Duys Frans

Duys Frans

Naam: Duys Frans

Geboren te: Rijkevorsel

Geboren op: 1893-04-17

Overleden te: Gent

Overleden op: 1919-02-19

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Rijkevorsel, Hoogstraatsesteenweg nr. 188

Beroep: beroepsvrijwilliger bij het Belgische Leger

Frans DUYS was het zesde kind in het gezin van veldwachter Josephus Augustinus DUYS (°Rijkevorsel 02-12-1851/+Rijkevorsel 14-08-1921) en Dymphna VERHEYEN (°Baarle-Nassau, Ndl. 22-05-1860/+Rijkevorsel 08-03-1915). Jozef August was eerder gehuwd met Anna Cornelia VANDENBERGH, maar zij overleed in Rijkevorsel op 10-03-1882. Hij hertrouwde in Rijkevorsel op 11-10-1882 met Dymphna, zij was voor haar huwelijk dienstmeid. Ze bleven eerst op Dorp nr. 147 in Rijkevorsel wonen waar Jozef voordien al woonde en kregen er twee kinderen: Jozef Frans (°18-04-1884), Jan Lodewijk (°12-06-1885). Daarna woonden ze nog op Dorp nr. 106a en op Steenweg nr. 173 in Rijkevorsel en werden nog acht kinderen geboren: Jan (°20-02-1887/+Rijkevorsel, Dorp 106a, 03-04-1887), Maria Dymphna (°29-10-1888/+Rijkevorsel, Steenweg nr. 173, 11-02-1907), Jozef Constant (°01-01-1891), Frans (°17-04-1893), Jan Marten (°07-05-1895/+Rijkevorsel, Steenweg, 31-03-1896), Jules Alois (°09-01-1897), Joanna Elisabeth (°05-01-1899/+Rijkevorsel, Steenweg, 22-01-1900) en Joanna Dymphna (°07-09-1902/+Rijkevorsel, Steenweg nr. 173, 15-03-1903).

Frans DUYS was ongehuwd en woonde bij zijn ouders op de Hoogstraatsesteenweg nr. 188 te Rijkevorsel, hij was beroepsvrijwilliger bij het Belgische Leger.

Frans DUYS nam in 1912 (of 1913) dienst als beroepsvrijwilliger bij het Belgische Leger. Hij hoort dan bij het 1ste Artillerieregiment met stamnummer 151/24956. Hij is, als de oorlog uitbreekt, wachtmeester (maréchal des logis) en behoort tot (A.F.A. = Artillerie de Forteresse d’Anvers, l’Artillerie de siège de l’Artillerie P.F.A. (Place Forte d’Anvers)), de vestingsartillerie van vesting Antwerpen.

Na de val van Antwerpen, trekken de Belgische troepen naar de Westhoek. Het was niet uit te maken waar Frans DUYS precies gestreden heeft, wel vermeldt zijn militair dossier dat hij in de 1ste legerdivisie streed, nu in de veldartillerie, IIIe groep, 3de batterij. De archieven van voor 20-06-1916 van A.F.A. konden bij de val van Antwerpen niet meegenomen worden. Van 09-02-1918 tot 24-04-1918 is Frans DUYS opgenomen in het hospitaal, hij kan nog terug naar zijn regiment op 31-01-1919, maar op 09-02-1919 belandt hij weer in het militair hospitaal te Gent waar hij op 19-02-1919 om 8.00 u. overlijdt aan een grieperige bronchopneumonie.

Oorspronkelijk, op 22-02-1919, wordt hij begraven op het gemeentelijk kerkhof van Gent, de ‘Westerbegraafplaats’ aan de noordwestrand van de stad, buiten de Brugse Poort, in graf nr. 1627.

Zijn overlijdensakte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de stad Gent op 11-10-1919 onder het nummer 540.

Op 12-09-1922 worden zijn stoffelijke resten herbegraven bij het monument aan de Sint-Willibrorduskerk in Rijkevorsel.

Frans DUYS krijgt 6 frontstrepen toegekend.

Nog bij leven krijgt hij ook de onderscheiding van het Oorlogskruis (O.J.A. 20-07-1918) dat hem uitgereikt wordt op 1 augustus 1918.

Op 07-11-1920 vraagt zijn vader, Jozef August Duys die inmiddels weduwnaar is, in Rijkevorsel de strijdersbegiftiging aan bij het V.O.S.. Op 28 juni 1922 is het Ministerie van Landsverdediging klaar met de berekening: Voor 45 maanden frontdienst (aan 75 frank/maand) en 7 maanden dienst achter het front (aan 50 frank) hebben de nabestaanden recht op 3725 frank strijdersbegiftiging. Hiervan wordt wel nog de 300 frank familiebegiftiging die ze al gekregen hebben afgetrokken. Er blijft dan 3425 frank.

Rijksarchief van België (voor zover online beschikbaar)
Informatie verkregen van de Heemkundige Kring van Rijkevorsel
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=17760
https://files.warveterans.be/pdf/A25/12672.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=87AA2105-15A1-11D6-AAFC-AA3BFF2ECB58 
militair dossier 
https://www.be14-18.be/fr/defense/lartillerie