De Bie Petrus

De Bie Petrus

Naam: De Bie Petrus

Geboren te: Niel

Geboren op: 1891-05-01

Overleden te: Lier/Duffel

Overleden op: 1914-10-05

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Hoogstraten(Wortel), Leguit, nr. 8, Antwerpen

Beroep: douanier/smid(?)

Petrus DE BIE was een zoon van Eduardus DE BIE (°Hemiksem 25-01-1868) en Juliana SLEEBUS (°Niel 15-12-1868). De ouders waren in Schelle gehuwd op 17 augustus 1889. Voor zijn huwelijk woonde Eduard in Schelle en was schippersgast, Juliana was dienstmeid en woonde in Antwerpen, maar was voor haar huwelijk naar Niel teruggekomen. Tussen de huwelijksbijlagen voorgelegd door Juliana SLEEBUS zit een behoeftigheidsbewijs op haar naam, d.w.z. dat ze vrijgesteld wordt van betaling van bepaalde belastingen en zegels. Petrus DE BIE wordt in Niel geboren op de Boomschesteenweg nr. 99 op 1 mei 1891. Zijn moeder is op dat ogenblik arbeidster, zijn vader is nog altijd schippersgast, het gezin woont op de Nassaustraat nr. 28 in Antwerpen. In het gezin wordt nog een zus geboren in Antwerpen op 11 augustus 1892: Maria Sophia. Het gezin woont dan in Antwerpen op de Kommekensstraat nr. 3.

Op 19 februari 1909, hij is dan 18 jaar oud, kiest Petrus DE BIE ervoor om beroepsvrijwilliger te worden bij het Belgische Leger, voor de duur van een militieterm. Hij wordt op 19 februari 1909 ingelijfd en zijn actieve dienst begint op 1 oktober 1909. Hij is 1 m 628 groot en heeft bruin haar. Op 7 augustus 1910 is hij Klaroen. Op 26 september 1910 Korporaal-klaroen. Op 2 juni 1911 wordt hij ingelijfd als milicien van de lichting 1911. Hij sluit zijn legerdienst van in totaal 2 jaar, 9 maanden en 20 dagen af als Korporaal.

Kort voor het uitbreken van de oorlog, in oktober 1913, wordt Pierre DE BIE voor 7 maanden ‘tijdelijke’ douanier bij de veldbrigade van Wortel. Hij werkt als tolbeambte aan de grens bij Castelré. Douaniers waren beroepshalve verplicht op hun standplaats te wonen. Hij is vanaf 8 oktober 1913 te Wortel gedomicilieerd. Vanaf 25 april 1914 tot 30 juni 1914 is hij benoemd tot ‘préposé’ bij de administratie van Douane en Accijnzen, standplaats Wortel, controle Hoogstraten, directie Antwerpen. Hij geeft daar als beroep van zijn vader ‘peintre de navires’ op.

Als de oorlog uitbreekt woont Petrus die ongehuwd is met zijn ouders en zijn zus weer in Antwerpen aan de Leguit nr. 8, in de Sint-Paulusparochie. Hij zou volgens sommige gegevens smid zijn van beroep (?).

Op 1 augustus 1914, bij de algemene mobilisatie, wordt hij weder opgeroepen. Hij behoort tot het 2de regiment Jagers te Voet, 1ste Compagnie, onderdeel van de 5de Legerdivisie, en heeft het stamnummer 126/50697.  Het 2de Jagers te Voet is gekazerneerd in Mons (Bergen), maar bevindt zich begin oktober 1914 in het gebied van de twee Neten. De Duitsers beschieten de buitenste fortengordel van Antwerpen met zware artillerie, o.m. met dikke Bertha’s. Na de vernietiging van de forten van Lier en Koningshooikt, plooit het Belgische leger zich in Lier terug op de Netestelling. In de nacht van 4 op 5 oktober slagen de Duitsers erin bijkomende bruggen over de Nete te slaan te Anderstad, ten zuiden van Lier in de Netevallei richting Duffel . Omstreeks middernacht valt voor de 2de Jagers het bevel: ‘Een aanval met het blanke wapen’. Voor de enkelen die nog munitie hebben, klinkt het bevel: ‘Magazijnen ledigen’, en voor allen: ‘Bajonet op het geweer’. Zware lijf-aan-lijf- gevechten volgen, maar het aantal Belgen is te gering om de Duitse overmacht te verdrijven. De tegenaanval om de Duitsers terug over de Nete te drijven, mislukt. Onder de Belgische eenheden is de chaos enorm, er zijn ook heel wat slachtoffers gevallen, ook  Petrus DE BIE.

De meldingen i.v.m. zijn overlijdensdatum en -plaats zijn niet eensluidend: volgens sommigen sterft hij op 5 oktober, volgens anderen op 6 oktober, volgens de enen in Duffel, volgens anderen in Lier. Zelfs op 29-09-1914 in Walem staat ergens. Zijn overlijdensakte wordt in 1915 opgemaakt te Lier (akte nr. 219) op basis van het Frontregister van de 5de Legerdivisie/Jagers te Voet opgesteld in Duffel. Officieel is hij in Lier overleden op 5 oktober 1914.

Hij wordt eerst als ‘onbekende’ in een geïmproviseerd graf begraven nabij de hoeve van Weduwe Baetens in de Hellestraat te Lier; later, in 1915 als de graven van soldaten gehergroepeerd worden op een voorlopige begraafplaats, krijgt hij graf nr. 35; nu liggen zijn stoffelijke resten op de militaire begraafplaats op de Mechelsesteenweg te Lier in graf nr. 57.

Petrus DE BIE kreeg de onderscheidingen van Ridder in de Orde van Leopold II met palm en van het Oorlogskruis met palm toegekend op 20 april 1917.

Zijn naam staat op het oorlogsmonument te Wortel vermeld.