Gysels Joannes Baptista

Gysels Joannes Baptista

Naam: Gysels Joannes Baptista

Geboren te: Beerse

Geboren op: 1890-12-04

Overleden te: op zee onderweg naar Southampton (Engeland)

Overleden op: 1914-10-27

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Beerse (Den Hout), Meirgoorstraat

Beroep: landbouwer

Joannes Baptista GYSELS was een zoon in het landbouwersgezin van Franciscus Ludovicus GYSELS (GHYSELS gespeld in de huwelijksakte) (°Oostmalle 07-08-1847) en Maria Theresia HOREMANS (°Beerse 11-10-1854). De ouders waren in Beerse gehuwd op 19-01-1887 en woonden aan de Meirgoorstraat op Den Hout in Beerse. In het gezin werden zeven kinderen geboren: de tweeling Maria Elisabeth en Petrus Victor (°10-12-1887, allebei +Beerse 14-12-1887, slechts 4 dagen oud), Maria Theresia (°02-01-1889), Joannes Baptista (°04-12-1890), Angelica Catharina (°30-04-1893), Franciscus Joseph (°23-06-1895) en Maria Aloysia (°26-12-1898).

Joannes Baptist GYSELS was landbouwer van beroep en ongehuwd.

Jan Baptist GYSELS behoorde tot de lichting 1910 en werd soldaat 2de klas in het 5de Linieregiment met stamnummer 105/56009. Het 5de Linie dat zijn hoofdkwartier heeft in Antwerpen, strijdt samen met het 25ste Linie (een ontdubbeling van het 5de Linie) als onderdeel van de 5de gemengde brigade in de 2de legerdivisie. Jan Baptist behoort tot het 1ste bataljon, 1ste compagnie van het 5de Linie. In augustus en september 1914 neemt het regiment deel aan de bloedige uitvallen uit Antwerpen, o.a. op 12 september te Molen, een gehucht van Rotselaar (bij Leuven), lijdt het ontzettend veel verliezen. Jan Baptist overleeft deze hel.

In oktober 1914 ziet het er erg beroerd uit voor de Belgische troepen aan de IJzer. Op 22 oktober 1914 slagen de Duitsers erin om op één plaats over de IJzer te komen en twee dagen later hebben zij al twee divisies op de linkeroever van de IJzer. Bij gebrek aan reserves vallen de Duitse aanvallen op 25 oktober wel stil. Daarop volgt de onderwaterzetting van de IJzervlakte. “Het Belgische leger was herleid tot een haveloze bende: kledij aan flarden, stuk schoeisel, een baard van enkele dagen, zo niet weken, ongewassen, ingevallen wangen… Er was nauwelijks drinkbaar water en veel soldaten hadden diarree door uit sloten te drinken. Ook met de bewapening was het erg slecht gesteld. Veel kanonnen waren stuk of beschadigd door het afvuren van Franse projectielen die, ondanks enkele aanpassingen, niet perfect pasten in de Belgische stukken. Het Belgische leger had sinds 18 oktober – het begin van de Slag aan de IJzer – een vijfde van zijn strijdende soldaten verloren. De Duitsers waren ook erg vermoeid en veel soldaten voedden zich al verscheidene dagen met bieten.” Tijdens deze gevechten aan de IJzer wordt Jan Baptist ernstig gekwetst.

Er wordt beslist hem ter verpleging naar Engeland over te brengen. Tijdens de overtocht, op 27 oktober 1914, sterft hij ‘op zee’ aan boord van het Stean Ship ‘Plassy’ dat hem naar Southampton zou brengen. Zijn doodsprentje vermeldt: “Gekwetst aan den Yzer op het veld van eer voor het vaderland en overleden op den overtocht naar Engeland na bediend te zijn van de HH. Sacramenten, begraven te Southampton.

Hij wordt eerst, op 30 oktober 1914, begraven op Old Cemetry in Southampton (Engeland) op perk 186 E, in graf nr. 111. Op 13 april 1923 worden zijn stoffelijke resten overgebracht naar Beerse en wordt daar opnieuw begraven op de gemeentelijke begraafplaats. Inmiddels is zijn graf daar verwijderd.

Op 19-11-1923 wordt door de rechtbank te Turnhout uitspraak gedaan over de dood van Jan Baptist Gysels en het vonnis wordt doorgestuurd naar de gemeente Beerse om de overlijdensakte bij te schrijven in de registers van de burgerlijke stand.

De naam van Joannes Baptist Gysels staat op de gedenksteen voor de oud-strijders 1914-1918 in Beerse (Gyzels gespeld).

Rijksarchief van België (voor zover online beschikbaar)
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=21327
https://files.warveterans.be/pdf/A30/15475.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603ECE5C-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030
bidprentje op: http://www.heemkundewalem.be/cms/index.php/component/content/article/7-bidprentjes/25-bidprentjes-os

Heemkundige Kring De Vlierbes, Beerse, Jaarboek 1998, hoofdstuk “Beerse in de Eerste Wereldoorlog – gesneuvelden”

L. DE VOS, Veldslagen, a.w., p. 138-139

gedenksteen voor de oud-strijders 1914-1918 van Beerse