De Prins Adriaan

De Prins Adriaan

Naam: De Prins Adriaan

Geboren te: Rijkevorsel

Geboren op: 1893-08-19

Overleden te: Passendale

Overleden op: 1918-09-29

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Rijkevorsel,

Beroep:

De ouders van Adriaan De Prins heetten Corneel De Prins en Catharina Van Dooren.

Adriaan trad in dienst van het leger in 1913 als soldaat 2de klasse en had als stamnummer 134/421. Hij diende onder het 4de karabijniers.

Hieronder volgt een stukje uit de geschiedenis van de 4de karabijniers, zoals beschreven op de website van het Guldenboek:

“Den 17n September, te Lier, wordt het effectief van het 4e Karabiniers bij het 2e ingedeeld.
Op 20 December 1916, aan den IJzer, wordt het regiment opnieuw gevormd: met het 2e Karabiniers vormt het de 18e brigade. Na een verblijf in het kamp van Mailly (Frankrijk) bezet het den sector Het Sas-Boezinge, daarna dien van Nieuwkappelle.
Den 1n Februari 1918 vormt het 4e Karabiniers met het 1e en het 2e Grenadiers, de 12e Infanteriedivisie; het gaat den sector Nieuwpoort bezetten; den 5n Juni lost het, in den sector Brielen, Britsche bataljons af; op het einde der maand komt het terug naar Nieuwpoort, om op 9 Augustus naar Brielen weer te keeren. Het voert talrijke raids uit op de Duitsche stellingen.
Den 28n September bevindt het 4e Karabiniers zich tusschen het 1e Grenadiers, op zijn linkerkant, en het 2e Grenadiers, op zijn rechterkant, om deel te nemen aan het bevrijdingsoffensief; Passchendale wordt veroverd; den 5n October bevindt het regiment zich bij De Ruiter. Tot 13 October houdt het in zijne stellingen stand, niettegenstaande hevige Duitsche tegenaanvallen; het wordt afgelost door het 2e Karabiniers en naar Izenberge op rust gezonden. “

Vermoedelijk is Adriaan dus gesneuveld bij het bevrijdingsoffensief dat begon op 28 september 1918.
 
 

https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=5682473F-9E14-11D4-AAFC-FCE7E4D57649

http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/regimenten/4kar.htm