Gils Franciscus Josephus Joannes

Gils Franciscus Josephus Joannes

Naam: Gils Franciscus Josephus Joannes

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1897-09-07

Overleden te: Landegem

Overleden op: 1918-10-26

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Turnhout, Klinkstraat

Beroep: ?

Franciscus Josephus Joannes GILS was een zoon van Carolus Joannes GILS (°Turnhout 21-01-1869) en Maria Catharina GILIS (°Turnhout 10-08-1872). De ouders huwden in Turnhout op 11 mei 1892. Ze woonden voordien allebei al in Turnhout, Carolus was er kleermaker en Maria Catharina naaister. Na haar huwelijk was ze ‘huisvrouw van…’. Er werd door het gezin verschillende keren verhuisd, tot 2 december 1897 woonden ze in de Korte Gasthuisstraat; dan verhuisden ze naar Westerlo; in 1900 woonden ze terug in Turnhout: eerst een tijdje in de Korte Begijnenstraat, vanaf 1902 in de Klinkstraat. Waarschijnlijk houden die verhuizingen verband met het werk van vader Carolus: tot in 1896 is hij kleermaker, in 1897 beambte, in 1901 werkman, in 1902 dagloner, in 1904 kleermaker, in 1905 dagloner en vanaf 1907 arbeider.  In het gezin werden tien kinderen geboren, allemaal in Turnhout: Joannes Josephus (°22-02-1893), Jacobus Joannes Maria (°17-05-1894), Josephus Antonius Franciscus (°22-03-1896), Franciscus Josephus Joannes (°07-09-1897), Josephina Francisca (°18-01-1901), Josephus Leopoldus Ludovica (°13-06-1902), Maria Josepha Joanna (°23-03-1904), Mathildis Joanna Maria (°05-08-1905/+Turnhout, in de Klinkstraat, 10-11-1908, 3 jaar en 3 maanden oud), Antonia Maria Francisca (°30-01-1907) en Carolus Josephus Maria (°15-08-1908).

Franciscus Josephus Joannes GILS was toen de oorlog begon bijna 18 jaar oud en woonde bij zijn ouders in Turnhout, heel waarschijnlijk in de Klinkstraat, hij was ongehuwd.  

Gezien zijn leeftijd zou Franciscus Josephus Joannes GILS behoren tot de lichting 1917 en op 1 oktober 1917 opgeroepen worden voor zijn dienstplicht. Maar nu het oorlog is, moet het leger op oorlogssterkte gebracht worden. Een KB van 1 maart 1915 bepaalt het contingent 1915: alle jonge mannen tussen 18 en 25 jaar die nog niet onder de wapens zijn, ook de vrijgestelden geboren tussen 01-01-1890 en 31-12-1896, die zich in Frankrijk, de Britse Eilanden of onbezet België bevinden. Op 1 maart 1916 wordt dit KB vernieuwd en worden de jongens die in 1897 geboren zijn toegevoegd. Op 10 mei 1916 moeten al deze mannen zich ingeschreven hebben op de militielijsten. Zij vormen het speciale contingent 1916.

Zijn drie oudere broers, Joannes Josephus (°22-02-1893), Jacobus Joannes Maria (°17-05-1894) en Josephus Antonius Franciscus (°22-03-1896) zijn niet te vinden in de lijsten van gesneuvelden en behoorden ook tot de leeftijdsgroep van jongens die opgeroepen werden. In de registratie van Belgische geïnterneerden in Harderwijk, Nederland waar de opgepakte Belgische militairen naartoe gebracht werden, zijn ze ook niet te vinden. Het is best mogelijk dat ze in de oorlog hebben gevochten en het hebben overleefd.    

Franciscus GILS meldt zich als oorlogsvrijwilliger in 1916 en treedt als milicien in dienst van het Belgisch Leger in het speciale contingent 1916. Hij is soldaat 2de klas bij het 4de Regiment Jagers te Voet en krijgt het stamnummer 128/3677.

Het 4de regiment Jagers te Voet ontstaat bij de mobilisatie als ontdubbeling van het 1ste regiment Jagers te Voet en vormt er vanaf dan de 15de gemengde brigade mee. Deze strijdt oorspronkelijk in de 4de legerdivisie, maar al op 5 augustus wordt ze ter versterking van de 3de legerdivisie naar Luik gestuurd. Na de aftocht uit Luik behoort ze tot de 3de legerdivisie. Ze nemen deel aan de IJzerslag, de stabilisatie achter de IJzer…

Het is bij gebrek aan een militair dossier niet te achterhalen wanneer Franciscus GILS het 4de Jagers te Voet vervoegt, waarschijnlijk kreeg hij voor hij aan het front kwam toch nog enige opleiding. Aan welke gevechten hij precies deelneemt, konden we niet achterhalen, maar als in 1918 de bevrijding in zicht is, doen de Belgische soldaten een uitval van achter de IJzer en komen vanuit Aalter, Bellem en Hansbeke. In Landegem (een deelgemeente van Nevele in Oost-Vlaanderen) moeten ze het Schipdonkkanaal oversteken, maar dat willen de Duitsers koste wat het kost verhinderen. De Belgische troepen vestigen van 21 tot 24 oktober 1918 voorposten op de westelijke oever van het kanaal. Tussen 25 en 30 oktober wordt de overtocht van het kanaal voorbereid. In de nacht van 24 op 25 oktober lost het regiment 4de Jagers zijn strijdmakkers van het 1ste Jagers af voor Landegem. Mortiergeschut, mitrailleurposten en observaties worden opgesteld. Er wordt geprobeerd loopbruggen te leggen in het kanaal, maar van zodra de dragers het kanaal naderen in het kale en onbeschermde terrein, maait het Duitse vuur de mannen neer. De zone is tussen 22 en 26 oktober een echte dodenzone. De verliezen aan Belgische kant zijn enorm: In Landegem alleen al, sneuvelen 24 Belgische soldaten, o.a. Franciscus Josephus Joannes GILS. Hij sneuvelt op 26 oktober 1918. Hij behoort op dat ogenblik tot het 2de bataljon, 6de compagnie van het 4de Jagers te Voet. Ze worden eerst begraven voor de ingang van de vernielde kerk en krijgen er een houten kruis met het opschrift ‘mort pour la patrie – gesneuveld voor ’t vaderland’. Franciscus krijgt daar graf nr. 20. Bij de heropbouw van de kerk wordt het schip verlengd en op 29-03-1923 worden de gesneuvelden ontgraven en in de zuid-westelijke hoek van het kerkhof opnieuw begraven op het militaire ereperk.  

Na de oorlog vraagt zijn vader, die intussen op het Akkerpad nr. 9 woont te Turnhout, een afschrift van de overlijdensakte van Franciscus J.J. GILS. Het blijkt niet zo eenvoudig geweest te vinden waar hij precies overleden en begraven is. In de lijsten van de gesneuvelden van zijn regiment staat hij verkeerdelijk met de naam GITS i.p.v. GILS. In Landegem is zijn overlijdensakte ook met de naam François GITS en heel onvolledig opgesteld. Na verbetering van zijn naam, aanvulling met zijn andere voornamen (zoals op zijn geboorteakte) en de namen van zijn ouders,… zijn de problemen nog niet opgelost. Bij de herbegraving blijkt een soldaat GITS (met stamnummer 31885) van het 4de Jagers te Voet ontgraven die op 28-10-1918 zou gesneuveld zijn. Franciscus Josephus Joannes GILS heeft het stamnummer 3677. Uiteindelijk kan bewezen worden dat het hier om één en dezelfde persoon gaat, nl. Frans J.J. GILS. Pas op 9 mei 1923 kan de overlijdensakte en de begraafplaats aan de familie bezorgd worden. Nu kan vader GILS de gratis vervoerbewijzen aanvragen om het graf van zijn zoon te gaan bezoeken.      

bidprentje op:  http://www.heemkundewalem.be/cms/index.php/component/content/article/7-bidprentjes/25-bidprentjes-os