CUYVERS Josephus

CUYVERS Josephus

Naam: CUYVERS Josephus

Geboren te: Geel

Geboren op: 1892-09-28

Overleden te: Noordschote

Overleden op: 1916-08-12

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Geel, Oosterlo 82

Beroep: Landbouwer

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Petrus Carolus Cuyvers (, geboren te Meerhout rond 1857) en Maria Regina Peeters (geboren te Meerhout rond 1866).

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Josephus Cuyvers, geboren te Geel (Oosterlo) op woensdag 28 september 1892 akte 315.

2 Felix Cuyvers, mijnwerker, geboren te Geel (Oosterlo) op dinsdag 2 oktober 1894 akte 359.
3 Eduardus Cuyvers, geboren te Geel (Oosterlo) op vrijdag 10 juli 1896 akte 264.

4 Petrus Ludovicus Cuyvers, landbouwer, geboren te Geel (Oosterlo) op zaterdag 26 augustus 1899 akte 335.
5 Josephus Victor Cuyvers, geboren te Geel (Oosterlo) op zaterdag 1 februari 1902 akte 56.

6 Maria Antonia Cuyvers, geboren te Geel (Oosterlo) op dinsdag 29 maart 1904 akte 138.

7 Josephus Alphonsus Cuyvers, geboren te Geel (Oosterlo) op zondag 23 september 1906 akte 380.

Laatst gekend adres

Geel, Oosterlo 82. Het gezin verhuist tijdens de oorlog naar Bel 74 te Geel

 

Beroep

Landbouwer

 

Datum van overlijden

21 augustus 1916

Alle documenten in zijn personeelsdossier vermelden 12 augustus 1916 als overlijdensdatum.

In een vonnis van 26 maart 1925 legt de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout zijn overlijden echter vast op 21 augustus 1916. Hebben we hier te maken met een vergissing? Hoe dan ook, dit vonnis maakt dat de officiële overlijdensdatum 21 augustus is.

In haar editie van 17 augustus 1917 kondigt het Nieuwsblad van Geel aan dat op woensdag 21 augustus 1917 te Bel een zielmis plaats heeft. Tevens  staat vermeld dat hij voor het Vaderland gevallen is.

 

Plaats van overlijden

Zijn militaire personeelsdossier vermeldt twee plaatsen: Noordschote en Reninghe

 

Begraafplaatsen

 

 

1ste begraafplaats: Reninge.

2de begraafplaats: er zijn geen verdere details bekend betreffende zijn huidige begraafplaats. Omdat hij zelfmoord pleegde kwam hij volgens gegevens van de dienst oorlogsgraven van defensie (IV-NIOOO) niet in aanmerking om herbegraven te worden op een militaire begraafplaats.

 

Andere gegevens

Ongehuwd

Lengte: 1,73 meter

 

Datum indiensttreding

1 oktober 1912

Stamnummer

57684

 

Graad

Soldaat 2kl mil 1912

 

Regiment

5 linie

 

Militaire loopbaan

 

26 september 1911: goedgekeurd voor militaire dienst

14 maart 1912: ingelijfd bij het 5de linieregiment

1 oktober 1912: in actieve dienst

15 mei 1913: de compagniecommandant geeft hem 4 dagen arrest in de politiekamer omdat hij tijdens het wachtlopen aan het koninklijk paleis een nonchalante houding vertoonde.

30 december 1913: gaat met onbepaald verlof

29 maart – 10 april 1914: heropgeroepen voor reservedienst

1 augustus 1914: gemobiliseerd. Om 07:30 neemt Jos samen met de andere miliciens uit zijn dorp in Oosterlo de tram. Ze worden uitgezwaaid door hun oude schoolmeester Edward Sneyers.

(SNYERS, Edward. ‘Oorlogsdagboek 1914-1918’ in Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Deel 25, 1988, p.14)

Hij verblijft in totaal 24 maanden en 12 dagen aan het front.

Zijn militair personeelsdossier en de gegevens van de dienst oorlogsgraven vermelden dat hij op 12 augustus 1916 omkwam door zelfdoding.

In het verslag van pastoor Julien Dox over Geel-Oosterlo, parochie St-Lucia, opgesteld op 17 april 1919, staat het volgende: Jozef Cuivers heeft aan het front door eene wanhopige daad een einde aan zijn leven gesteld. (Pastoors rapporteren, deel 1, p. 340)

 

Onderscheidingen

Geen informatie in zijn militair personeelsdossier.

 

Gevechten waaraan deelgenomen

 

Eerste uitval uit Antwerpen (24-26 augustus 1914)

Tweede uitval uit Antwerpen (9-13 augustus 1914)

Slag aan de IJzer, sector Ramskapelle en Lombardzijde (16-31 oktober 1914)

 

Andere gegevens

 

3  frontstrepen

Op 19 juni 1922  vraagt zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aan

Op 27 april 1922 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 25 maanden aan het front heeft hij recht op 1.875 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 1.575 frank.

 

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier

Stadsarchief Geel, Register der militairen met bepaald verlof en met onbepaald verlof in de gemeente. Klasse van 1912

Stadsarchief Geel, gegevens burgerlijke stand 1910.

Stadsarchief Geel, collectie bidprentjes Geels Geschiedkundig Genootschap. 

Stadsarchief Geel, Het Nieuwsblad van Geel, 1914 – 1918

RA Beveren. Nationale militie. 18de militiekanton. Lichting van 1912.Provincie Antwerpen.

SNYERS, Edward. ‘Oorlogsdagboek 1914-1918’ in Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Deel 25, 1988, p.14

SWOLFS, 1995

Kamiel MERTENS (2006). Pastoors rapporteren over de Eerste Wereldoorlog in de provincie Antwerpen. Deel 1. de rapporten van 1919. Studium Generale vzw, Balen.