De Paus Joseph Arthur

De Paus Joseph Arthur

Naam: De Paus Joseph Arthur

Geboren te: Antwerpen

Geboren op: 1886-03-28

Overleden te: Kaaskerke

Overleden op: 1915-10-17

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Antwerpen, Paleisstraat nr. 128 én Rijkevorsel, de Hoek

Beroep: douanier

Joseph Arthur DE PAUS was het vijfde kind in het gezin van tabakbewerker Jacobus DE PAUS (°Antwerpen 24-07-1853) en Anna Elisabeth Philomena KEURVELS (°Antwerpen 16-04-1849). De ouders waren in Antwerpen gehuwd op 28-04-1877; voor ze huwde was Philomena KEURVELS kleermaakster. Het gezin woonde in Antwerpen: eerst op de Beggijnenstraat, daar werd Maria Elisabeth geboren (°15-02-1878); daarna op de Dierckxensstraat nr. 43 waar de volgende kinderen geboren werden: Anna Josephina (°03-10-1879), Eduardus (°23-01-1882), Arthur Cornelius (°29-01-1884), Joseph Arthur (°28-03-1886) en Ludovicus Emilius (°Antwerpen/+Antwerpen 23-06-1913). Misschien waren er nog meer kinderen.

Joseph Arthur DE PAUS was ongehuwd en als douanier gestationeerd in Rijkevorsel. Hij was in Antwerpen gedomicilieerd op de Paleisstraat nr. 128, maar logeerde in Rijkevorsel bij de familie Scheyltjens-Luycks op de Hoek.

Joseph Arthur DE PAUS trad als beroepsvrijwilliger in dienst van het Belgische leger in 1902 of 1904 (beide data komen voor in zijn militair dossier). Het was niet uit te maken in welk regiment hij dan ingedeeld was.

Als de oorlog uitbreekt is hij eerste sergeant en wordt gemobiliseerd in het 2de regiment Karabiniers, dat samen met het 4de Karabiniers deel uitmaakt van de 20ste gemengde brigade met hoofdkwartier in Brussel (kazerne Prins Boudewijn op het Daillyplein). Dit regiment strijdt in de 6de Legerdivisie. Op 3 augustus vertrekken de regimenten Karabiniers via Tervuren naar Waver. Vanuit Antwerpen worden er enkele aanvallen ondernomen om de binnenvallende Duitse troepen tegen te houden. Op 6 augustus tellen de Karabiniers al 615 verliezen.

Vanaf 16 augustus 1914 gaat Joseph over naar de 2de Grenadiers en zo ook naar de 18de gemengde brigade. Daar hoort hij bij de 3de compagnie. Het regiment Grenadiers aangevuld met de gemobiliseerde miliciens met onbepaald verlof, was op 1 augustus ontdubbeld tot het 1ste en 2de Grenadiers. Op 6 en 7 augustus bevindt het 2de Grenadiers zich in de streek van Waver en krijgt het daar zijn vuurdoop op 16 augustus. Daarna neemt de eenheid deel aan beide uitvallen uit Antwerpen (25-26 augustus en 9-13 september 1914) en levert slag te Werchter, Wakkerzeel, Schiplaken en Elewijt. Balans: 26 doden, 1 officier en 130 soldaten gewond, 107 vermisten. Het Veldleger wordt rond 8 oktober weer samengesteld op de westelijke oever van het kanaal Gent-Terneuzen. Van daar gaat het te voet of per spoor richting Oostende-Veurne. Het begin van de IJzerslag. Het 2de Grenadiers levert gedurende 9 dagen en 9 nachten slag ten zuiden van Ramskapelle. De Slag aan de IJzer wordt beslecht op 30 oktober met de onderwaterzetting van de hele streek. Maar de verliezen zijn zo groot dat op 7 november moet beslist worden de resten van beide regimenten Grenadiers samen te voeger tot één: Het Regiment Grenadiers. Vanaf die dag is Joseph Arthur DE PAUS actief in dat regiment Grenadiers, in de 2de compagnie mitrailleurs ‘Hotschkiss’. Hij draagt dan het stamnummer 135/53232.

Een rapport gedateerd op 17 februari 1915 in De Panne, opgesteld door de commandant van de compagnie, meldt een voorval waarin Joseph Arthur DE PAUS zich bijzonder koelbloedig en voorbeeldig heeft gedragen: ‘Op 31-12-1914 na het middageten wierpen de Duitsers veel handgranaten naar de barricades van de brug/weg van Diksmuide. Op een zeker ogenblik viseerden ze vooral de wijkplaatsen (abrits) van de mitrailleurs op de brug. Terwijl de geweerkogels door de schietgaten kwamen en nogal dikwijls de plek raakten, viel een bom op het dak van de wijkplaats bezet door MEYER en HAVET, het dak stortte in en de mannen kregen het puin op de rug. Zonder hun plaats te verlaten, riepen de twee naar hun buren (van wacht) om te vragen hun sectiechef te verwittigen. Deze, sergeant DE PAUS, kwam hen ter hulp samen met korporaal DETHIER, en ondanks de aanhoudende granatenregen in de onmiddellijke omgeving en in de verbindingsloopgrachten werkten deze twee soldaten met een hogere graad meer dan een uur lang aan het aanbrengen van de noodzakelijke materialen en de herstelling van de vernielde wijkplaats.’ Dit rapport heeft voor gevolg dat deze mannen, dus ook Joseph Arthur DE PAUS, op 01-03-1915 de Medaille Saint-Georges 4e klasse krijgen uitgereikt.

Op 17 oktober 1915 wordt Joseph Arthur DE PAUS in Kaaskerke dodelijk getroffen door een vijandelijke kogel in de borst.Eerst wordt hij in Kaaskerke begraven op de begraafplaats langs de baan Oudekapelle-Oude Bareel in graf nr. 304 (of 239). Op 14-06-1924 worden zijn stoffelijke resten overgebracht naar De Panne waar hij herbegraven wordt op de Belgische militaire begraafplaats in de Kerkstraat. Daar krijgt hij graf O.136 (of O.121).

Het vonnis over zijn dood wordt uitgesproken op 09-10-1924 zodat de gegevens naar Rijkevorsel kunnen gestuurd worden om zijn overlijdensakte bij te schrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente.

Joseph Arthur DE PAUS was van 01-08-1914 tot 17-10-1915 in frontdienst, d.i. 14 maanden en 17 dagen. Hij heeft dus recht op één frontstreep.

Jacobus DE PAUS, vader van Joseph Arthur vraagt via het V.O.S., de strijdersbegiftiging aan, hij is dan 68 j. oud en magazijnier van beroep.

Na berekening van de strijdersbegiftiging door het ministerie van Landsverdediging krijgen zijn nabestaanden 1125 frank waarvan 300 frank familiebegiftiging afgetrokken wordt, dus 825 frank.

Postuum ontvangt Joseph DE PAUS de onderscheidingen van Ridder in de Orde van Leopold II (20-04-1917), het Oorlogskruis (15-09-1916) en de IJzermedaille (16-10-1923).

Rijksarchief van België (voor zover online beschikbaar)
geneanet
Informatie verkregen van de Heemkundige Kring van Rijkevorsel
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=11042
https://files.warveterans.be/pdf/A19/9450.PDF
militair dossier
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603EC8D3-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=9852&sid=c266dc4fd4a07519e70e28bbdeb08e36
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=4919