Devet Josephus Theodorus Maria

Devet Josephus Theodorus Maria

Naam: Devet Josephus Theodorus Maria

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1892-11-24

Overleden te: Moorslede

Overleden op: 1918-10-14

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Turnhout, Heizijde 26

Beroep: steenbakker

Zoon van 

Devet Joannes (geboren: 7 april 1839)

Eysermans Maria Catharina (geboren: 1 februari 1850)

Kinderen uit dit huwelijk:

  1. Devet Theodorus (geboren: 30 juli 1873)
  2. Devet Franciscus Theodorus (geboren: 25 april 1876)
  3. Devet Petrus Maria (geboren: 11 december 1880)
  4. Devet Carolus (geboren: 27 augustus 1887)

Devet Josephus Theodorus Maria (geboren: 24 november 1892)

 

Begraafplaats :
1ste begraafplaats: Moorslede in een gemeenschappelijk graf
2de begraafplaats: Belgische militaire begraafplaats van Houtshulst, Poelkapellestraat, militaire begraafplaats graf E-1-1319

Datum indiensttreding

 

15 januari 1915 (opleidingscentrum van de genie: C.I.G. = centre d’instruction de génie)

Stamnummer

 

175.1538

 

Graad

 

Soldaat (oorlogsvrijwilliger)

 

Regiment

 

 2de Genie

2e Divisie, 2de regiment van de genie, 2de bataillon, 3de compagnie

 

Verloop militaire loopbaan

 

15 januari tot 23 juli 1915 : opleiding achter het front.
Hij begon op 24 juli 1915 aan het front in 2e genie en is gedood op 14 oktober 1918 in Moorslede tijdens een gevecht.

 

Onderscheidingen

 

Op 12/10/1919 kreeg de moeder twee medailles: Ridderkruis orde van Leopold II en oorlogskruis. In 1920 werd het koninklijk besluit doorgekomen.

 

Gevechten waaraan deelgenomen

 

Waarschijnlijk Slag van Torhout-Tielt  ( 14/10 tot 30/10/1918)

Gevecht in Moorslede

 

Andere gegevens

5 frontstrepen

Op 25 november 1920  vraagt zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aan.

 Op 13 september 1922 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 38 maanden en 22 dagen aan het front en de 6 maanden en 10 dagen in opleiding heeft hij recht op 3 300 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 3000 frank.

 

 

1.Stadsarchief Turnhout. Met hulp van Meir P. (z.j.) Militair dossier en akte van burgerlijke stand. Geraadpleegd op 3/05/2016 en 6/05/2016.

2. Erfgoedbanknoorderkempen. (z.j.) De Vet Jozef Theodoor Maria. Geraadpleegd op 10 mei 2016 via http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/erfgoed/3479-de-vet-jozef-theodoor-maria
3. http://www.wardeadregister.be/nl ( geraadpleegd op 06/05/2016)
4. http://www.abl1914.be 
 ( geraadpleegd op 06/05/2016)