Eykens Florentinus Carolus

Eykens Florentinus Carolus

Naam: Eykens Florentinus Carolus

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1893-08-10

Overleden te: Elsene

Overleden op: 1914-10-06

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Turnhout, in het Vianen

Beroep: loodgieter

Florentinus Carolus EYKENS werd als negende kind geboren in het gezin van Joannes Ludovicus (Louis) EYKENS (°Turnhout 09-10-1855) en Joanna Paulina SELS (°Tielen 03-12-1856). De ouders huwden in Turnhout op 22 april 1882. Voordien was Louis schildersgast en Paulina dienstmeid, ze woonden allebei in Turnhout: Louis bij zij ouders in de Paterstraat nr. 1, Paulina in de Molenstraat nr. 91. Eerst woont het gezin op de Molenstraat nr. 91, daar worden de eerste acht kinderen geboren, maar 4 sterven heel jong, een is zonder leven: Cornelius Josephus (°04-03-1883), Anna Maria Catharina Idalia (°12-02-1885/+13-03-1885), Bernardus Alphonsus Ludovicus (°18-04-1886/+08-09-1886), Carolus Ludovicus Josephus (°08-03-1888), Stephanus (°04-05-1889/+26-08-1889), Josephina (°13-05-1890/+20-08-1890), Aloysius Maria  (°04-07-1891), zonder leven (m) EYKENS (°/+27-06-1892). Kort voor de geboorte van Florentinus Carolus (°10-08-1893) verhuist het gezin naar de Kwakkelstraat nr. 40, daar worden Maria Constantia Paulina (°28-09-1894/+12-10-1895) en Arthur (°13-04-1896) geboren. Weer verhuist het gezin, nu naar de Bentelstraat nr. 25 en daar vinden nog twee geboortes en overlijdens plaats: Joanna Maria (°30-05-1897/+18-08-1897), Alphonsus Franciscus (°18-04-1899/+04-09-1899). Vanaf 1899 geeft Louis het beroep van schilder aan op de geboorteakten. Emma Maria Carola (°16-08-1901) wordt in het Vianen geboren. Voor de oorlog telt het gezin nog zes kinderen.

Florent Karel EYKENS was volgens zijn militair dossier loodgieter van beroep, op zijn overlijdensakte staat dat hij koperslager was. Hij was oud-leerling van Sint-Victor in Turnhout. Hij was lid van het Genootschap der Xaverianen (‘de Sussen’), een socioculturele mannenvereniging die zich bezig hield met muziek en toneel en van de Bond van het Heilig Hart.

Florent Karel EYKENS was van de lichting 1913 en trad op 18 juli 1913 in dienst van het Belgische Leger. Zijn actieve dienst begint op 16 september 1913 bij het 7de Linieregiment met hoofdkwartier in Antwerpen. Hij is 1, 72 m groot, heeft een rond en getaand gezicht, een hoog, breed en verticaal voorhoofd, donkerblauwe ogen, een smalle arendsneus, een kleine mond met smalle lippen, een vooruitstekende kin, dik zwart haar en wenkbrauwen en een litteken van een snee op het voorhoofd. Hij krijgt het stamnummer 107/59286 toegekend. Tijdens zijn militaire dienst belandt hij op 6 januari 1914 in het hospitaal. Hij kan het ziekenhuis op 28 februari 1914 verlaten.

Bij de algemene mobilisatie op 1 augustus 1914 vervoegt Florent Karel EYKENS zijn garnizoen in Antwerpen. Het 7de Linie is een infanterie-eenheid, onderdeel van de 7de gemengde brigade en strijdt in de 2de Legerdivisie. Florent Karel EYKENS is eerst als soldaat 2de klas ingedeeld bij het 1ste bataljon, 4de compagnie van het 7de. Tijdens de verschillende uitvallen uit Antwerpen vecht het 7de Linie te Wespelaar (26-08-1914) en Aarschot (09-09-1914); rukt dan op naar Leuven, maar in de nacht van 10 september krijgen ze het bevel zich terug te trekken naar Aarschot. Ze bevinden zich namelijk in een gevaarlijke uitsprong van de frontlijn. Ze bieden hardnekkig weerstand ondanks de tegenaanvallen van de Duitsers, maar krijgen nogmaals het bevel terug te trekken. Op 1 oktober 1914 is Antwerpen teneinde zijn krachten. Tien versterkingen zijn vernield en de buitenste verdedigingsgordel wordt opgegeven. Het 7de heeft zware verliezen geleden in Walem en Sint-Katelijne-Waver en daarna op de Nete. De soldaten krijgen het bevel terug te trekken. Ondertussen is Florent EYKENS ingedeeld bij het 3de bataljon, 9de compagnie. Aan welke gevechten Florent heeft deelgenomen, was niet te achterhalen.

Florent kreeg een kogel in het hoofd en overleed op 6 oktober 1914 om 13 u. in het militair hospitaal aan de Kronenlei, nr. 183 te Elsene aan verwondingen opgelopen op het slagveld, 21 jaar oud.

Hij wordt begraven op de gemeentelijke militaire begraafplaats van Elsene in graf nr. 732. Zijn graf wordt onderhouden op kosten van de Staat.

Op 12 januari 1915 wordt zijn overlijdensakte, die in Elsene werd opgesteld en doorgestuurd, overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Turnhout (Overlijdens 1915 – akte 16).  

Florentinus Carolus EYKENS was van 1 augustus 1914 tot 6 oktober 1914 in frontdienst, dus 2 maanden en 6 dagen. Hij heeft dus geen recht op frontstrepen. Een soldaat had pas recht op de eerste frontstreep na een volledig jaar dienst.  Hij heeft wel recht op de strijdersbegiftiging voor 3 maanden aan 75 frank/maand.

De onderscheidingen van Ridder in de Orde van Leopold II (K.B. 22-04-1920) en het Oorlogskruis (K.B. 22-04-1920) worden hem postuum toegekend en op 20-05-1920 kan zijn vader deze in ontvangst nemen. Hij krijgt ook de Overwinningsmedaille en de Herinneringsmedaille. Zijn vader, Louis EYKENS woont dan op de Korte Vianenstraat nr. 8 te Turnhout.

Volksvertegenwoordiger VAN HOECK die de families van gesneuvelde soldaten bezoekt, richt op 6 juli 1920 een vraag aan het Kabinet van de Minister van Landsverdediging waarin hij aanklaagt dat het document waarin de erkentelijkheid van het vaderland voor Vlaamse gesneuvelden bericht wordt en dat in de huiskamers van de getroffen gezinnen aan de muur hangt, in het Frans is opgesteld. Hij geeft daarbij het voorbeeld van wat hij bij de familie EYKENS heeft gezien. Deze gezinnen begrijpen niet wat erop staat. Hij pleit ervoor dit document in het Vlaams te sturen naar de families van Vlaamse gesneuvelden. Het antwoord van het kabinet is dat de administratie van de gemeente Turnhout hierover al een collectieve aanvraag heeft gericht en dat daaraan tegemoet gekomen is, alle brevetten zijn opgesteld in de taal van de rechthebbenden. Er zal een Vlaams document gestuurd worden naar de familie Eykens.

huwelijksakte van ouders van Florent Eykens 1

huwelijksakte van ouders van Florent Eykens 2

geboorteakte van Florentinus Carolus Eykens

gedenkplaat voor gesneuvelde oud-leerlingen van Sint-Victor in Turnhout
Florent Eykens
bidprentje van Florentinus Carolus Eykens