de Fierlant Jan Aloïs Karel Antoon

de Fierlant  Jan Aloïs Karel Antoon

Naam: de Fierlant Jan Aloïs Karel Antoon

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1891-07-22

Overleden te: Noordschote

Overleden op: 1918-10-14

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Turnhout, Grote Markt 26

Beroep: onbekend / student

Naam: de Fierlant Jan Aloïs Karel Antoon Maria Ghislain Jozef (baron), 'Jean de Fierlant'

Geboren te Turnhout op 22 juli 1891

Overleden te Handzame (België) op 14 oktober 1918

* Opmerking: in de huidige gegevens op de site staat dat hij overleden is in Noordschote, maar op de overlijdensakte van het leger staat Handzame. Ze vermelden ook dat hij eerst begraven was langs de  weg in Handzame, daarom lijkt het me raar dat hij in Noordschote  gesneuveld zou zijn. Over deze eerste 'begraafplaats' hadden wijzelf geen informatie gevonden.

Burgerlijke stand: ongehuwd

Zoon van Baron Eduardus Antonius Franciscus Maria Jeannes Baptista Alexius Ghislenus de Fierlant
 

‘Eduard de Fierlant’, geboren te Ieper  op 6 november 1851,
getrouwd te Turnhout op 24 februari 1886 met Maria Elisabeth Anna Francisca de Fierlant
‘Elisa de Fierlant’, geboren te Turnhout op 22 november 1858.

Andere kinderen uit dit huwelijk:

– de Fierlant Maria Alix Anna Joanna Antonia Francisca Ghislena Raphael (Barones), zus, geboren te Turnhout op 24 oktober  1887, gehuwd op 26 december 1922 met Gabriel de l’Escaille

– de Fierlant Maria Theresia Anna Antoinetta Josephina Ghislena (Barones), zus, geboren te Turnhout op 14 maart 1893, gehuwd op 1 juli 1919 met Maximilien de Viron

– de Fierlant Franciscus Adrianus Antonius Maria Ghislenus  (baron), broer, geboren te Turnhout op 5 september 1895

Laatst gekende adres:  Turnhout, Grote Markt 29

Plaats van overlijden:       Handzame (België)

Begraafplaats:              1e) begraafplaats: Familiegraf de Fierlant, Turnhout,  Kwakkelstraat, grafnummer: 3285 R2 nr. 39

Andere gegevens:          Ongehuwd

Geen kinderen
Lichaamsbeschrijving: lengte: 1,82 m, lang ovale gezicht, kleine mond, kastanjebruine haren, bruine wenkbrauwen, kleine heldere kastanjebruine ogen, kuiltje in de kin.
Zijn familie, de Fierlant, was een adellijke familie (barons en jonkheren).
Hij was leerling van het Sint-Jozefcollege te Turnhout

'Zijn familie woont nu in Zevendonk'.

Indiensttreding: Hij is onderworpen aan de militaire wetten op 8 mei 1911, dit dossier is ondertekend door de onderofficier, de officier en de rekruut zelf.
Datum indiensttreding: 02/05/1911 bij grenadiers
Indiensttreding in oorlog: 01/08/1914
Dit zijn de data die wij hebben gevonden in het militair dossier.

Stamnummer: 57419

Graad: Soldaat 2e klasse van militie 1911, brancardier.

Regiment: 10e linie, soldaat 1*, grenadier daarna 13e linie, brancardier
10de regiment 4de DA 2de bataljon
Vanaf 25/06/1918: 13de regiment

Verloop militaire : 8 mei 1911: De Fierlant Jan Alois Karel Antoon

Loopbaan: toegetreden tot de 10e linie als grenadier.

2 oktober 1911 gaat hij naar zijn regiment en bezette hij de Sector Pervijze en Nieuwpoort.

15 mei 1913 De Fierlant keert terug naar huis en gaat op onbepaald verlof.

28 maart 1914 keert hij terug naar het leger, waar hij op

12 april wordt opgeroepen.
Over zijn militaire loopbaan vóór de oorlog hebben wij geen informatie gevonden.

Op 30 juli wordt hij terug soldaat en zo vertrekt hij op 1 augustus met de 10e linie mee. Maar 23 augustus wordt hij krijgsgevangen tot in maart 1918.
Volgens onze gegevens was hij van 01/08/1914 t.e.m. 15/10/1914 in dienst aan het front.
Van 16/10/1914 t.e.m. 03/03/1918 was hij krijgsgevangene Muns en Mannheim (Duitsland).

Van 04/03/1918 t.e.m. 19/06/1918 werkte hij achter het front als verpleger en brancardier.
Vanaf 20/06/1918 ging hij weer in dienst aan het front totdat hij sneuvelde.

22 juni 1918 gaat hij bij de ambulanciers, zodat hij 25 juni kan mee gaan met de 13e linie. Na de overwinning van Handzame op 14 oktober 1918, werden ze achtervolgd met veel vuurschoten. Hierdoor is de Fierlant waarschijnlijk om het leven gekomen. De Fierlant heeft tijdens zijn militaire loopbaan 8 maanden aan het front gezeten en 43 maanden achter het front.
Hier wordt weer duidelijk dat hij waarschijnlijk in Handzame gesneuveld is en niet in Noordschote.

Onderscheidingen:  Geen gegevens

Gevechten : Geen gegevens

Andere gegevens: 23 april 1920 krijgt de vader van De Fierlant op koninklijk besluit de medaille van zijn zoon. Op 12 oktober tekent iemand in de naam van de vader om deze op te halen.

Onze informatie:
Na zijn dood werd door zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aangevraagd op 11 augustus 1920.

Op 16 april 1921 berekent het Ministerie van Defensie het bedrag voor het Strijdersfonds. Voor de 8 maanden aan het front heeft hij recht op 600 frank strijdersbegiftiging. Voor de 43 maanden achter het front heeft hij recht op 2150 frank. Dit is samen 2750 frank. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 2450 frank.

In 1929 zijn er onderscheidingen gevonden die van Jan Alois Karel de Baron de Fierlant afkomstig zijn geweest.
 

http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/erfgoed/3420-de-fierlant-jan-alois-karel-antoon-baron
Registers van de burgerlijke stand (1797-tot 100 jaar geleden)
Bevolkingsregisters Turnhout
Militieregisters Turnhout (1836-1923)
Militair dossier
Foto’s uit de familiemap van de nabestaanden (mevr. De L’Escaille – echtgenote van de neef van de gesneuvelde)

Opgesteld door: Mira Netten en Gregory Wevers, SVT