Franck Adrianus Augustinus

Franck Adrianus Augustinus

Naam: Franck Adrianus Augustinus

Geboren te: Lichtaart

Geboren op: 1894-10-25

Overleden te: Oostkerke

Overleden op: 1917-01-28

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Kasterlee(Lichtaart), Plaats

Beroep: Landbouwer

FAMILIAAL

Burgerlijke stand
Zoon van Joannes Baptista Franck en Joanna Maria Van Mechelen
* Joannes Baptista, geboren te Lichtaart op 9 oktober 1857 en houtzager van beroep, zoon van Guilelmus en Joanna Maria Vermeulen
* Joanna Maria Van Mechelen, geboren te Kasterlee op 22 december 1860, dochter van Joannes en Anna Margaretha Roeymans.
Het koppel huwde op 27 november 1884 te Lichtaart. Kinderen uit dit huwelijk:
1. Ludovicus Joannes
2. Franciscus Gummarus
3. Anna Catharina Philippina
4. Alphonsus Adrianus
5. Josephus Cornelius
6. Adrianus Augustinus
7. Franciscus Modestus
8. Victor Ludovicus
9. Constantinus Franciscus Antonia
10. Maria Melania
Het koppel woonde in de Plaats te Lichtaart waar Adrianus Augustinus (August) opgroeide. 


Laatst gekend adres
Plaats te Lichtaart


Beroep
landbouwer


Datum van overlijden
28 januari 1917
Plaats van overlijden
Oostkerke
Begraafplaats
Belgische militaire begraafplaats te Adinkerke (grafnummer 775)


Andere gegevens
Burgerlijke stand: ongehuwd

MILITAIR

Datum indiensttreding
22 september 1914
Stamboeknummer
28421
Graad
Soldaat 2e klas
Regiment
1e regiment Jagers te Voet (2e compagnie, 2e bataljon) / 3e Legerdivisie


Verloop militaire loopbaan
22 september 1914: opgeroepen
24 april 1915: verlaat het opleidingscentrum nr 4 en gaat over naar het 1e regiment Jagers te Voet
28 januari 1917: sneuvelt te Oostkerke


Onderscheidingen
– Ridder in de Leopold II orde met palm  (toegekend 6-11-1922)
– Oorlogskruis (toegekend 6-11-1922)
– Overwinningsmedaille (toegekend 25-08-1919)
– Herinneringsmedaille 1914-1918 (toegekend 25-09-1919)
– twee frontstrepen


Gevechten waaraan deelgenomen
Behorende tot de militieklas 1914 word hij in de maand september 1914 opgeroepen voor actieve dienst. Hij meldt zich aan maar in de kazerne weet men niet goed wat aan te vangen met de nieuwe rekruten: “De officieren die anders voor de opleiding zorgden, zaten bijna allemaal aan het front en wapens en uniformen waren niet (meer) voorradig (…) Overdag brachten de soldaten hun tijd door met babbelen, kaarten of rondslenteren. Soms werd een groep uitgestuurd om loopgrachten te graven of om versperringen aan te brengen” (1). Na de val van Antwerpen worden de nieuwe rekruten richting de Belgische kust gestuurd. Pas begin oktober vertrekken ze naar Frankrijk voor hun opleiding. August komt terecht in het opleidingscentrum nr 4 te Auvours. Eind april 1915 voltooit hij zijn basisopleiding en wordt vervolgens ingedeeld bij het 1e regiment Jagers te Voet, 2e compagnie, 2e bataljon. 
Vanaf mei 1916 bezet de 3e Legerdivisie de sector Diksmuide met onder meer de gevreesde Dodengang.  Het 1e Jagers te Voet keert op 25 januari 1917 terug naar deze sector nadat het een kleine maand in de sector Lo vertoefde. De eenheid van Franck, het 2e bataljon, krijgt de opdracht om de wacht te verzekeren tot 30 januari in Kruisabeele, ver achter het front.  Maar op zondag 28 januari 1917 besluit August om zijn dorpsgenoot Frans Van Gorp te bezoeken. De eenheid van Frans zit in dezelfde sector maar bevindt zich in de loopgraven net achter de eerste lijn, ter hoogte van de spoorlijn Diksmuide – Nieuwpoort (punt K.4). En dan volgt de Duitse beschieting: Franck overlijdt ter plaatse om 15u45 ten gevolge van de verwondingen over zijn ganse lichaam veroorzaakt door obusscherven.  
(1) Durnez Johan, “Gevallen op het veld van eer … Cyrille Durnez”,  1988

Oorlogsmonumenten
August Franck wordt vermeld op het herdenkingsmonument te Lichtaart.

 
Bronvermelding:
Kwartier Koningin Elisabeth, militair archief, dienst notariaat, Evere, militair dossier nr 2284886
Documentatiecentrum van het Legermuseum en de Krijgsgeschiedenis Brussel, ‘stamboek 1e & 4e régiment Chasseurs à Pied’
Wouters, Karel, ‘De stam Biermans deel III’, Tielen, 1987
Belgisch bureel van inlichtingen over de zieke, gekwetste of overleden soldaten, bestuurd door het Comité Médical van het Rode Kruis van België, ‘Zesde lijst der Belgische soldaten gesneuveld voor het vaderland 1914-1915-1916-1917’
Documentatiecentrum van het Legermuseum en de Krijgsgeschiedenis Brussel, ‘3e Legerdivisie, Generale Staf, 1e bureau, dagdossiers 15-31/01/1917, farde 28 januari 1917’
Documentatiecentrum van het Legermuseum en de Krijgsgeschiedenis Brussel, ‘3e Legerdivisie, Generale Staf, 1e bureau, dagdossiers 15-31/01/1917, farde 29 januari 1917’
Documentatiecentrum van het Legermuseum en de Krijgsgeschiedenis Brussel, ‘3e Legerdivisie, Generale Staf, 1e bureau, dagdossiers 15-31/01/1917, farde 30 januari 1917’
Fiche Belgian War Dead Register
Verbeeck Michel, ‘Lief en leed in de Kempen: burgerlijke stand van Kasterlee 1796-1910, Lichtaart 1798-1910, Tielen 1796-1910’, 2002
 
Foto:
Franck 0032: archief heemkundige kring Kasterlee
Franck 0042: archief heemkundige kring Kasterlee
Franck 0046: Belgische Militaire Begraafplaats Adinkerke, persoonlijk archief