GILIS Pieter

GILIS Pieter

Naam: GILIS Pieter

Geboren te: Laakdal (Eindhout)

Geboren op: 1884-06-01

Overleden te: Lombardsijde

Overleden op: 1914-11-04

Burgerlijke stand: Gehuwd met Carolina Oeyen

Laatst gekend adres: Laakdal (Eindhout)

Beroep: onderstationschef

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Joannes Baptista Gilis (Geboren te Geel op 26 september 1849) en Maria Constantia Theresia Bries (geboren te Vorst op 23 januari 1856)

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Constantinus Josephus Gommarus (geboren te Eindhout op 19 september 1981)

2 Pieter (geboren te Eindhout op 1 juni 1884)

3 Jan Karel (geboren te Eindhout op 29 december 1886)

4 Coleta Maria (geboren te Eindhout op 5 juli 1889)

5 Maria Frans (geboren te Eindhout 21 januari 1892)

6 Lodewijk (geboren te Eindhout op 17 december 1894)

7 Pieter Alfons (geboren te Eindhout op 30 juni 1898)

Laatst gekend adres

Eindhout

Beroep

garde convoi/landbouwer

Datum van overlijden

4 november 1914.

In een vonnis van 28 mei 1923 bevestigt de rechtbank van eerste aanleg in Brussel zijn overlijden op 4 november 194 te Lombardsijde.

Plaats van overlijden

Lombardsijde, in de buurt van de Uniebrug (Sint-Joris aan de IJzer)

Begraafplaats

Onbekend. Zijn graf werd na de oorlog echter  niet teruggevonden.

Andere gegevens

Gehuwd te Eindhout op 12 augustus 1911 met Carolina Ludovica Oeyen (°Geel 19 november 1880 – Eindhout 18 juli 1912).

Kinderen uit dit huwelijk:

1. N.N. (° Eindhout 18‑07‑1912, overleden Eindhout  18‑07‑1912, 0 dagen oud, begraven te Eindhout.)

Gehuwd te Eindhout op  10 juni 1913 met Carolina Oeyen (geboren te Eindhout op 21 mei 1890).

Kinderen uit dit huwelijk:

2. Jan Gilis (°Schaarbeek 8 mei 1914)

Lengte:  1,72 meter. Een ovaal gezicht met grote neus, kleine mond en ronde kin. Zijn ogen hebben een blauwe kleur, de haren kastanjekleurig.

Datum indiensttreding

1 oktober 1904

Stamnummer

53720

 

Graad

Korporaal mil 1904

 

Regiment

7 linie, 3de bataljon, 1ste compagnie (7/III/1, 9de compagnie), volgens fiche van de dienst oorlogsgraven

7 linie vestingtroepen, 4de bataljon, 3de compagnie, volgens gegevens in het militair personeelsdossier

 

Verloop militaire loopbaan

 

17 juni 1904: ingelijfd als milicien van de klasse 1904. Zijn lotnummer is 61. Als student filosofie wordt hij echter een vrijgesteld van dienst.

1 oktober 1904: ziet af van zijn vrijstelling en treedt alsnog in actieve dienst bij het 7de linieregiment.

25 juni – 19 juli 1905: met bepaald verlof

29 augustus – 3 september 1905: met bepaald verlof

7 september – 1 oktober 1905: met bepaald verlof

1 – 31 januari 1906: met bepaald verlof

8 juli – 7 augustus 1906: met bepaald verlof

7 juli 1907: met onbepaald verlof

1 juli 1908: treedt terug in dienst

29 juli 1908: aangenomen als reservevrijwilliger (volontaire de réserve) voor de duur van vier jaren

30 juli 1908: met onbepaald verlof

1912: verhuist naar Schaarbeek (Brussel)

9 september 1913: zijn tijd als reservevrijwilliger loopt ten einde

1 augustus 1914: gemobiliseerd. Hij vervoegt het 7de linie, vestingtroepen

4 november 1914: sneuvelt bij de gevechten aan de Uniebrug bij Sint-Joris aan de IJzer

 

Onderscheidingen

 

Oorlogskruis en Ridder in de orde van Leopold II (1951)

IJzerkruis (1951)

 

Gevechten waaraan deelgenomen

Slag bij de IJzer (16 – 31 oktober 1914)

 

Andere gegevens

Geen  frontstrepen

In  november 1920 vraagt zijn weduwe de vergoeding van het strijdersfonds aan.

 Op 5 september 1924 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 4 maanden aan het front heeft hij recht op 300 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 0 frank.

Was student in de filosofie op het moment van de loting.

 

 

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 14511, Gilis Pieter.

Documentatiecentrum KLM, Militair personeelsdossier

ProGen databank Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde

Collectie Fons Loffens