De Bie Frans Felix

De Bie Frans Felix 'Emiel'

Naam: De Bie Frans Felix 'Emiel'

Geboren te: Arendonk

Geboren op: 1889-02-08

Overleden te: Reigersvliet

Overleden op: 1918-06-06

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Arendonk, Beirendonk 3

Beroep: landbouwer

Felix Franciscus DE BIE was het tweede kind, tevens de oudste zoon van landbouwer Engelbert DE BIE (°Begijnendijk 06-01-1860) en Maria SWINNEN (°Arendonk 21-02-1864). De ouders waren in Arendonk gehuwd op 24-12-1886. Voor ze huwde was Maria landbouwdienstmeid, ze kon de huwelijksakte niet tekenen. Het gezin woonde eerst in het gehucht Schotelven, daar werden vier kinderen geboren: Anna Carolina (° 11-07-1887/+Someren 27-05-1928), Felix Franciscus (°08-02-1889), Catharina (°13-05-1891) en Maria Laurentia (°28-10-1893). Maria Elisabeth werd in het gehucht Roodebeek geboren op 11-11-1895. Alle volgende geboorten hadden plaats in het gehucht Beirendonck: Joannes Baptista °01-08-1897), Petrus Franciscus DE BIE (°13-11-1900/+Arendonk 16-11-1900), zonder leven (v) DE BIE (°/+22-12-1901), zonder leven (v) DE BIE (°/+25-03-1903), zonder leven (m) DE BIE (°/+02-04-1904), zonder leven (m) DE BIE (°/+21-02-1905) en zonder leven (m) DE BIE (°/+13-06-1908). Toen de oorlog uitbrak woonde het gezin in Beirendonck nr. 3 of in het Kerkstraatje (huidige Torenstraat) te Arendonk.
Felix Franciscus DE BIE was vrijgezel. Op 8 april 1913 is hij nog getuige bij het huwelijk van zijn zus Anna Carolina De Bie met Antoon Jan Dijkmans. Felix was landbouwer van beroep.

Felix Franciscus DE BIE was van de lichting 1909. Hij was 1ste ruiter (eerste cavalier – premier cavalier) of ruiter 1ste klas (cavalier 1e classe) bij het 4de regiment Lansiers met stamnummer 142/14071. Bij de algemene mobilisatie op 31 juli 1914 werd hij weder opgeroepen.
Op 1 augustus 1914 is hij present bij het 4de Lansiers, 3de of 4de Eskadron. Samen met het 5de Lansiers en het 4de regiment Jagers te Paard, vormt het 4de Lansiers de 2de Brigade van de Cavaleriedivisie. Het regiment was in Gent gekazerneerd in de kazernes 4 en 5 gelegen in de huidige Brusselsepoortstraat (nu de Hollainkazerne).
Het is niet te achterhalen aan welke gevechten Felix De Bie precies heeft deelgenomen, hij was in ieder geval de volle 3 jaar 10 maanden en 6 dagen in frontdienst. De Cavalerie werd ingezet bij de verschillende legerdivisies. Nadat het regiment de terugtocht van de 3de Legerdivisie uit Luik had beschermd, vocht het in Halen. Daarna voerde het talrijke beschermingsopdrachten uit tijdens de aftocht naar de IJzer waarbij ze o.a. de voorhoede vormden bij de aanval op Aarschot. Tijdens de slag aan de IJzer (in oktober 1914) waren ze actief ten oosten van de IJzer, het kanaal van Nieuwpoort en ten noordoosten van Veurne. Op 18 maart 1917 wordt Felix tijdelijk ingedeeld bij de pontonniers-pioniers/wielrijders van de 1ste cavaleriedivisie en helpt hij o.a. zandzakjes te vullen om de loopgrachten te versterken. Op 5 mei 1917 keert hij terug naar het 4de Lansiers. Op 6 maart 1918 begint het gevecht aan de ‘Reigersvliet’ dat veel levens eist. De Reigersvliet is een kleine waterloop op de linkeroever van de IJzer, 1,5 tot 2 m breed en 1 m diep, die in Stuivekenskerke in de kleine Beverdijk vloeit. ‘De Grote Wacht’ van Stuivekenskerke bestond uit twee loopgraven achter de Reigersvliet met een groep kleinere loopgrachten die een bruggenhoofd vormden en verder 7 voorposten in een halve cirkel over 1600 m verspreid. Na de hevige gevechten was Reigersvliet weer in handen van de Belgische troepen. Over wat er in de nacht van 6 juni 1918 daar aan Reigersvliet gebeurde, volgt het relaas zoals het in augustus 1918 gepubliceerd werd in het frontblaadje ‘Turnhout en Omstreken’: ‘Over enige dagen hadden wij den beroemden sector van Reigersvliet overgenomen. Op zekeren avond dat onze eenheid op voorpost zat, vroegen ze mannen van goeden wil om op verkenning te gaan ; de Arendonckenaar Emiel (= Felix) De Bie stelde zich seffens aan. De verkenning vertrok, De Bie aan ’t hoofd. Ongelukkiglijk na enige stonden zag hij twee schimmen : hij riep halte-là ! Maar de moffen schreeuwden : kameraad! kameraad! en kwamen vooruit de handen boven ’t hoofd, en toen ze op 3 meters afstand waren van onze verkenning, wierpen ze twee granaten: de ene kwetste De Bie in zijn bil, de andere trof het wezen van zijnen gezel. Daarna was het een hijs gedruisch. De moffen waren met tegen de 100 man ; de verkenning vluchtte tot eene verdere verdediging. En daar vonden we onze dapperen makker, doodgebloed.’ Felix Frans DE BIE is daar om 1 u. ’s nachts ter plaatse overleden aan de verwondingen van granaatscherven in zijn rechterbeen.
Op 8 juni 1918 wordt hij begraven op de gemeentelijke begraafplaats van Steenkerke achter de Sint-Laurentiuskerk in graf nr. 448; later wordt in dat kerkhof een Belgische militaire begraafplaats ingericht met standaard militaire zerken, daar heeft hij graf nr. 256.
Eigenaardig: Op 12 mei 1920 richt het Ministerie van Oorlog een schrijven in het Frans naar Madame Veuve De Bie, 83 Avenue de la Reine, Schaerbeek waarbij het haar het brevet van de onderscheidingen (van Ridder in de Orde van Leopold II met palm en het Oorlogskruis) toegekend aan haar betreurde man (= fout, Felix is haar zoon) toestuurt. Waarschijnlijk werden hier twee dossiers van een gesneuvelde Frans Felix De Bie door elkaar gehaald: François Felix De Bie (°Schaarbeek 11-04-1885/+Boninne 22-08-1914) was gehuwd, Franstalig én woonde in Schaarbeek. De vader van onze Frans Felix De Bie is dan nog niet overleden, want op 18 november 1920 vraagt Engelbert De Bie bij het V.O.S. te Arendonk de strijdersbegiftiging voor zijn gesneuvelde zoon aan.
De nabestaanden van Frans Felix DE BIE hebben voor de 47 maanden frontdienst recht op 3525 frank – 300 frank familiebegiftiging = 3225 frank strijdersbegiftiging. Aan Frans Felix worden 6 frontstrepen toegekend. Hij kreeg ook de onderscheidingen van Ridder in de Orde van Leopold II met palm en het Oorlogskruis, de IJzermedaille, de Herinneringsmedaille en de Overwinningsmedaille.

Rijksarchief van België (voor zover online beschikbaar)
militair dossier
https://www.gent-geprent.com/straten-van-gent/straten-a-m/straten-b/brusselsepoortstraat/hollainkazerne
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?p=185378&sid=8c8481bde601d74aee406ec946244780
http://ablhistoryforum.be/viewtopic.php?t=6617
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=9169
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=9165
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=F77B8418-12B3-11D4-AAFC-DC9066EFA748
http://www.heemkringarendonk.be/Dulceetdedorum/Fietsroute/Fietsroute/DBF.html

Hollainkazerne in Gent
Felix Frans De Bie
handtekening van Felix Frans De Bie
gedenksteen in Reigersvliet
graf van Felix Frans De Bie
bidprentje Felix Frans De Bie