Criem Victor Jules Celestin

Criem Victor Jules Celestin

Naam: Criem Victor Jules Celestin

Geboren te: Antwerpen

Geboren op: 1887-11-12

Overleden te: Calais, Nord-Pas-De-Calais

Overleden op: 1918-10-22

Burgerlijke stand: gehuwd met Constance Ceulen

Laatst gekend adres: Hoogstraten, Gasthuiseinde; Berchem, Zurenborg, Walvisstraat nr. 36; (Borgerhout)

Beroep: beroepsvrijwilliger in het Belgische leger, (konvooibewaker) bij de spoorwegen

Victor Jules Celestijn CRIEM was een zoon van Jules Edmond CRIEM (°Wuustwezel 22-05-1838) en Paulina Maria Virginia THUYN (°Oostende 05-10-1851). Zijn vader was weduwnaar van Maria Theresia WEVERBERG (+Antwerpen 20-08-1883); zijn moeder had voordien een natuurlijke dochter gehad, Adela Maria Rosalia Thuyn (°25-08-1878), maar deze was op 12-06-1879 in Antwerpen overleden, slechts 9 maanden en 17 dagen oud. Victor Jules Celestin CRIEM werd in Antwerpen geboren op 12 november 1887. Hij had een broer Eugeen Felix Benedikt CRIEM (°Antwerpen 18-06-1885; tolbeambte; op 06-08-1910 in Merksplas gehuwd met Bertha Maria Catharina DE HOUWER (+27-01-1912), op 19-08-1913 in Merksplas gehuwd met Rosalia Clementina DE HOUWER; hij woont na de oorlog in de Grote Beerstraat nr. 49 in Zurenborg (Antwerpen) en zijn moeder woont dan bij hem). Mogelijks was er nog een andere broer J.F.C. CRIEM (die na de oorlog in Nijvel, Faubourg de Soignies nr. 25 woont). Zijn ouders woonden in Hoogstraten, op Gasthuiseinde. Vader CRIEM overleed er in 1896 en moeder op 21-01-1924. Victor Jules Celestijn CRIEM was gehuwd met Maria Constance Reneldis CEULEN, woonde in Antwerpen in de wijk Zurenborg op de Walvisstraat nr. 36. Hij moet ook een tijd bij de Spoorwegen gewerkt hebben (in zijn militair dossier staat vermeld dat zijn aantal frontstrepen doorgegeven wordt aan de Spoorwegen). Zijn weduwe hertrouwde met E. ROLAND en woonde dan in Nijvel, Faubourg de Soignies nr. 25.

Victor Jules Celestijn CRIEM engageerde zich voor een diensttijd als beroepsvrijwilliger in het Belgische leger op 13-04-1904, zijn actieve dienst bij het 5de Linieregiment begon op 01-10-1905. Nadien, op 07-10-1909 tekende hij bij voor reserve-vrijwilliger en werd van dit engagement ontslagen op 09-09-1913. Op 18-09-1904 is hij korporaal, op 28-04-1907 is hij sergeant en op 03-04-1917 eerste sergeant. Hij is 1, 594 m groot.

Victor Jules Celestijn CRIEM was bij het uitbreken van de oorlog sergeant bij het 5de Linieregiment. Hij had het stamnummer 105/52488 en behoorde tot het 2de bataljon, 5de of 1ste compagnie. Het 5de Linie, gekazerneerd in Antwerpen, was samen met het 25ste Linie (een ontdubbeling van het 5de Linie) onderdeel van de 5de gemengde brigade en streed in de 2de Legerdivisie. Het regiment neemt in augustus en september 1914 deel aan de bloedige uitvallen uit Antwerpen en onderscheidt zich bij de slag bij de Molen van Rotselaar. Om de Duitse opmars naar Frankrijk af te remmen gingen 80.000 Belgische soldaten van 9 tot 13 september 1914 de bloedige confrontatie aan tussen Werchter en Londerzeel. Er vielen dan al vele slachtoffers. Ook in Wakkerzeel, dat tussen de Dijle en de Vaart ligt, kwamen ze zwaar onder vuur te liggen. In oktober is de eenheid aan de IJzer en onderscheidt zich in Ramskapelle en Lombardzijde. Daarna neemt het deel aan de zgn. ‘Heilige wacht’.

Victor CRIEM wordt op 04-12-1914 overgeplaatst naar de eenheid T.E. (Troupes d’Etapes) met stamnummer 933. Deze waren verantwoordelijk in de kantonnementen waar de soldaten tijdens rustperiodes verbleven en zorgden er o.a. ook voor dat de soldaten hun brieven kregen; ze veranderden regelmatig van standplaats achter het front (bij Victor wordt dit geïnterpreteerd als frontdienst, het moet dus een eenheid geweest zijn die ook in de gevaarlijke zones werkzaam was; het was niet te achterhalen of de T.E. verbonden was aan een specifiek regiment, in het militair dossier van Criem is sprake van het 1ste Linie en 5de Linie??).

In de zomer van 1917 wordt Victor CRIEM ziek en moet op 30 juni opgenomen worden in het veldhospitaal van Adinkerke, waarvan hij nog dezelfde dag overgebracht wordt naar het hospitaal in Bourbourg (Frankrijk). Op 21 juli 1917 vertrekt hij voor een maand op herstelverlof naar Granville. Op 21-08-1917 wordt hij opgenomen in het C.T.A.M. (Centre de Triage d’Anciens Militaires) te Auvours van waaruit hij op 1 september 1917 terug naar zijn eenheid bij T.E. georiënteerd wordt.

Victor CRIEM wordt zwaar ziek en moet op 16 oktober 1918 afgevoerd worden naar het Belgisch militair hospitaal ‘Porte de Gravelines’ in Calais waar hij om 17u45 opgenomen wordt. Hij heeft een ‘grieperige bronchopneumonie’. Op dat ogenblik zijn heel wat soldaten ziek (er is een dodelijke grieppandemie dat najaar). Op 22 oktober 1918 om 14u45 bezwijkt Victor Jules Celestijn CRIEM.

Op 24 oktober 1918 wordt Victor CRIEM in Calais begraven op het gemeentelijke kerkhof Calais-Nord in sectie 1, rij 2, graf nr. 10. Later krijgt zijn graf het nr. 911.

Op 8 november 1920 vraagt zijn weduwe, C. Ceulen, bij het V.O.S. afdeling Hoogstraten de strijdersbegiftiging aan. Hij heeft 50 maanden en 22 dagen in frontdienst gestreden en er worden hem zeven frontstrepen toegekend. Zijn nabestaanden hebben recht op 51 x 75 frank strijdersbegiftiging, 3825 frank. Na aftrek van de 300 frank familiebegiftiging blijft er 3525 frank te ontvangen door de nabestaanden.

Op 12-06-1924 worden de gegevens over zijn overlijden doorgegeven aan de gemeente Hoogstraten, zodat zijn overlijdensakte kan bijgeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente.

Hij krijgt de onderscheiding van het ‘Militaire Ereteken 2de Klas’ toegekend. Een onderscheiding toegekend aan militairen met een anciënniteit van 10 jaren als vrijwilliger. Ook het Oorlogskruis met palm (toegekend op 01-08-1923)

De naam van V. CRIEM staat op het oorlogsmonument aan de Sint-Katharinakerk te Hoogstraten.

geneanet

militair dossier

Instituut Spijker, Caroline Thijs en Tinne Quirynen 

PADDY, “Belgische militairen begraven in Frankrijk”, 31.03.2012, (20.11.2015: http://www.ablhistoryforum.be/viewtopic.php?t=2691 )

X., “Eerste Wereldoorlog”, (20.11.2015, warveterans: http://www.wardeadregister.be/en/content/criem )

X., “Criem”, (20.11.2015: http://files.warveterans.be/pdf/A12/5782.PDF )

X., “Lijst van gesneuvelde soldaten van de Eerste Wereldoorlog van de Noorderkempen”, (20.11.2015, Taxandria: http://www.taxandriavzw.be/wordpress/?p=641 )

X., “Victor Jules Celestijn Criem”, (20.11.2015, Gonewest:https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603F0143-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030 )

X., “Belgische militairen en burgers begraven in Frankrijk – 1914-1918”, (20.11.2015: http://www.abl1914.be/bwg/frankrijk.htm

Militaire ereteken 2de klas
oorlogsmonument aan de kerk van Hoogstraten
namen op het monument aan de kerk van Hoogstraten