De Bie Jan Frans Michiel

De Bie Jan Frans Michiel

Naam: De Bie Jan Frans Michiel

Geboren te: Minderhout

Geboren op: 1895-05-20

Overleden te: Wulpen

Overleden op: 1915-11-05

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Hoogstraten(Minderhout), Dorp 44

Beroep: metselaar

Jan Frans Michiel DE BIE werd geboren te Minderhout op 20 mei 1895 (volgens sommige documenten ook 1892 en 1894). Zijn vader, Adriaan DE BIE, was geboren (te Meersel onder) Meerle op 5 maart 1866, zijn beide ouders waren Nederlanders: Michiel de Bie (°Zundert) en Cornelia Vriends (°Princenhage). Adriaan was van 20 augustus 1879 tot 14 oktober 1889 in dienst bij de akkerbouwersfamilie van Dun te Chaam. Zijn moeder, Maria Theresia Constantia JANSSEN was geboren in Rijmenam op 21 februari 1874. Zijn ouders waren op 14 januari 1895 te Meerle gehuwd. Twee zussen van Jan Frans Michiel waren reeds voor de oorlog op jonge leeftijd overleden: Paulina Maria (°Meerle 16-06-1899/+Minderhout 18-01-1908) en Anna Maria Josepha (°Meerle 24-11-1903/+Minderhout 16-06-1905). Het gezin woonde in Minderhout, Dorp nr. 44. Jan Frans Michiel was ongehuwd en zoals zijn vader metselaar van beroep.

Jan Frans Michiel De Bie meldt zich op 19 maart 1915 aan als oorlogsvrijwilliger voor de duur van de oorlog. Na acht dagen te hebben gewerkt aan de versterkingen van Antwerpen, vlucht hij over de elektrische draad naar Nederland en vervoegt langs die weg het Belgische leger aan de IJzer. Hij is als soldaat 2de klas ingelijfd bij het 5de Genie 1ste bataljon, 1ste compagnie. Hij heeft het stamnummer 178/424. Na een verblijf in het opleidingscentrum te Ardres, Centre d’instruction du Genie (C.I.Gn), in het noorden van Frankrijk, komt hij op 25 september aan het front terecht bij het veldleger van de 5de legerdivisie.

Bij een beschieting op 5 november 1915 wordt hij levensgevaarlijk gekwetst aan bekken en benen door granaatscherven en geëvacueerd. Diezelfde dag overlijdt hij aan zijn verwondingen. Hij viel op het veld van eer te Wulpen, vlakbij Ramskapelle.

Hij werd (volgens de brief van de Minister van Oorlog aan zijn ouders) op 6 november 1915 begraven te Adinkerke, nu een deelgemeente van De Panne. Later werd hij herbegraven naar de militaire begraafplaats aan de Heldenweg. Zijn graf is daar het graf nr. 1571.

Jan Frans Michiel De Bie heeft van 19 maart tot 24 september 1915 dienst achter het front gedaan en van 25 september tot 5 november frontdienst. Dit geeft hem geen recht op frontstrepen, omdat je de eerste pas na een jaar frontdienst krijgt.

Op 6 november 1920 bevestigt het Vredegerecht des kantons Hoogstraten dat zijn vader, Adriaan De Bie (metser in Minderhout) en zijn moeder, Maria Theresia Constantia Janssen (zonder beroep te Minderhout) de erfgenamen zijn van Frans Michiel De Bie ‘voor het geheel’.

Op 16-06-1922 vraagt zijn vader via de VOS de strijdersbegiftiging aan, zij hebben de familiebegiftiging van 300 frank reeds ontvangen.
Het Ministerie van Landsverdediging berekent dat hij voor 6 maanden en 7 dagen dienst achter het front recht heeft op 6 x 50 frank (= 300 frank) en voor 1 maand en 11 dagen frontdienst 3 x 75 frank (= 225). Na aftrek van de reeds ontvangen 300 frank familiebegiftiging, heeft de familie recht op 225 frank.

Jan Frans Michiel De Bie krijgt ook postuum de onderscheidingen van Ridder in de orde van Leopold II met palm (20-04-1917) en het Oorlogskruis (05-05-1917) toegekend. Ze worden plechtig aan zijn vader overhandigd op 01-03-1923 te Antwerpen.

In de kerk van Minderhout hangt een gedenkplaat voor de acht gesneuvelden van Minderhout, één van hen: Frans De Bie. Deze gedenksteen werd geplaatst in 1920 naar het plan van M. Daems uit Turnhout en bekostigd door een omhaling. Er werd ook een portrettenlijst van de gesneuvelde Minderhoutenaren gedrukt en verspreid in het dorp. Ook op het oorlogsmonument naast de Sint-Clemenskerk in Minderhoutdorp staat de naam van Frans De Bie vermeld.