De Volder Joannes Josephus

De Volder Joannes Josephus

Naam: De Volder Joannes Josephus

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1893-03-18

Overleden te: Londen

Overleden op: 1914-11-02

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Turnhout, Kwakkelstraat 42

Beroep: sigarenmaker

Zoon van Devolder Joannes en Coolen Maria

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Devolder Maria Philomena

2. Devolder Maria Theresia

3. Devolder Eduardus

4. Devolder Anna Maria Ludovica

5. Devolder Antonius Franciscus

.
 

 

Ongehuwd

Joannes was geraakt door een schrapnelbom en overleed aan zijn verwondingen gecombineerd met tetanus.  Hij stierf in Londen, in het 4th London General Hospital, Demark Hill en werd begraven in  Kensal Green St. Mary ’s Roman Catholic Cemetry , graf BELG 9211

 

 

 

Datum indiensttreding

 

1 januari 1913

Stamnummer

 

111/60433

Graad

 

Korporaal

Regiment/

 

11e linieregiment – 3e divisie, 3e bataillon, 1e compagnie

Verloop militaire loopbaan

 

1 januari 1913: start militaire dienst

1 augustus 1914: aan het front

1 oktober 1914: afgevoerd door verwondingen naar Londen

1 november 1914: overleden in Londen aan verwondingen

Onderscheidingen

 

Onderscheidingen zijn niet te vinden op gekende documenten o.a. het militaire dossier.

Gevechten waaraan deelgenomen

 

 

Andere gegevens

Geen frontstrepen

De vader, Devolder Joannes, vraagt geen vergoeding van het strijdersfonds aan.

Voor de 3 maanden aan het front en de geen enkele maanden in opleiding heeft hij recht op 225 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nergens nog recht op.

interessante details

Jan Jozef Devolder kon lezen en schrijven en was dienstplichtige.

Stadsarchier, Akten van de Burgerlijke stand, Geboorteakte. (1893) akte 153. 

J, Dirckx. (1919). Onze helden van den wereldoorlog 1914-1918. Geraadpleegd via http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be  

Nationale militie, provincie Antwerpen 23e Militiekaton, gemeente Turnhout. 

Onbekend. (1914).  Bidprentje De Volder 1893. Geraadpleegd via http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be