CUYPERS Ferdinand

CUYPERS Ferdinand

Naam: CUYPERS Ferdinand

Geboren te: Meerhout

Geboren op: 1884-02-28

Overleden te: Wartet (Marche les Dames)

Overleden op: 1914-08-23

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Meerhout, Gestel 2

Beroep: Landbouwer

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Frans Cuypers (geboren 26 september 1855, landbouwer) en Melanie Gijsbrechts (geboren 2 januari 1858)

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Eugeen Cuypers, geboren 21 september 1879

2 Ferdinand Cuypers, geboren 28 februari 1884

3. Juliana Cuypers, geboren 30 juli 1881

4. Ferdinand Cuypers, geboren 28 februari 1884

5. Maria Cuypers, geboren 1887

6.  Karel Cuypers, geboren 16 februari 1890, schrijnwerkersgast

Laatst gekend adres

Meerhout, Gestel 2. Verhuist op 29 maart 1910 naar Ukkel.

Beroep

Landbouwer

Datum van overlijden

23 augustus 1914

Het bidprentje vermeldt 22 augustus 1914

Zijn overlijden wordt ingeschreven in Marche op 5 maart 1921 en overgeschreven in het Meerhoutse register op 11 maart 1921.

Plaats van overlijden

Wartet (Marche les Dames)

Begraafplaats

 

1ste begraafplaats: Boninne

2de begraafplaats: Champion, Belgische Militaire Begraafplaats (17 mei 1922)

Andere gegevens

Ongehuwd

Datum indiensttreding

1904

Stamnummer

51564

 

Graad

Soldaat 2kl VMP 1904

 

Regiment

8 linie

 

Militaire loopbaan

1904: in dienst als vrijwilliger met premie bij het 8ste linieregiment, 4de bataljon, 1ste compagnie

29 september 1906: met onbepaald verlof

31 juli 1914: gemobiliseerd en meldt zich bij zijn eenheid in Laken. Omdat hij hoort tot een oudere lichting wordt hij ingedeeld bij de vestingstroepen.

23 augustus 1914: sneuvelt bij de verdediging van de Versterkte Stelling Namen

 

Onderscheidingen

 

Ridder in de Orde van Leopold II (KB 6 november 1922)

Oorlogskruis (KB 6 november 1922)

 

Gevechten waaraan deelgenomen

Verdediging van de Versterkte stelling Namen (19-23 augustus 1914)

 

Andere gegevens

Geen  frontstrepen

Op 2 april 1923 zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aan.

 Op 11 juli 1921 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor 1 maand aan het front heeft hij recht op 75 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 0 frank.

 

Documentatiecentrum KLM, Militair personeelsdossier

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 5914, Cuypers Ferdinand.

Documentatiecentrum Meerhouts Patrimonium, gegevens bevolkingsregister 1910.

RA Beveren. Nationale militie. 18de militiekanton. Lichting van 1904.Provincie Antwerpen.

Collectie Willy Cuypers, Laakdal-Vorst