Croenen Franciscus

Croenen Franciscus

Naam: Croenen Franciscus

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1879-05-26

Overleden te: Bioul

Overleden op: 1914-08-23

Burgerlijke stand: gehuwd met Leontine Latour

Laatst gekend adres: Harmoniestraat, Turnhout

Beroep: steenbakkersgast

Franciscus CROENEN was het negende kind van Adrianus CROENEN (°Turnhout 16-03-1841) en Maria Catharina PEETERS (°Turnhout 10-10-1839). De ouders huwden in Turnhout op 22 juli 1862. Adrianus was dan werkman en Maria Catharina kantwerkster, allebei analfabeet. Ze woonden eerst een tijdje op het Beerdenpad (of Beersenpad?) nr. 207, bij de moeder van Maria Catharina die weduwe was. Dit adres moet ergens in het gehucht Schorvoort gelegen hebben. Daar werden de eerste drie kinderen geboren: Gustavus (°12-05-1863/+Turnhout, op het Schorvoort, 29-09-1864, 16 maanden oud), Petrus Josephus (°12-11-1864/+Turnhout, op het Schorvoort, 06-09-1865, ongeveer 10 maanden oud ) en Maria Theresia (°11-09-1866). Ze verhuizen op 17-04-1869 naar Oud-Turnhout, waar Henricus geboren wordt op 20 mei 1869. Het gezin verhuist weer naar Turnhout en woont dan op de Broekzijde nr. 288. Daar hebben de volgende geboortes plaats: Alexander (°28-03-1871), Maria Theresia (°25-01-1874/+Turnhout, op de Broekzijde, 16-03-1874, 7 weken oud), Anna Maria Catharina (°03-03-1876/+Turnhout, op de Broekzijde, 02-01-1878, 1 jaar en 10 maanden oud), Petrus (°28-07-1877), Franciscus (°26-05-1879), zonder leven (v) CROENEN (°/+15-01-1881), zonder leven (m) CROENEN (°/+ 04-02-1883) en Maria Theresia Josephina (°30-08-1885). Op 20 juli 1883 verdrinkt Petrus slechts zes jaar oud. De 19-jarige Henricus die fabriekwerker geworden was, overlijdt op 7 april 1889 aan ‘vliegende tering’ in het Gasthuis te Turnhout. Vader Adrianus CROENEN verandert regelmatig van beroep, hij was in de loop der jaren werkman, wever en steenbakkersgast.
In de periode 1890-1899 woont het gezin op de Graatakker nr. 55: Buiten de ouders wonen dan nog Alexander, Franciscus en Maria Theresia Josephina thuis. Maria Theresia is op 03-05-1890 met Jan Frans NEEFS gehuwd. Op 03-09-1894 huwt Alexander te Turnhout met Anna Maria Philomena GLADINES.

Franciscus CROENEN die dan steenbakkersgast van beroep is, huwt op 30 november 1903 met dienstmeid Leontine LATOUR (°Leuven 16-11-1879) die dan al in Turnhout woont. Hij heeft voldaan aan de militiewet blijkens getuigschrift afgeleverd door den heer Gouverneur der provincie Antwerpen d.d. 12-10-1903. Het jonge gezin blijft bij de ouders van Frans wonen, ze wonen dan aan de Nieuwe Vaart. Zijn jongste zus, Maria Theresia Josephina, huwt op 21-11-1904 te Turnhout met Henricus Franciscus Augustinus VAN GESTEL. In het gezin van Franciscus en Leontine worden daar twee kinderen geboren: Henricus Adrianus (°26-06-1905) en Irma Maria Catharina (°19-05-1908/ +Turnhout, aan de Guldensporenlei, 15-07-1911, 3 jaar en 2 maanden oud). Maria, het jongste kind van Franciscus wordt in de Harmoniestraat geboren op 07-03-1911, maar is blijkbaar na 1917 en voor 6 november 1920 gestorven. Moeder Maria Catharina PEETERS overlijdt in Turnhout in de Begijnendreef op 26 februari 1913.

Franciscus CROENEN was van de lichting 1899 en trad dus in dienst van het Belgische Leger in 1899, hij was soldaat 2de klas met stamnummer 48345. Mogelijks bij het regiment Grenadiers, zo laat de familie toch op zijn bidprentje drukken. In de oorlog maakt hij deel uit van het 3de regiment Artillerie, (volgens sommige documenten het 5de Artillerie), mogelijks de 38ste batterij, met stamnummer 153/2579.

Op 20 november 1920 vraagt de weduwe de strijdersbegiftiging aan bij het Strijdersfonds afdeling Turnhout, ze woont dan op de Congostraat nr. 84; er is nog één kind in leven. Ze verklaart dat haar overleden man op 4 augustus 1914 aanwezig was bij het 5de Art en sneuvelde op 26 augustus 1914 en begraven is in Elewijt. Ze heeft 400 frank ontvangen voor het herstel der haardstede. De vrederechter van Turnhout heeft op 6 november 1920 een verklaring opgesteld die bepaalt wie de erfgenamen zijn van Franciscus CROENEN, nl. zijn zoon Henricus Adrianus CROENEN en zijn weduwe Leontine LATOUR. Hierop is ook vermeld dat Franciscus CROENEN gesneuveld is in Elewijt.

De informatie die Leontine LATOUR over het overlijden van haar man heeft gekregen, blijkt fout. Op 07-09-1921 blijkt volgens de frontregisters het graf nr. 400 in Elewijt, het graf van een gesneuvelde ALAERTS te zijn. Op 16-12-1922 wordt het lichaam ontgraven in aanwezigheid van Leontine LATOUR en ze herkent in de stoffelijke resten het lichaam van haar man niet. Er is ook nog geen overlijdensakte. Ondertussen heeft men weet van een vermiste CROENEN in Bioul, er wordt naar getuigen gezocht bij oud-strijders van het 5de en 3de Artillerie, maar vergeefs.
Omdat weduwe CROENEN wenst te hertrouwen wordt vanaf 21-08-1922 door het Turnhoutse parket aangedrongen nog beter te zoeken naar de plaats waar Franciscus CROENEN sneuvelde en begraven werd.

Uiteindelijk wordt aangenomen dat hij in Bioul, in de buurt van Namen en Dinant verdwenen is op 23 augustus 1914. Volgens het vonnis van de rechtbank is hij tussen 24 en 25 augustus 1914 gesneuveld in Dinant. De gegevens zijn genoteerd in de registers van de burgerlijke stand van Turnhout bij de overlijdensakten van het jaar 1924 (akte 291). Zijn graf is volgens sommige documenten onbekend, volgens andere is hij in Dinant begraven op het gemeentelijke kerkhof.

Er is in augustus 1914 in Dinant, maar ook in de naburige dorpen, bvb. in Warnant en Bioul, heel hevig gevochten, een ware slachtpartij onder de Franse soldaten én onder de burgerbevolking. Bioul is een dorpje tussen Namen en Dinant, daar werden in de namiddag van 24 augustus 1914, 925 manschappen van de achterwacht van de 4de Legerdivisie die geïsoleerd geraakt waren na de gevechten in Dinant, krijgsgevangen genomen. De Duitsers waren gefrustreerd omdat de tegenstand van de Franse en Belgische soldaten én de vermeende medewerking van de burgers hen verhinderde hun weg naar de Marne verder te zetten. Mogelijks is Franciscus CROENEN tijdens deze gevechten omgekomen.

Franciscus CROENEN heeft geen volledig jaar in frontdienst gestreden, hij heeft dan ook geen enkele frontstreep verdiend. Hij krijgt postuum wel de onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Leopold II’. Op 25 maart 1925 krijgt de Commandant van de Gendarmerie van Turnhout de opdracht bij weduwe CROENEN de verkeerdelijk uitgereikte medaille van ‘Ridder in de Orde van Leopold II’ terug te halen, blijkbaar heeft ze die twee keer gekregen. Op 28-03-1925 is dit in orde gebracht. Zij woont dan op Graatakker nr. 39.

http://www.genealogieturnhout.be/Databank
http://zoekakten.nl/prov.php?id=AW
militair dossier
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=13331
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=8434
https://files.warveterans.be/pdf/A12/5800.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603EA8C4-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030
bidprentje op: http://www.heemkundewalem.be/cms/index.php/component/content/article/7-bidprentjes/25-bidprentjes-os

huwelijksakte ouders van Franciscus Croenen 1
huwelijksakte ouders van Franciscus Croenen 2
geboorteakte van Franciscus Croenen
huwelijksakte van Franciscus Croenen
het front op 23-08-1914
kerkhof van Dinant