Cuylits Désiré Corneel

Cuylits Désiré Corneel

Naam: Cuylits Désiré Corneel

Geboren te: Arendonk

Geboren op: 1886-03-09

Overleden te: Calais

Overleden op: 1918-08-16

Burgerlijke stand: gehuwd met Helena Olivier

Laatst gekend adres: Place Saint-Jean, nr. 18-20, Doornik

Beroep: boekhouder

Désiré Cornelis CUYLITS was het zesde kind van kousenfabrikant en sigarenfabrikant Henricus CUYLITS (°Leuven 05-02-1848) en Maria Eugenia MATAGNE (°Dendermonde 27-02-1844). De ouders waren in Dendermonde gehuwd op 9 november 1870.
Kinderen uit dit huwelijk: Jan Frans (°Dendermonde 18-08-1871), Maria Ludovica (°Dendermonde 11-05-1873), Maria Francisca (°Dendermonde 04-05-1880), Alfons Frans (°Dendermonde 19-02-1882), Maria Theresia (°Arendonk 29-01-1884), Desiderius Cornelius (°Arendonk 09-03-1886) en Angelina (° Arendonk 11-12-1887). De moeder, Maria Eugenia MATAGNE overleed in Arendonk op 08-03-1907.
Désiré Cornelis CUYLITS huwde (waarschijnlijk in Doornik) op 10-07-1910 met Hélène Joséphine OLIVIER (°Doornik 05-03-1886). Op dat ogenblik is zijn vader rentenier. Het jonge gezin kreeg één kind: Léon Camille CUYLITS (°Doornik 27-03-1914). Rond 1911, in de periode van zijn huwelijk, woont Désiré met zijn gezin in Doornik, Rue des Choraux, nr. 22. Maar zijn domicilie voor de oorlog is Place St. Jean, nr. 18-20 in Doornik. Zijn vader is ook overleden voor 30-11-1916. Zijn vrouw woont in de jaren 1920 in Chercq Lez Tournai, Route de Calonne nr. 113.

Désiré Cornelis vervoegt op 16-jarige leeftijd op 02-09-1902 het Belgische leger als beroepsvrijwilliger (volontaire de carrière) bij het 1ste Jagers te paard. Hij is 1m 70 groot, heeft kastanjebruin haar en een litteken boven de neus, hij leest, schrijft en spreekt zowel Frans als Vlaams. Hij wordt op 13-12-1902 bevorderd tot ‘brigadier’, op 04-01-1904 tot ‘wachtmeester’ (Maréchal des logis). (Deze rangen zijn de traditionele benaming van de rangen van ‘sergeant’ en ‘korporaal’ bij de eenheden te paard.) Vanaf 02-09-1911 is hij in onbepaald verlof en vanaf 01-10-1912 is hij reservist. Op 16 december 1913 wordt hij door de reorganisatie van het leger overgeplaatst naar het Vervoerkorps van de 6de Legerdivisie.
Op 1 augustus 1914 wordt hij terug onder de wapens geroepen.
Tijdens de oorlog wordt hij nog verschillende keren bevorderd: op 01-09-1914 tot maréchal de logis-fourrier, op 15-09-1914 tot maréchal de logis chef, op 18-02-1916 tot reserve onderluitenant bij het Vervoerkorps (K.B. 09-02-1917). Deze benoeming wordt teruggebracht op 26-11-1915 (K.B. 13-04-1917). Bij K.B. van 30-06-1917 wordt hij benoemd tot reserve luitenant bij het Vervoerkorps vanaf 18-12-1916. Hij wordt door zijn oversten beschreven als een verzorgde, goed opgevoede persoon in goede gezondheid en intelligent, met een kordaat karakter, gezond oordeelsvermogen, correcte en respectvolle houding, een matige algemene vorming en een goede ruiter.
Ondertussen wordt hij op 26-05-1915 voor de duur van de oorlog aangesteld als hulpofficier bij het Vervoerkorps en toegewezen aan de 6de Legerafdeling. Op 16-09-1915 wordt hij toegewezen aan het P.A.R. (Peloton Automobile de Réserve) te Calais, op 22-10-1915 aan het Vervoerkorps (C.T./6 D.A.), op 10-07-1916 aan het G.C.A.Aux. (Grande Colonne Automobile Auxiliaire) te Marck (een Franse gemeente ten oosten van Calais) (G.P.A.R. = Grand Parc Automobile de Réserve), op 06-11-1917 aan het C.T. Aux. van de G.A.T.A. (Groupement administratif des Troupes d’Armée) te De Moeren (gelegen op de Belgisch-Franse grens. Het omvat het Belgische De Moeren (deelgemeente van Veurne) en het Franse Les Moëres (deelgemeente van Gijvelde) en een klein gedeelte van Adinkerke).
Op 01-04-1918 wordt hij gewond ‘in bevolen dienst’. Op 03-04-1918 wordt hij opgenomen in het militair veldhospitaal Cabour in Adinkerke met een zenuwaandoening ‘affection nerveuse’. Hij kan het ziekenhuis verlaten op 18-06-1918 en keert meteen terug naar het G.C.A.Aux. (G.A.T.A.).
Op 12-07-1918 wordt hij afgevoerd naar het militair hospitaal Porte de Gravelines in Calais. Hij is dan volledig verlamd (atteint de paralysie générale). In de nacht van 14 op 15 augustus maakt luitenant CUYLITS er een hevige mentale crisis door. Die nacht wordt het ziekenhuis gebombardeerd door Duitse vliegtuigen. De twee verplegers die hem bijstaan worden op slag gedood. Désiré CUYLITS wordt heel zwaar gewond: Zijn buik is doorboord door bomsplinters en hij heeft talrijke wonden aan zijn onderste ledematen (plaies perforantes de l’abdomen par éclats de bombes; plaies multiples des membres inférieures par éclats de bombes d’avions enemis). Op 16-08-1918 om 16 u. overlijdt hij aan die kwetsuren.
Hij wordt in het kerkhof Calais Nord op 19-08-1918 om 9 u, begraven in graf nr. 2. Zijn stoffelijke resten werden later, op 02-12-1922, overgebracht naar de gemeentelijke begraafplaats van Doornik. 
Désiré Cornelis CUYLITS was gedurende 48 maanden en 16 dagen in frontdienst. Hij heeft dus recht op 7 frontstrepen.
Op 4 december 1920 vraagt zijn weduwe, Hélène Olivier, de strijdersbegiftiging voor haar overleden echtgenoot aan. Deze bedraagt voor 49 maanden frontdienst (3675 frank – 300 frank familiebegiftiging) 3375 frank.
Hij krijgt de onderscheidingen van Ridder in de Orde van Leopold II met palm en het Oorlogskruis (K.B. 09-09-1918), alsook het IJzerkruis (K.B. 27-11-1928) en de Overwinnings- en Herinneringsmedaille (K.B. 18-09-1928).
In 1938 vraagt zijn weduwe voor haar overleden man de postume toekenning van de Vuurkaart aan. Hij staat niet vermeld in het Guldenboek der Vuurkaart.

Rijksarchief van België (voor zover online beschikbaar)
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=8579
https://files.warveterans.be/pdf/A12/5913.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603EB832-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030
militair dossier
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=12501
http://www.heemkringarendonk.be/Dulceetdedorum/Fietsroute/Fietsroute/CD.html

René LYR. Onze Helden gesneuveld voor het Vaderland. N.V. Drukkers- en Uitgevers Maatschappij ‘Ons Land’, Brussel, 1926.

Désiré Cuylits in Onze Helden gesneuveld voor het vaderland

De Moeren
grote kaart met o.a. De Moeren
Désiré Cornelis Cuylits