De Graef Georges Leon Paul Ghislain

De Graef Georges Leon Paul Ghislain

Naam: De Graef Georges Leon Paul Ghislain

Geboren te: Namen

Geboren op: 1897-06-01

Overleden te: Lombardzijde

Overleden op: 1914-11-04

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Merksplas, Kolonie 99

Beroep: Beroepsvrijwilliger

Leon De Graef werd geboren te Namen op 1 juni 1897, als zoon van Louis De Graef en Lucia Bertrand. Vanuit het vestingstadje Philippeville verhuisden zij naar Merksplas-Kolonie. Vader De Graef werkte als klerk in de gevangenis van Merksplas.

De familie De Graef woonde nog in Philippeville toen de 17-jarige Leon zich op 6 januari 1914 meldde als beroepsvrijwilliger bij het 7de Linieregiment, een infanterie-eenheid.

Stamnummer     59792   eenheid : 7° Linie Regiment    

Op 6 jan 1914 is hij als vrijwilliger in dienst getreden  te Philippeville  met een contract tot 15 sept 1915 en op 2 febr 1914 al  bevorderd tot  Korporaal.   

Op 18 sept 1914, na de slag van Aarschot is hij bevorderd tot Sergeant.

  Nog geen jaar later, op 4 november 1914, sneuvelde Leon op het veld van eer te Lombardzijde. Fons Versmissen van Zondereigen was hiervan ooggetuige. Leon De Graef kreeg een veldgraf op 15 m van de Boterdijkbrug. Na de oorlog werd hij bijgezet op de militaire begraafplaats van Ramskapelle. 

Bijna een jaar na de Slag van Lombardzijde ontvingen de ouders een tijding dat hun geliefde zoon was gesneuveld, “den veelbelovenden jongeling die weldra tot officier zou bevorderd zijn geworden”. Op 4 november 1915 ging in de kapel van Merksplas-Kolonie een plechtige lijkdienst door voor de zielerust van wijlen Leon De Graef. Bij die gelegenheid werd een Franstalig doodsprentje mét foto uitgereikt. Zijn naam staat ook vermeld op de gedenkplaat in de St.-Willibrorduskerk van Merksplas.

 De overlijdensakte is geregistreerd in de gemeente Philippeville.

Fonds voor oorlogsstrijders geeft een vergoeding van 300 fr. aan, ttz.  3 maand en 4 dagen  aan het front ( 4 maanden werden hem toegekend à 75 fr.)  

 Geen oorlogsstrepen

Vader start een briefwisseling omtrent eretekens, maar in het dossier van sergeant De Graef is geen document te vinden omtrent het vaderschap van Louis De Graef,  wat een hele correspondentie met zich brengt.

Van zodra het koninklijk besluit is verschenen  in het staatsblad worden de volgende eretekens  vergeven.  

                Ridderkruis in de orde van Leopold II met palm   (10 dec 1919  nr 6382))

                Het Oorlogskruis    (10 dec 1919 nr6382)

                De overwinningsmedaille  (30 juni 1921)

                Herinneringsmedaille

                Het ereteken voor de strijd aan de IJzer werd hem ook postuum toegekend.

  Informatie van HKK Marcblas Merksplas

  Bevolkingsarchief  Gemeente Merksplas

  Militair dossier