Dewaele Hector Julius Cornelius

Dewaele Hector Julius Cornelius

Naam: Dewaele Hector Julius Cornelius

Geboren te: Gijverinkhove

Geboren op: 1890-06-14

Overleden te: Kaaskerke

Overleden op: 1916-07-01

Burgerlijke stand: gehuwd met Estella Irma Cornelia Vandenberghe

Laatst gekend adres: Beerse, Gasthuisstraat 13

Beroep: douanier

Hector Jules Corneel DEWAELE was het zevende kind in het gezin van werkman Julius Emilius DEWAELE (°Gijverinkhove 26-10-1853) en Hortentia Clementia MOOREN (°Alveringem 21-05-1855). De ouders waren in Alveringem gehuwd op 10-02-1879 en gingen na hun huwelijk in Gijverinkhoven op de Alveringhemstraat nr. 23 wonen. In het gezin vonden twaalf geboorten plaats: Hieronymus Alphonsus Julius (Jeroom) (°31-10-1880), Flavia Maria Cornelia (°16-05-1882/+ Gijverinkhove 06-04-1883), Flavia Maria (°15-07-1883), Maria Flavia Cornelia (°03-01-1885), Augusta Emma Cornelia (°24-09-1886), Emilius Marcellus Ferdinandus (°03-12-1888), Hector Julius Cornelius (°14-06-1890), Mauritus Josephus Cornelius (°18-07-1892), Romain Joseph Cornelius (°06-09-1894), Michael Josephus (°12-01-1897), Leopold Albert (°21-07-1898) en Martha Maria Julia Cornelia (°19-07-1905).

Hector Julius Cornelius DEWAELE trad op 20 januari 1912 in dienst als ambtenaar van Douane en Accijnzen, directie Antwerpen met standplaats in Mol. Toen de oorlog uitbrak was hij douanier in Beerse en verbleef in café Den Drijsprong op de hoek van de Bisschopslaan en de Lindelaan. Hij huwde met Estella Irma Cornelia VANDENBERGHE (°Houtem 23-03-1891) en woonde met haar aan de Gasthuisstraat nr. 13.

De weduwe van Hector DEWAELE woonde in 1924 op Dijk nr. 8 in Adinkerke.

Hector Julius Cornelius DEWAELE zou – gezien zijn geboortejaar 1890 – pas in 1910 opgeroepen worden voor de dienstplicht, maar trad reeds in 1908 als vrijwilliger in dienst van het Belgische leger.

Hij werd ingelijfd bij het 2de Linieregiment met stamnummer 102/61851 en had toen de oorlog uitbrak de graad van korporaal in het 2de bataljon, 6de compagnie. Het 2de Linie met garnizoen in Gent, strijdt samen met het 22ste Linie (een ontdubbeling van het 2de Linie) als onderdeel van de 2de gemengde brigade in de 1ste legerdivisie. Begin augustus 1914 worden ze naar Tienen gestuurd en nemen stelling achter de Gete. Het 2de Linie verdedigt te Vissenaken de aangelegde loopgraven en wordt door de Duitse artillerie zwaar beschoten en lijdt al vele verliezen. Daarna nemen ze deel aan de eerste uitval uit Antwerpen in Zemst en Weerde. Op 11 september vallen ze het Duitse front aan tussen de Zenne en het kanaal van Leuven, maar deze aanval mislukt. Begin oktober 1914 verdedigen ze de Zuideroever van de Nete tussen Rumst en Duffel. Daarna volgt de aftocht naar de IJzer. Vanaf 15 oktober verdedigt het 2de Linie deze rivier vanaf kilometerpaal 9 tot het midden van de bocht van Tervate. Ze bieden hardnekkig weerstand aan de spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort. Op 29 oktober zijn er al zoveel verliezen dat het 22ste Linie ontbonden wordt. Het 2de Linie bezet tijdens ‘de heilige wacht’ de sectoren Steenstraat, Diksmuide, Pervijze en Merkem.

Op 1 juli 1916 liggen de Belgische troepen in Kaaskerke hevig onder vuur. 21 militairen op patrouille,
komen om het leven, waaronder Hector DEWAELE. Bij werken aan een verbindingsloopgraaf wordt
hij door een geweerkogel in de hals gedood. Op 5 juli 1916 wordt hij begraven op de gemeentelijke
begraafplaats van Houtem.

Op 1 mei 1920 doet de rechtbank van 1ste aanleg te Veurne uitspraak over zijn overlijden en de
overlijdensakte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Kaaskerke. In 1925
werd de overlijdensakte ook bijgeschreven in de gemeente Beerse.

De familie DEWAELE werd in de eerste wereldoorlog zwaar getroffen: Niet alleen overleed de vader in Leisele op 20-05-1915, maar vier zonen uit het gezin namen deel aan de oorlog. Buiten Hector sneuvelde ook zijn jongere broer Michael Josephus (°1897), hij had dienst genomen in het speciaal contingent 1916 en streed in het 3de Linieregiment, hij werd door een mitrailleurkogel geveld in Klerken op 28-09-1918. De twee andere broers overleefden de oorlog: Mauritus Josephus Cornelius (°1892) overleed in Gijverinkhove op 22-09-1919, het was niet te achterhalen of deze vroege dood iets te maken had met de oorlog; Romain Joseph Cornelius (°06-09-1894) leefde tot in 1944.

Heemkundige Kring De Vlierbes, Beerse, Jaarboek 1998, hoofdstuk “Beerse in de Eerste Wereldoorlog – gesneuvelden”

Rijksarchief van België (voor zover online beschikbaar)
Geneanet
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/2e_en_22e_Linie
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=12001
https://files.warveterans.be/pdf/A22/11035.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=4B6058EC-67C5-11D3-AAFC-8906192BD948
http://www.oorlogserfgoedalveringem.be/nl/dewaele-2
bidprentje op: http://www.heemkundewalem.be/cms/index.php/component/content/article/7-bidprentjes/25-bidprentjes-os

bidprentje Hector Dewaele
bidprentje Hector Jules Dewaele
oud-strijders 1914-1918 o.a. gesneuvelde broers Dewaele en broers oud-strijders
geboorteakte 1
geboorteakte 2