven in het overlijdensregister te Geel  op 30 oktober 1925

Plaats van overlijden

De documenten in het militair personeelsdossier zijn niet eenduidig. Het ene moment wordt opgegeven dat hij overleed te Rotselaar, het andere moment te Leuven.

Volgens het bidprentje overleed hij te Leuven.

De locatie Leuven kan te verklaren zijn door het volgende: de Duitsers namen na de slag in Rotselaar al de gekwetste Belgen mee naar Leuven. Mogelijk was Frans één van hen, maar is hij vrij snel na aankomst overleden.

Begraafplaats

 

1ste begraafplaats:  Wakkerzeel

Over zijn huidige begraafplaats heeft de dienst oorlogsgraven van defensie geen info. Mogelijk werd zijn graf na de oorlog niet teruggevonden.

Andere gegevens

Ongehuwd

Datum indiensttreding

1908

Stamnummer

54490

 

Graad

 

Soldaat 1kl mil 1908, volgens het register van militairen met verlof in de gemeente Geel

Iedere dienstplichtige begon zijn loopbaan als soldaat 2de klas. In een escouade ( 1/4 van een peloton) werd de meest plichtbewuste soldaat bevorderd tot soldaat 1ste klas, dit ter ondersteuning van de korporaal die de leiding had over het kleinste militair onderdeel. 

 

Regiment

5 linie, I bataljon, 2de compagnie (2de compagnie)

 

Militaire loopbaan

 

1908: uitgeloot en begint aan zijn legerdienst bij het 5de linieregiment, in garnizoen in de Sint-Joris kazerne in Antwerpen.

15 september 1910: met onbepaald verlof

1 augustus 1914: gemobiliseerd. Het 5de linieregiment wordt ontdubbeld en, samen met het 25e Linie, vormt het de 5e gemengde brigade.

12 september 1914: sneuvelt bij de gevechten te Molen, gehucht van Rotselaar

 

Onderscheidingen

 

Wordt op 23 februari  1922 postuum het oorlogskruis met palm en het kruis van ridder in de orde van Leopold II  toegekend.

Op 16 augustus 1922 tkent de vader voor ontvangst van de onderscheidingen.

 

Gevechten waaraan deelgenomen

Eerste uitval uit Antwerpen (24-26 augustus 1914)

Tweede uitval uit Antwerpen (9-12 september 1914), gevechten bij Molen, Rotselaar

 

Andere gegevens

 

Geen frontstrepen

 Op 15 april 1922 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 2  maanden aan het front heeft hij recht op 150 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden na de oorlog nog recht op 0 frank.

Tijdens zijn reservedienst in 1912 poseert hij samen met andere Gelenaars uit het 5de linieregiment.

Op de foto herkennen we:

bovenaan:

 Frans Cornelis ( de baron) Elsum gesneuveld – Frans Vangeel ( Sus van de boswachter) Hadschot – Frans Claes ( Frans van Sjel) Pas – Jef Swolfs ( Jef van lies turo ) Pas.

 tweede rij

 Frans Thijs Nieuwstraat Gesneuveld – Alexander Sels (oud Commisaris van de Politie) oosterlo – Van Doninck (De boer van schone Jef ) nieuwstraat – ?? – Fons Vandeperre uit larum – Leysen uit Wilders –

 zittend op een stoel

 ?? – Verwimp van het Punt – ?? – Frans Willems ( de kilo, zoon van den dikke palmbos) gesneuveld  uit de Pallo

 vooraan

 Fons Vleugels, grossist op de Pas – Gelens  uit Hadschot

 

Documentatiecentrum KLM, Militair personeelsdossier

Stadsarchief Geel, Register der militairen met bepaald verlof en met onbepaald verlof in de gemeente. Klasse van

Stadsarchief Geel, gegevens burgerlijke stand 1910.

Stadsarchief Geel, collectie bidprentjes Geels Geschiedkundig Genootschap. 

Archief Gasthuismuseum Geel, frontblaadje Stem uit Gheel

SWOLFS, 1995