DE WIT Victor

DE WIT Victor

Naam: DE WIT Victor

Geboren te: Laakdal (Vorst)

Geboren op: 1890-08-09

Overleden te: Vinkem

Overleden op: 1918-10-14

Burgerlijke stand: Onbekend

Laatst gekend adres: Laakdal (Vorst)

Beroep: Blokmaker

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Carolus De Wit (geboren op 06-08-1867) en Maria Virginia Engelen (geboren op 08-10-1869)

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Victor

2 Alfons (geboren op 02-09-1893)

3 Martin Jozef (geboren op 10-02-1905)

4 Maria Johanna (geboren op 13-03-1908)

5 Maria Regina Gerardina (geboren op 16-04-1910)

6 Maria Victoria (geboren op 26-01-1912)

7 Georges (geboren op 15-11-1914)

Laatst gekend adres

Vorst, Langvoort 103

Beroep

Blokmaker

Datum van overlijden

14 oktober 1918

Plaats van overlijden

Vinkem

Begraafplaats

1ste begraafplaats: Belgische militaire begraafplaats De Panne (15 oktober 1918)

Andere gegevens

Ongehuwd

Lengte 1, 61m

 

Datum indiensttreding

4 juli 1910

Stamnummer

55971

 

Graad

Soldaat 2kl mil 1910

 

Regiment

5 linie, 6 compagnie

 

Verloop militaire loopbaan

 

21 februari 1910: goedgekeurd voor militaire dienst.

4 juli 1910: ingelijfd bij het 5de linieregiment

1 augustus 1914: gemobiliseerd

25 augustus 1914: gekwetst en opgenomen in het hospitaal

5 december 1914: ontslagen uit het hospitaal en in onderhoud bij het dépôt divisionnaire

10 december 1914: vervoegt opnieuw het 5de linie

14 oktober 1918: raakt gekwetst bij Vinkem (volgens de overlijdensacte plaie perforante de l’abdomen  – steekwonde in de onderbuik) en wordt afgevoerd naar het hospitaal L’ Océan in De Panne. Daar overlijdt hij diezelfde dag om 13:00

 

Onderscheidingen

 

Ridder in de Orde van Leopold II en Oorlogskruis (KB 10 december 1919)

IJzermedaille (KB 20 maart 1923)

 

Gevechten waaraan deelgenomen

 

Eerste uitval uit Antwerpen (24-26 augustus 1914)

Verschillende documenten in zijn militair personeelsdossier bevestigen zijn deelname aan de slag bij de IJzer (16 – 31 oktober). Dit valt evenwel moeilijk te rijmen met stukken in datzelfde personeelsdossier die spreken van een ziekenhuisopname van 25 augustus tot 5 december 1914.

 

Andere gegevens

7  frontstrepen

In  juni 1922  vraagt zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aan.

 Op 22 april 1922 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 51 maanden aan het front heeft hij recht op 3.825 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 3.525 frank.

 

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier

RA Beveren. Nationale militie. 24ste militiekanton. Lichting van 1910. Provincie Antwerpen.

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 11260, DE WIT Victor.

Documentatiecentrum KLM, Militair personeelsdossier

ProGen databank Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde

Collectie Louis Verdonck Laakdal

Collectie Quincy Oeyen Laakdal