Dierckx Josephus Arthur Gregorius

Dierckx Josephus Arthur Gregorius

Naam: Dierckx Josephus Arthur Gregorius

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1893-09-23

Overleden te: Loon-Plage (bij Bourbourg) (Fr)

Overleden op: 1917-06-07

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Turnhout, Grote Markt nr. 35

Beroep: ?

Josephus Arthur Gregorius DIERCKX  was een zoon van ‘huidevetter’ (leerlooier) Joannes Gregorius DIERCKX (°Turnhout 11-05-1855) en koopmansdochter Maria Philomena Mathilda Theresia VAN LOON (°Ravels 09-07-1858). De ouders huwden in Ravels op 17 augustus 1882. (In de bevolkingsregisters van Turnhout staat verkeerdelijk dat ze in 1883 huwden.) Joannes Gregorius woonde toen met zijn vader en zus in de Lindekens (Akker) huis nr.331. Hij veranderde van domicilie op 24-07-1883 en ging met zijn vrouw in de Klinkstraat huis nr. 83 wonen. Er werd in dat huis één zoon geboren: Emilius Petrus Aloysius Gregorius (°20-07-1883). Op 17-03-1884 verhuisde het gezin terug naar de Lindekens huis nr. 331a. Daar werden de volgende tien kinderen geboren: Elisabeth Philomena Josephina (°27-02-1885), Ludovica Maria Clementina (°07-02-1887), Josepha Maria Elisabeth (José) (°19-04-1889), Maria Josepha Philomena (°22-03-1891), Josephus Arthur Gregorius (°23-09-1893), Theresia Henrica Maria (°05-09-1895/+Turnhout, in de Lindekensstraat, 14-02-1902, 6 jaar en 5 maanden oud), Mathildis Henrica Elisabeth Maria (Mathilde) (°19-07-1898), Walterus Ludovicus Gregorius Maria (°07-02-1900), Henricus Josephus Gregorius Maria (°22-08-1901) en Magdalena Maria Mathildis Emilia Antonia (°06-01-1904/+Turnhout, in de Lindekens, 16-08-1904, 7 maanden oud). Moeder Maria Philomena Mathilda Theresia VAN LOON overlijdt in Turnhout, in de Lindekens op 14 november 1909. Het gezin woonde minstens tot eind 1900 in de Lindekens nr. 107.

Als de oorlog uitbreekt is Emilius P.A.G. DIERCKX (ook looier van beroep) al gehuwd met Josephina VERSTRAETEN (°Lier 05-09-1888) en heeft een dochter Magdalena Philomena Mathildis Maria (°Turnhout, in de Oude Vaartstraat, 03-10-1913). Na de val van Antwerpen in oktober 1914 vlucht hij met zijn gezin naar Tilburg en wordt er gehuisvest op de Korvelscheweg nr. 205. Er wordt daar een tweede kind geboren: Albert Maria Adrianus Gregorius Ludovicus (°Tilburg 14-04-1915). Op 7 februari 1917 ontvangen ze een legitimatiebewijs en in 1919 vertrekt het gezin weer naar België, vermoedelijk naar Turnhout.

De andere broers en zussen (behalve Ludovica Maria Clementina), Elisabeth, José, Maria, Mathilde, Walter en Henri vluchten ook naar Tilburg en worden er met volgende gegevens geregistreerd: Ze zijn in Tilburg aangekomen op 7 oktober 1914 en komen uit Turnhout waar ze op de Grote Markt nr. 35 woonden; in Tilburg hebben ze op de Heuvelstraat nr. 27 de bovenwoning gehuurd. Ze hebben geen besmettelijke ziekten en geen familie in Tilburg. Mogelijks zijn ze naar Tilburg gevlucht mét hun vader Joannes Gregorius, maar deze is op 13 oktober 1914 overleden in Tilburg, waarschijnlijk vooraleer ze zich in Tilburg geregistreerd hadden.

Jozef Arthur Gregorius DIERCKX was voor de oorlog ongehuwd en we mogen veronderstellen dat hij bij zijn vader woonde met zijn broers en zussen op de Grote Markt nr. 35 in Turnhout.

Jozef Arthur Gregorius DIERCKX behoorde – gezien zijn geboortedatum – voor zijn legerdienst tot de lichting 1913 en werd ingelijfd bij het 5de regiment Lansiers (een cavalerie-eenheid gewapend met een lans) met stamnummer 143/1671. Hij meldde zich in de oorlog als oorlogsvrijwilliger en wordt als soldaat 2de klas – ter aanvulling – toegevoegd aan het (P.M.R. Peloton de munitions de réserve?) Karabiniers-Wielrijders 1ste bataljon, 3de compagnie met stamnummer 137/1509. Dit Bataljon is opgericht bij de reorganisatie van het leger (K.B. 11-11-1913) en bestaat pas vanaf 15-12-1913. Het behoort tot de Cavaleriedivisie en heeft zijn garnizoen te Vilvoorde. Bij de mobilisatie wordt dit bataljon aangevuld o.a. met oorlogsvrijwilligers en op 3 augustus vertrekt het naar Gembloers. Vanaf 4 augustus voert het verkennings- en beveiligingsopdrachten uit aan de Jeker en daarna aan de Gete. Het bataljon krijgt al vanaf de 10de augustus van de Duitsers de bijnaam ‘Schwarze Teufel’ (Zwarte Duivels). Op 12 augustus speelt het Bataljon Cyclisten een belangrijke rol in de slag bij Halen. De 3de Compagnie staat die dag ten noorden van de Getebrug. Omstreeks 8 u. 10 nemen ze een Duitse ruiterpatrouille onder vuur bij de Getebrug. Rond 8 u. 30 begint het vuurgevecht tussen de 3de Compagnie en de voorhoede van de 4de Duitse Cavaleriedivisie. Ondanks de versterking die ze krijgen, kunnen ze niet verhinderen dat de Duitsers de Gete oversteken en de Belgen moeten wijken. De 3de Compagnie ligt in graanvelden en krijgt zes Duitse stormlopen over zich heen. Ze worden uiteengereden, lijden verliezen in de gevechten, maar blijven toch ter plaatse. De Duitse Jagers chargeren opnieuw. De overblijvende Cyclisten moeten nu ook wijken tot aan de lijn van de Lansiers waar ze de strijd verder zetten tot de 4de Gemengde Brigade hen om 15 u. in de vuurlijn aflost. Met 210 man hebben ze gedurende vijf uur standgehouden; ondanks de Duitse stormlopen weken ze niet van hun stelling. Dit kostte wel het leven aan de helft van de manschappen.

Het Bataljon neemt verder deel aan de gevechten om Antwerpen en helpt om de aftocht naar de IJzer te dekken. Daarna strijden ze mee in de IJzerslag en de loopgravenoorlog in West-Vlaanderen (o.a. in Merkem, Diksmuide, Nieuwpoort).

Welk aandeel Jozef Arthur Gregorius DIERCKX precies heeft gehad in deze gevechten konden we niet achterhalen bij gebrek aan een militair dossier. Wel weten we dat hij op 7 juni 1917 om 16 u.30 in Loon-Plage voor het Casino verdrinkt.  Loon-Plage ligt vlakbij Bourbourg (in het departement Nord, Frankrijk) ten zuiden van Duinkerke. Het is niet onmogelijk dat hij na dit ongeval overgebracht werd naar het Belgisch militair hospitaal in Bourbourg-Campagne, want zijn overlijdensakte werd opgesteld in deze gemeente. Hij wordt eerst begraven in de gemeentelijke begraafplaats van Bourbourg-Campagne in graf nr. 56. Later worden zijn stoffelijke resten overgebracht naar graf nr. 115 op het militaire ereperk van de gemeentelijke begraafplaats van Bourbourg.   

Op het bidprentje dat voor Jozef Arthur Gregorius DIERCKX in Turnhout werd gedrukt staat:   

‘Zalig en roemrijk aandenken van den Heer Joseph Arthur Gregoire DIERCKX vrijwilliger “Carabinier Cycliste” gedecoreerd met het oorlogskruis  geboren te Turnhout 25 September 1893 in dienst van het Belgisch leger eervol overleden te Bourbourg (bij Duinkerke) op 7 juni 1917’.