De Clerck Franciscus Josephus Arnoldus

De Clerck Franciscus Josephus Arnoldus

Naam: De Clerck Franciscus Josephus Arnoldus

Geboren te: Arendonk

Geboren op: 1882-04-02

Overleden te: Reusel (Nederland)

Overleden op: 1915-01-25

Burgerlijke stand: gehuwd met Maria Theresia Josephina Peeraer

Laatst gekend adres: Arendonk, Lenshoekheuvel, Reusel

Beroep: tolbeambte

Zoon van Petrus Josephus Antonius De Clerck  (°Arendonk, 20 augustus 1855 en gestorven op 24 juli 1929 in Arendonk) en Joanna Maria De Proost (°Arendonk 29 mei 1856).  De ouders huwden in Arendonk op 22 mei 1880. Vader was eerst kousenmaker en later veldwachter in Arendonk. 

Kinderen uit dit huwelijk :
1. Maria Francisca De Clerck (°24-10-1880)
2. Franciscus Josephus Arnoldus De Clerck (°02-04-1882)
3. Anna Maria Wivina Benedicta De Clerck (°04-04-1884)
4. Josephus Franciscus De Clerck (°17-04-1886)
5. Maria Josephina De Clerck (°26-03-1888)
6. Henricus Fransciscus De Clerck (°17-09-1890)
7. Elisabeth Henrica De Clerck (°16-02-1894)
8. Alphonsus Franciscus Maria De Clerck (°07-09-1897)

Franciscus Josephus Arnoldus (hij noemde zichzelf Jef) De Clerck huwde op 23-04-1912 met Maria Theresia Josephina Peeraer, geboren in Merksplas op 24 december 1885.

Kinderen uit dit huwelijk : Lucie Maria Antoine De Clerck (°Antwerpen 26-01-1913)

Franciscus Josephus Arnoldus (Jef) DE CLERCK was van de lichting 1902 en dus nog een loteling. Hij deed zijn legerdienst in het 6de Linie 3de bataljon, 3de compagnie als soldaat 2de klas met stamnummer 106/66057.
Op 1 augustus wordt hij weder opgeroepen en is present bij het 6de Linie en wordt ingedeeld bij het 5de bataljon, 2de compagnie (6de vestingslinie Antwerpen). Het 6de Linie strijdt in de 2de Legerdivisie als onderdeel van de 6de gemengde brigade. Op 5 augustus 1914 zijn ze ten oosten van Leuven. Op 18 augustus leveren ze slag te Aarschot en te Werchter en keren daarna terug in het ‘Nationaal Réduit’ Antwerpen. Het regiment neemt deel aan de twee uitvallen uit Antwerpen: op 25 en 26 augustus valt het aan in de buurt van Boortmeerbeek en Over-de-Vaart en van 9 tot 12 september te Wijgmaal, Wilsele-Putkapel en Holsbeek. Waarschijnlijk neemt Frans Jozef De Clerck deel aan al deze gevechten, maar op 22 september 1914 wordt hij voorlopig naar huis gestuurd zoals bepaald in art 205 van de algemene richtlijnen over de mobilisatie (?). Hij is op reform gesteld. Is hij gewond? Is hij ziek? Het kon niet achterhaald worden.
Kort voor zijn dood schrijft hij vanuit Reusel (Nederlands dorpje grenzend aan Arendonk) nog een brief aan zijn vrouw en dochtertje waarin hij vertelt dat hij erg ziek is. Op 25 januari 1915 om 10 u. ’s avonds overlijdt hij te Reusel aan de verwondingen die hij had opgelopen tijdens het vechten om het vaderland te bevrijden. Zijn overlijden wordt op 27 januari 1915 in Reusel door Johannes Lanen, de veldwachter van Reusel en Petrus Imants aangegeven.
Frans De Clerck was naar Reusel getrokken en werd niet geïnterneerd omdat hij door het leger op reform was gesteld. Hij verbleef daar vlak voor zijn dood bij Jan Lavrijsen op de Lenshoekheuvel in Reusel.
Pastoor Coveliers van Arendonk schrijft op zondag 31 januari 1915: ‘Morgen, maandag te 9 u de dienst te willen bijwonen van Jozef De Clerck, die, gewond is in de strijd voor het vrije vaderland, en die aan zijn wonden is bezweken.’ (= herdenkingsviering in Arendonk op maandag 1 februari 1915).
Weduwe De Clerck vraagt op 18-11-1920 in Merksplas de strijdersbegiftiging aan. Zij verklaart op het inlichtingenblad dat Frans De Clerck soldaat 1ste klas was (?) en behoorde tot het 6de Linie, 5de bataljon, 2de compagnie vesting Antwerpen (forteresse Antwerpen). Ze heeft buiten een 200 frank van het Comiteit ‘Hulp en bescherming’, nog niets ontvangen. Ze woont dan in Merksplas op Heizeneinde nr. 16.
De Vrederechter van het kanton Hoogstraten bevestigt op 3 december 1920 dat Franciscus Josephus Arnoldus De Clerck geen andere erfgenamen heeft dan zijn vrouw Maria Theresia Josephina Peeraer en zijn minderjarige dochter Lucia Maria Antonia De Clerck die onder beheer van haar moeder staat.
Het is niet helemaal duidelijk hoe de strijdersbegiftiging berekend werd. Jef De Clerck was volgens het ene document in frontdienst van 1 augustus tot 15 oktober 1914 (2 maand en 15 dagen) en volgens een ander document van 1 augustus tot 21 september 1914 (1 maand en 21 dagen). Op basis van welke gegevens de strijdersbegiftiging ook zou berekend worden, het resultaat blijft na aftrek van 300 frank familiebegiftiging, 0 frank voor de nabestaanden.
Hij heeft in ieder geval geen recht op frontstrepen. Hij was geen volledig jaar in frontdienst.
Frans Jozef Arnold DE CLERCK kreeg postuum de onderscheidingen van Ridder in de Orde van Leopold II, het Oorlogskruis, de Overwinningsmedaille en de Herinneringsmedaille toegekend.

Zijn naam staat vermeld op het standbeeld op de Markt van Arendonk.

Rijksarchief van België (voor zover online beschikbaar)
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
militair dossier
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=9614
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603EAC17-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030
http://www.fv-kempen.be/documents/KG2014-3.pdf