GEUBBELMANS Ludovicus

GEUBBELMANS Ludovicus

Naam: GEUBBELMANS Ludovicus

Geboren te: Balen

Geboren op: 1890-07-17

Overleden te: De Panne (l'Ocean)

Overleden op: 1915-09-22

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Balen, Gerheide 59

Beroep: Onbekend

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Petrus Jozef Geubbelmans en Maria Catharina Segers

Petrus Jozef Geubbelmans was landbouwer en werd geboren op 14 oktober 1845. Hij was een zoon van Petrus Joannes, landbouwer, en van Anna Catharina Jacobs. Hij overleed op 26 april 1862. Hij is gehuwd te Balen op 11 april 1872 met Maria Catharina Segers, landbouwster, geboren te Geel op 16 februari 1849, dochter van Petrus Franciscus Segers en Maria Anna Verdonck.

Laatst gekend adres

Gerheide 59 in Balen

Beroep vóór de oorlog

Fabrieksarbeider zinkfabriek

Datum van overlijden

22 september 1915

Het bidprentje en aanvraagformulier van het Strijdersfonds vermelden 23 september 1915 als datum van overlijden.

Plaats van overlijden

De Panne – Hospitaal l’Océan

Begraafplaatsen

 

1ste  begraafplaats:  Adinkerke militaire begraafplaats graf Nr. 1617 (1915/09/23)

2de begraafplaats: Adinkerke BMB graf Nr. 01617

Andere persoonlijke

Gegevens

Ongehuwd

Lengte: 1,684 meter

Datum indiensttreding

1914

Stamnummer

55957

 

Graad

Soldaat oorlogsvrijwilliger 1914

 

Regiment/eenheid

2 Jagers te Voet / 1e Compagnie / 3e Bataljon

 

Verloop militaire loopbaan

 

19 februari 1910: als oudste zoon vrijgesteld van dienst voor een jaar (steun van de ouders)

10 oktober 1914: gemeld als oorlogsvrijwilliger

9 januari 1915: ingelijfd bij 2 Jagers te Voet (1/III)

22 september 1915: gedood bij De Panne

 

Onderscheidingen en medailles

Geen informatie.

 

Gevechten waaraan deelgenomen

Geen informatie.

 

Andere gegevens aangaande zijn legertijd

 

Hij was 8 maanden en 21 dagen actief aan het front.

Geen frontstrepen.

Volgens het militaire personeelsdossier werd hij gedood door een vliegtuigbom op 22 september 1915.

Op 21 november 1920 vragen zijn ouders een vergoeding van het strijdersfonds aan.

 

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier (enkel basisfiche).

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 14305, Geubbelmans Louis.

RA Beveren, Nationale militie, 22ste militiekanton, Gemeente Baelen, Ingeschrevenen tot de loting opgeroepen. Provincie Antwerpen.

Erfgoed Balen, Gegevens bevolkingsregister 1910.

Erfgoed Balen, Gegevens burgerlijke stand.

Erfgoed Balen, Collectie bidprentjes.

ERFGOED BALEN, ‘Nooit meer oorlog’, Balen en Olmen tijdens WOI en WOII, Mol, 2008.

F. KEMPS, ‘Balen tijdens de Eerste Wereldoorlog’.

K. MERTENS, Balen tijdens de Eerste Wereldoorlog, Balen, 2011.

B. DIERCKX, ‘Balense Klaprozen 1914-1918’, Erfgoed Balen Jaarboek, 13 (2014), 11-24.

R. DIERCKX, ‘11 november, wapenstilstand. We herdenken de gesneuvelde Balenaars’, Ledenblad HKB, 88 (2001), 1-13.

T. VANLEEUWEN, ‘Deel V: Het jaar 1915’, Erfgoed Balen Jaarboek, 9 (2010), 103-111.